Дата
  13.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Распоред на предавања
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека е објавен распоредот на предавња и вежби. Истиот е поставен во менито За студенти ...

 
Дата
  12.09.2013
Предмет
  Методологија
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека консултации по предметот Методологија на опшествени науки се закажуваат на де&#...

 
Дата
  12.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Почеток на учебна година
Соопштение
 
Им се соопштува на студентите дека на ден 16 Септември 2013 г. со почеток во 12:00 ч.  во просториите на Правниот факултет – Кичев...
 
Дата
  12.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Дипломски труд
Соопштение
 

 По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата з...

 
Дата
  12.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Дипломски труд
Соопштение
 

 По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата з...

 
Дата
  12.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Дипломски труд
Соопштение
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за...

 
Дата
  12.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Дипломски труд
Соопштение
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за...

 
Дата
  12.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Дипломски труд
Соопштение
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за...

 
Дата
  12.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Дипломски труд
Соопштение
 

 По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата з...

 
Дата
  11.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Втор циклус
Соопштение
 

Листа на примени кандидати на втор циклус студии на насоките:

 
 
Дата
  11.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Конечни листи, втор уписен рок
Соопштение
 

Конечни ранг листи од вториот уписен рок за прием на нови студенти во учебната 2013/14 година:

 
 
Дата
  10.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Прелиминарни листи
Соопштение
 
Прелиминарни ранг листи од вториот уписен рок за прием на нови студенти во учебната 2013/14 година:
 
 
Дата
  06.09.2013
Предмет
  Меѓународно јавно право
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Меѓународно јавно право на ден 13.09.2013 год. (петок) ќе започне во 10:00 ча...

 
Дата
  05.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Анкетни листови
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА ОД 06.09.2013 ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ЈАВАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА &...

 
Дата
  04.09.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Се известуваат студентите кои поднесле пријави за одбрана на дипломски труд, а ги немаат подмирено обврските со факулт...

 
Дата
  04.09.2013
Предмет
  Вовед во правото
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Вовед во право, закажан на ден  06.09.2013 год. ќе започне во 10:00 часот.

 
Дата
  03.09.2013
Предмет
  Финансиско право
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Финансиско право се презакажува з ана ден 21.09.2013 год. во 12:00 часот.  

 
Дата
  03.09.2013
Предмет
  Јавни финансии
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Јавни финансии се презакажува з ана ден 21.09.2013 год. во 11:00 часот. 

 
Дата
  02.09.2013
Предмет
  Семејно право
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

Дополнителни консултации по предметотите Еколошко право и Семејно право се закажуваат на ден 04.09.2013 и 07.09.2013 год.

Во исти ...
 
Дата
  30.08.2013
Предмет
  Судска пракса
Наслов
 
Соопштение
 

Се известуваат студентите од сите години од Кичево и Струга кои реализирале пракса  кај адвокат, нотар, извршител и сл. п...

 
Дата
  30.08.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Слободни места
Соопштение
 

Информација за слободни места по првиот уписен рок на Правен Факултет Кичево

 
1.Кичево
Државна квота- 48
Квота с&#...
 
Дата
  29.08.2013
Предмет
  Судски систем
Наслов
  внесување оценки
Соопштение
 

 Се известуваат студентите од 4 година кои положиле во јунската испитна сесија  дека оценките по предметите Судски сис&...

 
Дата
  27.08.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Распоред на испити
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека е објавен распоредот на испити за септемвриската испитна сесија.

Истиот е поста...
 
Дата
  27.08.2013
Предмет
  Локална самоуправа
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ВО ПЕТОК, 30.08.2013 ВО 12:00 ЧАСОТ, ЌЕ СЕ ОДРЖАТ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И ПОЛИ&...

 
Дата
  26.08.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Слободни места
Соопштение
 

Информација за слободни места по првиот уписен рок на Правен Факултет Кичево

1.Кичево
Државна квота- 48
Квота со ко...
 
Дата
  21.08.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Конечни листи, прв уписен рок
Соопштение
 

Конечни листи од првиот уписен рок за прием на нови студенти во академската 2013/2014 година:

- Квота на редовн...

 
Дата
  19.08.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Септемвриска сесија
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА СЕПТЕМВРИСКИОТ ИСПИТЕН РОК ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ОД 02.09.-14.09.2013 Г, ПРИЈАВУВА...

 
Дата
  19.08.2013
Предмет
  Применета економика
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

Дополнителните консултации во врска со спроведените испити во Јунската испитна сесија по предметот Применета еконо...

 
Дата
  19.08.2013
Предмет
  Основи на економија
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

Дополнителните консултации во врска со спроведените испити во Јунската испитна сесија по предметот Основи на економ...

 
Дата
  13.08.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Упис на нови студенти
Соопштение
 

Потребните уплатници за запишување на нови студенти на Правен факултет Кичево, диспрзирани студии во Битола и Струга, k...

 
Дата
  03.07.2013
Предмет
  Судска пракса
Наслов
  Список
Соопштение
 

 СПИСОКОТ НА СТУДЕНТИ ОД ПРВА ГОДИНА КОИ ПОСЕТУВААТ СУДСКА ПРАКТИКА ВО ОСНОВЕН СУД КИЧЕВО ,НА 04.07.2013 и 05.07.2013 ВО 10:00 ЧАСОТ Е ПОСТАВЕН

 
Дата
  03.07.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Дипломски труд
Соопштение
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно - научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата з...

 
Дата
  02.07.2013
Предмет
  Локална самоуправа
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Локална самоуправа ќе започне во 13:00 часот (04.07.2013 год.). 

 
Дата
  29.06.2013
Предмет
  Наследно право
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Полагањето на испитот по предметот Наследно право, закажан на ден 02.07.2013 година (вторник) ќе се одвива во 2 групи: 

- прва гр&#...
 
Дата
  27.06.2013
Предмет
  Трудово право
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Трудово право ќе започне во 10:00 часот (03.07.2013 год). 

 
Дата
  25.06.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Полагањето на испитот Право на конкуренција кај професорите Љупчо Сотироски и Саша Дукоски ќе се одржи на 28.06.2013 година ( ...

 
Дата
  25.06.2013
Предмет
  Човекови права
Наслов
  Оценки
Соопштение
 

Им се соооштува на студентите дека оценки по предметот Човекови права ќе се впишуваат во индекс на ден  28.06.2013 год. во 12:00 часl...

 
Дата
  25.06.2013
Предмет
  Социјална патологија
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Социјална патологија ќе започне во 12:00 часот (27.06.2013 год.).

 
Дата
  24.06.2013
Предмет
  Социјална патологија
Наслов
  Оценки
Соопштение
 

 Им се соопштува на студентите од трета година дека оценки по предметот Социјална патологија ќе се внесуваат во инд ...

 
Дата
  24.06.2013
Предмет
  Применета економика
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

Се известуваат студентите дека консултациите по предметот ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА  во Кичево ќе се одржат на ден 28 Јуни 20...

 
Дата
  21.06.2013
Предмет
  Малолетничко казнено право
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Малолетничко казнено право ќе започне во 12:00 часот (02.07.2013 год.) 

 
Дата
  20.06.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Распоред за предавања по предметот МЕТОДОЛОГИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИСТРАЖУВАЊА на втор циклус студии, кај проф. д-р Ру&#...

 
Дата
  20.06.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Распоред
Соопштение
 

Објавен е распоредот за испити од јунската испитна сесија. Истиот е достапен во менито За студентите -> Распоред на испl...

 
Дата
  11.06.2013
Предмет
  Судска пракса
Наслов
  Список
Соопштение
 

Дополнителен список на студенти од прва година за посетување на судска пракса е достапен на следниот линк.<...

 
Дата
  10.06.2013
Предмет
  Семејно право
Наслов
  Известување
Соопштение
 

 Се известуваат сите студенти кои беа дополнително вратени по предметот Семејно право во априлска сесија, предметнио&#...

 
Дата
  10.06.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Судска пракса
Соопштение
 

Списоци на студенти за посетување на судска пракса во Основен суд Кичево:

- Прва година
- Втора г...

 
Дата
  10.06.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ДЕКА ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ОД 24.06. ЗАКЛУЧНО СО 06.07.2013, А ПРИЈАВУВАЊЕ&#...

 
Дата
  10.06.2013
Предмет
  Основи на економија
Наслов
  Семинарска
Соопштение
 

Се замолува студентот Шетрјоски Гоце (198/К) да се јави кај предметниот асистент по предметот Основи на економија и да доста...

 
Дата
  06.06.2013
Предмет
  Стварно право
Наслов
  Колоквиум
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА, ДЕКА КОЛОКВИУМОТ ПО СТВАРНО ПРАВО СЕ ПОМЕСТУВА ВО 12 ЧАСОТ НА ИСТИОТ ДАТУМ, 08.06.2013.<...

 
Дата
  05.06.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Практикантска работа
Соопштение
 

ЕВН нуди можност за практикантска работа за време на летниот период (јули, август и септември).Одлична работна атмосф&...

 
Дата
  04.06.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА  ПО МЕТОДОЛОГИЈА КАЈ ПРОФ.Д-Р ЗЛАТКО ЖОГЛЕВ ЌЕ СЕ О...

 
Дата
  04.06.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Корпортативно право
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани за втор циклус студии дека испитот по предметот Корпоративно право, кај доц.д-&...

 
Дата
  02.06.2013
Предмет
  Социјална патологија
Наслов
  Колоквиум
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека вториот колоквиум по предметот Социјална патологија ќе започне во 12:00 часот (03.06.2013 год. - ...

 
Дата
  30.05.2013
Предмет
  Основи на економија
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека дополнителни консултации по предметот Основи на економија се закажуваат на ден...

 
Дата
  30.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите од втор циклус студии по деловно право, дека испитот по предметот Финансиски институциl...

 
Дата
  30.05.2013
Предмет
  Граѓанско право
Наслов
  Колоквиум
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека вториот колоквиум по предметот Граѓанско право ќе започне во 12:00 часот (01.06.2013 год.). 

 
Дата
  26.05.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Распоред
Соопштение
 

Објавен е распоредот за полагање на вторите колоквиуми. Дополнително ќе биде истакнат часот на започнување на колокви...

 
Дата
  25.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус студии, насока деловно право, дека предавања по предметот Метод ...

 
Дата
  24.05.2013
Предмет
  Граѓанско процесно право
Наслов
  Колоквиумски прашања
Соопштение
 

Прашањата за вториот колоквиум по предметот Граѓанско процесно право се поставени на следниот линк.

 
Дата
  22.05.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Се известуваат студентите од втор циклус студии, насока Деловно право, дека предавањата по предметот ...

 
Дата
  22.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани за втор циклус студии, насока деловно право дека испитот по предметот Јав...

 
Дата
  22.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Полагање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус дека испитот по предметот Земјишно и книжно право, кај про...

 
Дата
  22.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Полагање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус дека испитот по предметот Адвокатско и нотарско право, кај про&#...

 
Дата
  21.05.2013
Предмет
  Криминалистика
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

На барање на студентите од четврта година, предавањата по предметот Криминалистика, кај проф.д-р Злате Димовски, се од...

 
Дата
  18.05.2013
Предмет
  Финансиско право
Наслов
  Вежби
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека дополнителни вежби по предметот Финансиско право се закажуваат за на ден 22.05.2013 год. (с ...

 
Дата
  18.05.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека предавањата и консултациите закажи во текот на наредната недела ( 20.05.2013 - 25.05.2013) кај доц.д-р Са...

 
Дата
  17.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ МЕТОДОЛОГИЈА, КАЈ ПРОФ.Д-Р РУЖИЦА ЦАЦАНО...

 
Дата
  17.05.2013
Предмет
  Трудово право
Наслов
  Известување
Соопштение
 

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Трудово право дека вежбите закажани за на ден 22.05.2013 год. ќе започнат од 08:00 &...

 
Дата
  17.05.2013
Предмет
  Трудово право
Наслов
  Известување
Соопштение
 

Се известуваат вонредните студенти кои го слушаат предметот Tрудово право да ја исконтактираат демонстраторката за т&...

 
Дата
  17.05.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Настава
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека последната наставна недела пред вториот колоквиум е од 20.05.2013 год. заклучно со 23.05.2013 год.
Вто...

 
Дата
  16.05.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ  ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА НА 21.05., СО ПОЧЕТОК ВО 13:00 ЧАСОТ, ВО РАМКИТЕ НА ПРЕДМЕТОТ  СОЦИЈАЛНА...

 
Дата
  16.05.2013
Предмет
  Информатика
Наслов
  Известување
Соопштение
 

 Се известуваат студентите кои ќе полагаат практичен испит од предметот Информатика, дека истиот е закажан за на 21.05.2013 (вто&#...

 
Дата
  16.05.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Конкурс
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека е објавен Конкурс за учество во обука на млади лидери. Истиот во целост е поставен н...

 
Дата
  14.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус студии дека испитот по предметот Право на осигурување се зака...

 
Дата
  13.05.2013
Предмет
  Право на инт.сопственост
Наслов
  Колоквиумски прашања
Соопштение
 

Колоквиумските прашања по предметот Право на интелектуална сопственост се поставени на следниот линк.&n...

 
Дата
  10.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Индекси
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА ОД ДЕНЕС МОЖАТ ДА СИ ГИ ПОДИГНАТ ИНДЕi...

 
Дата
  10.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус студии дека предавање по предметот Адвокатско и нотарско прав&...

 
Дата
  10.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус студии дека предавање по предметот Адвокатско и нотарско право...

 
Дата
  10.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Испит
Соопштение
 

СЕ ИЗВСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРИОТ ЦИКЛУС СТУДИИ, НАСОКА ДЕЛОВНО ПРАВО, ДЕКА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗЕМЈИШНО И КНИЖНО...

 
Дата
  08.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус студии дека предавањата по предметот Нотарско и адвокатско пра...

 
Дата
  07.05.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Семинарски трудови
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ,НАСОКА ДЕЛОВНО ПРАВО, ДЕКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СЕМИНАРСКИТЕ ТРУДОВИ ПО ПР...

 
Дата
  07.05.2013
Предмет
  Стечај и стечајна постапка
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА,НАСОКА ГРАЃАНСКО ПРАВО, ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ СТЕЧАЈ И СТЕЧАЈНА...

 
Дата
  30.04.2013
Предмет
  Арбитражно право
Наслов
  Колоквиумски прашања
Соопштение
 

Прашата за вториот колоквиум по предметот Арбитражно право се поставени на следниот линк.

 
Дата
  30.04.2013
Предмет
  Финансиско право
Наслов
  Оценки
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека доц.д-р Анастас Џуроски ќе внесува оценки во индекс по предметите Деловно право, Фина...

 
Дата
  29.04.2013
Предмет
  Локална самоуправа
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека предавањето по предметот Локална самоуправа, на ден 30.04.2013 год. (вторник) ќе започне во 12:15 ...

 
Дата
  29.04.2013
Предмет
  Стечај и стечајна постапка
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Се известуваат студентите од четврта година дека предавањата по предметот Стечај и стечајна постапка закажани за 30.04...

 
Дата
  26.04.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Априлска сесија
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека е објавен распоредот за полагање на испити во априлската испитна сесија.
Истиот е д ...

 
Дата
  26.04.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Известување
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА ОД 01.05. – 06.05. ДЕНОВИТЕ СЕ НЕРАБОТНИ,СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВ&#...

 
Дата
  26.04.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ЗЕМЈИШНО КНИЖНО ПРАВО КАЈ ...

 
Дата
  26.04.2013
Предмет
  Пенологија
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Пенологија, на ден 26.04.2013 год. ќе започнат во 13:00 часот. 

 
Дата
  25.04.2013
Предмет
  Криминалистика
Наслов
  Вежби
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД  ЧЕТВРТА ГОДИНА ДЕКА ВЕЖБИТЕ ПО ПРЕДМЕТОТ КРИМИНАЛИСТИКА КОИ НЕМА ДА СЕ ОДРЖАТ НА 01.05. ЌЕ ...

 
Дата
  24.04.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Испит
Соопштение
 

Испитот по предметот ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ од вториот циклус на студии по ДЕЛОВНО ПРАВО во Кичево ќе се одржи на &...

 
Дата
  24.04.2013
Предмет
  Уставно право
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Се известуваат студентите од прва година на ПФК дека предавањето по предметот Уставно право на ден 30.04.2103 (вторник) нема д ...

 
Дата
  23.04.2013
Предмет
  Локална самоуправа
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА,ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА КАЈ ПРОФ.Д-Р h...

 
Дата
  23.04.2013
Предмет
  Трудово право
Наслов
  Известување
Соопштение
 

      Се Известуваат студентите кои што го слушаат предметот Трудово право, дека вежбите закажани за на де...

 
Дата
  23.04.2013
Предмет
  Трудово право
Наслов
  Вежби
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека вежбите по предметот Трудово право, закажи на ден 24.04.2013 год.(среда) нема да се одржат.
До...

 
Дата
  17.04.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Предавање
Соопштение
 
Се известуваат студентите на втор циклус на студии насока Деловно право при Правен факултет Кичево дека предавањата...
 
Дата
  15.04.2013
Предмет
  Финансиско право
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Финансово право од понеделник 15 април 2013 година се презакажу...

 
Дата
  15.04.2013
Предмет
  Локална самоуправа
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ  ОД ВТОРА ГОДИНА  ДЕКА ВО СРЕДА, 17.04.2013 Г., ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА КАЈ ПРОФ.Д-Р...
 
Дата
  15.04.2013
Предмет
  Криминалистика
Наслов
  консултации
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА,НАСОКА КАЗНЕНО ПРАВО, ДЕКА КОНСУЛТАЦИИТЕ ПО ПРЕДМЕТОТ КРИМИНАЛИСТИКА...

 
Дата
  15.04.2013
Предмет
  Наследно право
Наслов
  Оценки
Соопштение
 

Студентите кои го имаат положено предметот Наследно право кај Доц. д-р Елена Темелковска-Аневска, во јунска, септемвр&...

 
Дата
  15.04.2013
Предмет
  Меѓународно јавно право
Наслов
  Оценки
Соопштение
 

Студентите кои го имаат положено предметот Меѓународно јавно право, кај Доц. д-р Елена Темелковска-Аневска во јануар&#...

 
Дата
  15.04.2013
Предмет
  Трудово право
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека предавањата и вежбите по предметот Трудово право оваа недела нема да се одржат.
Д&...

 
Дата
  12.04.2013
Предмет
  Криминалистика
Наслов
  Известување
Соопштение
 

 Се известуваат студентите кои што го слушаат предметот Криминалистика дека вежбите закажани за на ден 17.04.2013 год. нема да с&#...

 
Дата
  09.04.2013
Предмет
  Социјална патологија
Наслов
  Колоквиум
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека колоквиумот по предметот Социјална патологија ќе започне во 12:00 часот (10.04.2013 год.) 

 
Дата
  08.04.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Априлска сесија
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ДЕКА АПРИЛСКАТА ВОНРЕДНА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ Оh...

 
Дата
  05.04.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Јавна управа и јавни служби
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус студии дека предавањата по предметот Јавна управа и јавни служk...

 
Дата
  05.04.2013
Предмет
  Наследно право
Наслов
  Колоквиум
Соопштение
 

Првиот колоквиум по предметот Наследно право на ден 12.04.2013 година, ќе започне во 10:00 часот. 

 
Дата
  05.04.2013
Предмет
  Наследно право
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Студенти кои имаат право да го полагаат првиот колоквиум по предметот НАСЛЕДНО ПРАВО: 151, 560, 562, 566, 568, 569, 570, 574, 576, 587, 591, 594, 595, 596, 600, 604, 605, 608, 612, 618, 623, 625, 628, 629, 632, 714. 

 
Дата
  03.04.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Право на осигурување
Соопштение
 

 СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО ДЕКА НА ДЕН 11.04.2013 (ЧЕТВРТОК), СО ПО...

 
Дата
  02.04.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Дипломски труд
Соопштение
 

 По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата з...

 
Дата
  29.03.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ МОДУЛ ДЕЛОВНО ПРАВО ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ЈАВНА УПРАВА ...

 
Дата
  28.03.2013
Предмет
  Криминалистика
Наслов
  Вежби
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека дополнителни вежби по предметот Криминалистика, кај дем. Катерина Матеска се зак...

 
Дата
  26.03.2013
Предмет
  Пенологија
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Пенологија ќе започнат во 14:00 часот (на ден 29.03.2013 год.).

 
Дата
  25.03.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Распоред на колоквиуми
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека е објавен распоредот за полагање на првите колоквиуми во летниот семестар.
Распоре...

 
Дата
  21.03.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Известување
Соопштение
 

 Се известуваат студентите запишани на Правен факултет - Кичево дека треба да се јават на студентски прашања со цел за д ...

 
Дата
  21.03.2013
Предмет
  Финансиско право
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

 Им се соопштува на студентите кои што го слушаат Финансово право, дека вежбите по истиот предмет ќе се одржуваат во ист ...

 
Дата
  20.03.2013
Предмет
  Граѓанско процесно право
Наслов
  Семинарски
Соопштение
 

Темите за изработка на семинарски работи по предметот Граѓанско процесно право се достапни на следниот 

 
Дата
  19.03.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Колоквиумска недела
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека колоквиумската недела започнува на 04.04.2013 год. и ќе трае заклучно со 13.04.2013 год.
Полагањата ќе &#...

 
Дата
  18.03.2013
Предмет
  Локална самоуправа
Наслов
  Вежби
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека вежби по предметот Локална самоуправа, во следната недела нема да се одржат.
Допо&...

 
Дата
  18.03.2013
Предмет
  Уставно право
Наслов
  Вежби
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека вежби по предметот Уставно право, во следната недела нема да се одржат.
Дополните&...

 
Дата
  18.03.2013
Предмет
  Применета економика
Наслов
  Семинарски
Соопштение
 

Списокот на теми за изработување на семинарска работа по предметот Применета економика, како и правилата за израбо ...

 
Дата
  18.03.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Упис на семестар
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус студии на Правен факултет Кичево дека заверката на втор семе&#...

 
Дата
  15.03.2013
Предмет
  Право на инт.сопственост
Наслов
  Прашања
Соопштение
 

Испитните прашања по предметот Право на интелектуална сопственост се достапни на следниот линк

 
Дата
  14.03.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Корпоративно право - испит
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус студии дека испитот по предметот Корпоративно право ќе се о...

 
Дата
  12.03.2013
Предмет
  Филозофија на право
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛОЖИЛЕ ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО ДЕКА ОЦЕНКИ ЌЕ МОЖАТ ДА ЗЕМАТ ВО ЧЕТВРТОК, 14.03.2013 Г. ВО 15 ЧАСОТ. 

 
Дата
  10.03.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Упис на семестар
Соопштение
 

 Им се соопштува на студентите од втора, трета и четврта година (прв циклус на студии) дека во периодот од 11.03.2013 год. до 18.03.2013...

 
Дата
  05.03.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Финансиски институции
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ КАЈ ДОЦ.Д-Р БЛ ...

 
Дата
  04.03.2013
Предмет
  Социологија на право
Наслов
  Оценки
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ДЕКА ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВО ЌЕ МОЖАТ ДА ЗЕМАТ ВО СЛЕДНИВЕ Тh...

 
Дата
  04.03.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Известување
Соопштение
 

Се известуваат студентите на Правен факултет - Кичево, дека на ден 05.03.2013 год. (Вторник), со почеток во 11:00 часот ќе се одржи пр...

 
Дата
  04.03.2013
Предмет
  Граѓанко процесно право
Наслов
  Прашања
Соопштение
 

Колоквиумските прашања по предметот Граѓанско процесно право можете да ги преземете од тука.

 
Дата
  28.02.2013
Предмет
  Граѓанско право применета
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА ДЕКА ВЕЖБИТЕ ПО ГРАЃАНСКО ПРАВО-ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ВО ПЕТОК, 01.03...

 
Дата
  28.02.2013
Предмет
  Основи на економија
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

Консултациите по предметите ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА и ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА поврзани со резултатите од Февруарскатk...

 
Дата
  27.02.2013
Предмет
  Административно право
Наслов
  Вежби
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА ДЕКА ВЕЖБИТЕ  ПО ПРЕДМЕТОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО ВО ЧЕТВРТОК 28.02., ЌЕ СЕ О&#...

 
Дата
  26.02.2013
Предмет
  Локална самоуправа
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА КАЈ ПРОФ.Д-Р ИЛИЈА ТОДОРОВСКИ ЗАК ...

 
Дата
  26.02.2013
Предмет
  Стварно право
Наслов
  Известување
Соопштение
 

Се известуваат студентите од Прва година дека предавањата по Стварно право кај доц. д-р Игор Камбовски, закажани за четв...

 
Дата
  25.02.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Упис на семестар
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ОД ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА УПИСОТ НА ВТОР СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 26.02.2013-04.03.2013.

 
Дата
  23.02.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Корпоративно право
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани за втор циклус студии дека последното предавање по предметот Корпортативно п...

 
Дата
  22.02.2013
Предмет
  Казнено право
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека консултации кај проф.д-р Миладин Крстаноски се закажуваат за на ден 28.02.2013 год. во 12:00 часот. 

 
Дата
  22.02.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Право на осигурување
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРАВО НА ОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ПРОФ.Д-Р МИЛ...

 
Дата
  21.02.2013
Предмет
  Административно право
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека вежбите по предметот Административно право ќе се одржат на ден 23.02.2013 год. (сабота) во 09:00 ч...

 
Дата
  20.02.2013
Предмет
  Административно право
Наслов
  Известување
Соопштение
 

Се известуваат студентите кои го имаат пријавено да го полагаат испитот по предметот Административно право и Админис&...

 
Дата
  19.02.2013
Предмет
  Применета економика
Наслов
  Вежби
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека вежбите по предметот Примета економија, на ден 20.02.2013 год. ќе започнат во 11:30 часот. 

 
Дата
  19.02.2013
Предмет
  Локална самоуправа
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,КАЈ ПРОФ.Д-Р ИЛИЈА ТОДО ...

 
Дата
  19.02.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Изборни предмети
Соопштение
 

 Се замолуваат сите студенти запишани на прв циклис студии да направат избор на изборни предмети во студентски прашањ&...

 
Дата
  17.02.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Распоред на предавања
Соопштение
 

Објавен е распоредот за одржување на предавањата и вежбите во летниот семестар за прв циклус студии.
Истиот е достапеl...

 
Дата
  13.02.2013
Предмет
  Информатика
Наслов
  Практичен дел
Соопштение
 

Се известуваат студентите на Правен факултет – Кичево, прва година кои ке го полагаат поправен практичен колоквиум, деl...

 
Дата
  13.02.2013
Предмет
  Информатика
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

 Им се соопштува на студентите на Правен факултет - Кичево, дека практичен дел од испитот ке се одржи на ден 15.02.2013 година с ...

 
Дата
  12.02.2013
Предмет
  II циклус - Корпоративно право
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС, НАСОКА ДЕЛОВНО ПРАВО  

ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ КОРПОРАТИВНО П...

 
Дата
  12.02.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Настан
Соопштение
 

Во организација на Директоратот за Дипломатска академија, на ден 11.02.2013 год. во просториите на Министерството за надворешн...

 
Дата
  11.02.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Мобилност
Соопштение
 

 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Македонија во рамките на еразмус пр&...

 
Дата
  08.02.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Испитување
Соопштение
 

 Сите заинтересирани студенти кои сакаат да се вклучат во истражувањето Електронско злоставување и неговите психо-&#...

 
Дата
  05.02.2013
Предмет
  Административно право
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

 Им се соопштува на студентите на Правен факултет - Кичево, дека терминот за полагање по предметот Административно прав...

 
Дата
  02.02.2013
Предмет
  Социјална патологија
Наслов
  Евидентирање оценки
Соопштение
 

Студентите кои го положиле испитот СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА во изминатите испитни сесии, евидентирањето на оценки   ...

 
Дата
  31.01.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, НАСОКА ДЕЛОВНО ПРАВО, ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО КОРПОРАТИВНО ПРАВ&...

 
Дата
  30.01.2013
Предмет
  Локална самоуправа
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА КОНСУЛТАЦИИ И УСЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ h...

 
Дата
  30.01.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Се известуваат студентите запишани на втор циклус студии заклучно со 05.02.2013 год. да го пријават испитот за полагање во феk...

 
Дата
  29.01.2013
Предмет
  Вовед во правото
Наслов
  Консултации
Соопштение
 
Се известуваат студентите на Правен факултет-Кичево, кои се повикани на дополнителни консултации за првиот и за втори ...
 
Дата
  28.01.2013
Предмет
  Управно процесно право
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

 Се известуваат студентите од Правен факултет - Кичево, Дисперзирани студии - Битола, кои го имаат слушано овој предмет п...

 
Дата
  28.01.2013
Предмет
  Социолошка патологија
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Се известуваат студентите на Правен факултет - Кичево, Дисперзирани студии - Битола и Струга дека предметниот професор ...

 
Дата
  26.01.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Јануарска испитна сесија
Соопштение
 

Објавен е распоредот на полагање на испитите во јануарската испитна сесија за студентите од прв циклус на студии.
Истl...

 
Дата
  24.01.2013
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Соопштние
Соопштение
 

Студентите кои во Вториот циклуис студии го следат предметот Право на конкуренција,  доколку истиот го полагаат во ...

 
Дата
  24.01.2013
Предмет
  II циклус - Право на конкуренција
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на II циклус студии насока Деловно Право дека испитот Право на конкуренција ке се &#...

 
Дата
  17.01.2013
Предмет
  Разно
Наслов
  Одбрана на дипломски труд
Соопштение
 

По спроведената постапка и  донесената Одлука на Наставно  – научниот совет на Правниот факултет во Кичево ,  Комисиј ...

 
Дата
  15.01.2013
Предмет
  Информатика
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

 Им се соопштува на студентите од Правен факултет - Кичево кои на ден 15.01.2013 год. го полагаа практичниот дел по предметот Инфор...

 
Дата
  03.01.2013
Предмет
  Информатика
Наслов
  Практичен дел
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека практичниот дел од испитот по предметот Информатика ќе се одржи на ден 15.01.2013 год. во 11:00 часо...

 
Дата
  31.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите запишани на Правен факултет - Кичево дека пријавување на испити за во јануарска испитна с ...

 
Дата
  28.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Мастер студии во Унгарија
Соопштение
 

Можност за продолжување на вашето образование на мастер студиите во Унгарија.  На линкот се поставени повеќ&...

 
Дата
  27.12.2012
Предмет
  Вовед во правото
Наслов
  Колоквиум
Соопштение
 

Се известуваат студентите на Правен факултет-Кичево дека колоквиумот по Вовед во право на 28.12.2012 година (петок) наместо вl...

 
Дата
  25.12.2012
Предмет
  Јавна и државна администрација
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

Се известуваат студентите на Правен факултет-Кичево, со досиеја бр. 303, 317, 265, 178 и 352 дека консултациите во врска со испитот по пред&#...

 
Дата
  25.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Систематски преглед
Соопштение
 
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ДЕКА ВО ПЕРИОДОТ ОД 15.01.2013-15.02.2013 ЌЕ СЕ СПРОВЕДАТ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ КОИ СЕ ЗАДОЛЖИТ ...
 
Дата
  24.12.2012
Предмет
  Политички систем
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

 

                                          Соопштение

Им се соопштува на студентите од II година, на Правен факултет - Кичево де&...

 
Дата
  20.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Ваучери
Соопштение
 

Дополнителна листа на студенти на кои им се доделени вредносни бонови од страна на Министерството за информатичко опш...

 
Дата
  20.12.2012
Предмет
  II циклус - Право на конкуренција
Наслов
  Предавање
Соопштение
 
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШАЛЕ НА ВТОР ЦИКЛУС  СТУДИИ,ОБЛАСТ ДЕЛОВНО ПРАВО ДЕКА ВО ПЕРИОДОТ ОД 21.12.-29.12. ЌЕ СЕ ОДРЖ ...
 
Дата
  18.12.2012
Предмет
  Човекови права
Наслов
  Колоквиумски прашања
Соопштение
 

Прашањата за вториот колоквиум во предметот Човекови права се достапни на следниот линк

 
Дата
  18.12.2012
Предмет
  Вовед во правото
Наслов
  Вежби
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТА ГОДИНА ДЕКА ВО ЧЕТВРТОК, 20.12. ВЕЖБИТЕ ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО ПРАВО НА ЕУ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ВО...

 
Дата
  18.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Ваучери
Соопштение
 
Од страна на Министерството за информатичко опшество и администрација се доделени вредносните бонови – ваучери  на
 
Дата
  17.12.2012
Предмет
  Филозофија на право
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

 СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТА ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО, НАМЕСТО ВО ЧЕТВРТОК ЌЕ СЕ ОДРЖА...

 
Дата
  17.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Распоред на колоквиуми
Соопштение
 

Објавен е распоредот за полагањена вторите колоквиуми. Распоредите се достапни во менито За студентите -> Распоред на ...

 
Дата
  17.12.2012
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ДА СЕ ЈАВАТ НА СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПР...

 
Дата
  17.12.2012
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Известување
Соопштение
 

Се известуваат студентите дека пред почетокот на наставниот циклус за зимскиот и летниот семестар на студиските прог&...

 
Дата
  14.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Доделување дипломи
Соопштение
 

На пригодна свеченост доделени се дипломите на Првата генерација завршени студенти на Правниот факултет – Кичево, еди...

 
Дата
  14.12.2012
Предмет
  Втор циклус
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА НАСТАВАТА НА ИСТИТЕ ЗАПОЧНУ...
 
Дата
  13.12.2012
Предмет
  Семејно право
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Се известуваат студентите од II година дека предавањата по предметот Семејно право се презакажуваат за  на ден 17.12.2012 год (пон...

 
Дата
  12.12.2012
Предмет
  Вовед во правото на ЕУ
Наслов
  Вежби
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека вежбите по предметот Вовед во правото на ЕУ, на ден 13.12.2012 год. нема да се одржат.
Дополни...

 
Дата
  11.12.2012
Предмет
  Јавни финансии
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

 Им се соопштува на студентите од III година, дека предавањата по предметот Јавни финансии ке се одржат на ден 12.12.2012 (среда), со по...

 
Дата
  11.12.2012
Предмет
  Човекови права
Наслов
  Колоквиумски прашања
Соопштение
 

Прашањата за вториот колоквиум по предметот Човекови права можете да ги преземете од следниот линк

 
Дата
  11.12.2012
Предмет
  Англиски јазик 2
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека предавањето по предметот Англиски јазик нема да се одржи.
Дополнително ќе биде о&#...

 
Дата
  11.12.2012
Предмет
  Вовед во правото на ЕУ
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Вовед во правото на ЕУ закажани на ден 11.12.2012 год. нема да се о ...

 
Дата
  11.12.2012
Предмет
  Вонпарнично и извршно право
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Вонпарнично и извршно право закажани на ден 11.12.2012 год. нема ...

 
Дата
  11.12.2012
Предмет
  Основи на економија
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Основи на економија закажани на ден 11.12.2012 год. нема да се одр...

 
Дата
  11.12.2012
Предмет
  Меѓународно јавно право
Наслов
  Предавање
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Меѓународно јавно право закажани на ден 11.12.2012 год. нема да сk...

 
Дата
  10.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Колоквиумска недела
Соопштение
 

СЕ  ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 22.12(&#...

 
Дата
  10.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Доделување дипломи
Соопштение
 

Им се соопштува на дипломираните студенти дека свеченоста за доделувањето на диломите ќе започне во 14:00 часот (12.12.2012 година) в&#...

 
Дата
  10.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА КАЈ ПРОФ.Д-Р ЃОРЃИ ТОНОВСКИ ЗАКАЖАНИ ЗА ПОНЕДЕЛНИК,10.12.2012 Н...

 
Дата
  07.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ КАЈ ПРОФ.Д-Р ИЛИЈА ТОДОРОВСКИ ЗАКАЖАНИ...

 
Дата
  05.12.2012
Предмет
  Вонпарнично и извршно право
Наслов
  Прашања
Соопштение
 

Прашата за вториот колоквиум по предметот Вонпарнично и извршно право може да ги преземете од следниот линк.<...

 
Дата
  04.12.2012
Предмет
  Судски систем
Наслов
  Испитни прашања
Соопштение
 

Прашата за вториот колоквиум по предметот Судски систем може да ги преземете од следниот линк.

 
Дата
  04.12.2012
Предмет
  Вовед во правото на ЕУ
Наслов
  Вежби
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека вежбите по предметот Вовед во правото на ЕУ ќе се одвиваат според официјалниот ра&#...

 
Дата
  03.12.2012
Предмет
  Казнено процесно право
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГАЛЕ ИСПИТ ПО КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО ВО НОЕМВРИСКИОТ ИСПИТЕН РОК, ДЕКА ПОРАДИ НЕ ...

 
Дата
  03.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Повик за учество
Соопштение
 

ПОВИК ДО СТУДЕНТИТЕ ЗА УЧЕСТВО ВО СИМУЛАЦИЈА НА НАТО: НАТО и АВГАНИСТАН: Мисијата ИСАФ и што понатаму (NATO and Afghanistan: ISAF Mission and beyond).
&...

 
Дата
  03.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Конкурс - есеј
Соопштение
 

Министерството за одбрана и Воената академија„Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во коорганизација со високо обра ...

 
Дата
  01.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Одбрана на дипломски труд
Соопштение
 

По спроведената постапка и  донесената Одлука на Наставно  – научниот совет на Правниот факултет во Кичево ,  Комисија&#...

 
Дата
  01.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Доделување дипломи
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ДИПЛОМИРАЛЕ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ЗАКЛУЧНО СО 31.10.2012, ДЕКА СВЕЧЕНОТО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИ ...

 
Дата
  01.12.2012
Предмет
  Разно
Наслов
 
Соопштение
 

СПИСОК НА СТУДЕНТИ СО НАЈВИСОК ПРОСЕК ВО АКАДЕМСКАТА 2011/2012 КОИ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ТЕКОВНАТА

АКАДЕМСКА ГО&#...
 
Дата
  30.11.2012
Предмет
  Вовед во правото на ЕУ
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Се известуваат студентите на Правен факултет – Кичево, дека предавањата по предметот Право на ЕУ на ден 04.12.2012 нема да се одрж...

 
Дата
  27.11.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  ЕРАЗМУС МУНДУС
Соопштение
 

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево дека на ден 28.11.2012 (среда) во 13 часот во просториите на  Правен факултет вl...

 
Дата
  23.11.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Ранг листа
Соопштение
 

РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД II ЦИКЛУС МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ОД ОБЛ ...

 
Дата
  22.11.2012
Предмет
  Основи на економија
Наслов
  Консултации
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека консултациите по предметот Основи на економија ќе се одржат во вторник (27.11.2012 год.) во 11:30 ...

 
Дата
  21.11.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Распоред
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите од втора година дека е настаната промена во распоредот за вежби:

 - Вежбите по предметот &#...

 
Дата
  20.11.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Распоред
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите дека е објавен распоредот за полагање на испити во ноемвриската дополнителна сесија. Ист...

 
Дата
  20.11.2012
Предмет
  Англиски јазик 2
Наслов
  Наставни материјали
Соопштение
 

Наставните материјали по предметот Англиски јазик 2 можете да ги превземете од тука.

 
Дата
  20.11.2012
Предмет
  Семејно право
Наслов
  Известување
Соопштение
 

 Се известуваат студентите од II година, дека предавањата по предметот Семејно право ќе се одржат на ден 22.11.2012 година со почет...

 
Дата
  20.11.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Известување
Соопштение
 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА СОГЛАСНО ДОНЕСЕНАТА ОДЛУКА НА ВЛАДА НА РМ И МИНИСТЕРСТВОТО З...

 
Дата
  20.11.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Во врска со донесената Одлука на Владата на Република Македонија, поради спроведување на есенската акцијата „Ден на д&#...

 
Дата
  19.11.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Дополнителна испитна сесија
Соопштение
 

Им се соопштува на студентите на Правен факултет Кичево дека во вонредната сесија имаат право да пријавуваат само испи...

 
Дата
  19.11.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Студентска мобилност
Соопштение
 
Во рамките на ЕРАЗМУС МУНДУС Акција 2  Програмата финансирана од Европската комисија се отвораат извонредни можност&#...
 
Дата
  16.11.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Одбрана на дипломска работа
Соопштение
 

По спроведената постапка  и  донесената Одлука на Наставно  – научниот совет на Правниот факултет во Кичево ,  Комисиo...

 
Дата
  16.11.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Одбрана на дипломска работа
Соопштение
 

По спроведената постапка  и  донесената Одлука на Наставно  – научниот совет на Правниот факултет во Кичево ,  Комисиo...

 
Дата
  16.11.2012
Предмет
  Разно
Наслов
  Одбрана на дипломска работа
Соопштение
 

По спроведената постапка  и  донесената Одлука на Наставно  – научниот совет на Правниот факултет во Кичево ,  Комисиo...

 
Дата
  15.11.2012
Предмет
  Вовед во правото
Наслов
  Соопштение
Соопштение
 

Се известуваат студентите на Правен факултет-Кичево, со досиеја бр. 696, 669, 619, 678, 702, 688 и 679 дека консултациите во врска со првиот колокв...

 
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии во Битола и Струга  
+ 389 45 220 267 (Кичево)
+ 389 46 780 721 (Струга)
+ 389 47 221 115 (Битола)