Вонр. проф. д-р Ице Илијевски
Вонр. проф. д-р Ице ИлијевскиРедовен професор

E-Mail: iilijevski@hotmail.com

Доктор на науки од областа на безбедноста

Факултет за безбедност – Скопје, 2011 – 2014 година

Магистер на науки од областа на криминалистиката и криминологијата

Факултет за безбедност – Скопје, 2009 – 2011 година

Дипломиран криминалист

Факултет за безбедност – Скопје, 2005 – 2008 година

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

– Правен факултет – Кичево 2018 –

– Факултет за безбедност – Скопје 2011 – 2018