Редовни професори
Проф.д-р Илија Тодоровски

milkemil@gmail.com

                           Повеќе
Проф.д-р Ѓорги Тоновски

gjorgi.tonovski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Проф.д-р Димитар Ефтимоски

dimitar.eftimoski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Проф.д-р Александра Патоска

aleksandra.patoska@uklo.edu.mk

                           Повеќе

Соопштенија
Трудово право
Комисиско полагање- Април 2018

Административно право и административна постапка
Комисиско полагање- Април 2018

Разно
Промена на термин за испит

Јавна и државна администрација
Предавања - Вежби

Стварно право
Предавања - Вежби

Дипломска работа
Одбрана на дипломска работа- Билјана Стојановска

Трудово право
Комисиско полагање- Април 2018

Граѓанско право
Комисиско полагање- Април 2018

Казнено право
Комисиско полагање- Април 2018

Монетарна економија
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга