За факултетот

Правниот факултет – Кичево има мисија за достигнување на супериорноста, со приоритетна обврска - ориентацијата на своите студенти кон иднината. Секој факултет треба самостојно да ја дефинира својата мисија во врска со своите посебности и своите одговорности пред околината. Ние ви нудиме прилика – вие треба да ја препознаете и да ја искористите најдобро што можете.

Правото побарува доживотно учење, вклучувајќи постојано образование, компјутерски вештини, комуникациски стратегии, етика, правосуден испит. Само со труд и упорност се постигнува успех и се остварува целта која ја имате зацртано. Но, оваа цел можеме да ја постигниме само ако работиме заедно, што бара висока ваша мотивација, добра комуникација со своите колеги студенти и полна поддршка на вашите професори, нивните соработници и сите вработени во факултетот.


Соопштенија
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
contact@pfk.uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга