Вонредни професори
Вонр.проф.д-р Александар Јованоски

aleksandarjovanoski3@gmail.com

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Анастас Џуроски

anastas.dzurovski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Елена Темелкова Аневска

elena.temelkovska@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Светлана Велјановска

svetlana.veljanoska@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Дејан Витански

dejan.vitanski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Горан Илиќ

goran.ilik@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Елизабета Тошева

elizabeta.tosheva@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Саша Дукоски

sasadukoski@hotmail.com

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Елена Тиловска Кечеџи

elena-tilovska-kechegi@hotmail.com

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Никола Тунтевски

nikola.tuntevski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Младен Караџоски

mladen.karadzoski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Вонр.проф.д-р Бранко Димески

branko.dimeski@uklo.edu.mk

                           Повеќе

Соопштенија
Разно
Распоред на испити - Септемвриска испитна сесија 2018/19

Разно
Известување од страна на асс. м-р Милка Димитровска

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НАСТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА

Разно
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19

Разно
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19

Меѓународно јавно право
Термин за испит

Граѓанско процесно право
Термин за испит

Административно право и административна постапка
Термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга