Редовни професори
Проф.д-р Арсе Петрески

arse.petreski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Проф.д-р Илија Тодоровски

milkemil@gmail.com

                           Повеќе
Проф.д-р Ѓорги Тоновски

gjorgi.tonovski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Проф.д-р Димитар Ефтимоски

dimitar.eftimoski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Проф.д-р Александра Патоска

aleksandra.patoska@uklo.edu.mk

                           Повеќе

Соопштенија
Настани и случувања
Гостување на деветооделенците на ПФК како дел од проектот професионална ориентација и избор на професија

Настани и случувања
Ден на училишна компанија - Образовно рандеву кичево 2019 (МАССУМ)

Настани и случувања
Предавање на тема: Безбедно на интерент

Настани и случувања
Предавање на г-дин Francois Lafond

Настани и случувања
10 годишен јубилеј (2008 - 2018)

Настани и случувања
Гостување на амбасадорот на Кралството Шпанија

Настани и случувања
Гостување на заменикот амбасадор на СР Германија

Настани и случувања
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Настани и случувања
Меѓународна научна конференција „Безбедносни, политички и правни предизвици на модерниот свет“

Настани и случувања
VII FUTURA Regional Moot Court натпревар

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга