Настани и конкурси

 

Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема "Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност"

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

Оглас за вршење на практична работа во Народна банка на Р.Македонија

Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКА УНИЈА"

Конкурс за стипендија - Фондација Тома Фила - 2018

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА II ЦИКЛУС ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Конкурс за стипендија - Фондација Тома Фила

Доделување на дипломи на дипломирани студенти, декември 2016

Денови на симулирано судење, декември 2016


Соопштенија
Разно
Прелиминарна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево

Граѓанско процесно право
Комисиско полагање - Септември 2018

Англиски јазик
Промена на термин за испит

Разно
Конечна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево

Разно
Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема : Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност

Основи на менаџмент
Промена на термин за испит

Разно
Прелиминарна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево

Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Љупчо Гиноски

Компаративно граѓанско право
Промена на термин за испит

Облигационо право – полноважност на договори и надомест на штета
Промена на термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга