Вонредни професори
Вонр.проф.д-р Благој Ѓорѓиевски

blagoja.gorgievski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Арсе Петрески

arse.petreski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Александар Јованоски

aleksandarjovanoski3@gmail.com

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Анастас Џуроски

anastas.dzurovski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Светлана Вељановска

svetlana.veljanoska@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Дејан Витански

dejan.vitanski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Горан Илиќ

goran.ilik@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Саша Дукоски

sasa.dukoski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Младен Караџоски

mladen.karadzoski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Бранко Димески

branko.dimeski@uklo.edu.mk

                           Повеќе

Соопштенија
Настани и случувања
Предавања на претставници од Француска амбасада

Настани и случувања
Промоција на нова генерација дипломци

Настани и случувања
Денови на симулирано судење

Настани и случувања
Дебата за сурогат мајчинството

Настани и случувања
Меморандум за соработка

Настани и случувања
Меморандум за соработка

Настани и случувања
Трибина за родово заснованото насилство

Настани и случувања
Почеток на предавањата на втор циклус студии

Настани и случувања
Правна клиника - повик за учество

Настани и случувања
Нов Erasmus + договор

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга