Деканатска управа

Декан
Проф.д-р Илија ТодоровскиПродекан за настава
Проф. д-р Благој Ѓорѓиевски


Продекан за наука 

Доц д-р Горан Илиќ
 

 


Соопштенија
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
contact@pfk.uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга