Доценти
Доц.д-р                           Повеќе
Доц.д-р Лазе Јакимоски

ljakimoski@yahoo.com

                           Повеќе
Доц.д-р Елена Тиловска Кечеџи

elena-tilovska-kechegi@hotmail.com

                           Повеќе
Доц.д-р Ангелина Станојоска

angelina.stanojoska@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Мирјана Ристовска

mirjana.ristovska@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Доц.д-р Милена Касапоска-Чадловска

milena.kasaposka@uklo.edu.mk

                           Повеќе

Соопштенија
Адвокатско и нотарско право
Предавања

Семејно право
Консултации

Прекршочно право и прекршочна постапка
Предавања

Вонпарнично и извршно право
Предавања

Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа-Кети Штерјоска

Јавни служби
Предавања

Вовед во право
Предавања

Дипломска работа
Одбрана на Дипломски труд - Марко Божиноски

Разно
Распоред на предавања во Зимски семестар 2018/19

Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа- Бранче Миловски

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга