Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии во Битола и Струга  
+ 389 45 220 267 (Кичево)
+ 389 46 780 721 (Струга)
+ 389 47 221 115 (Битола)