Редовни професори
Проф.д-р Благој Ѓорѓиевски

blagoja.gorgievski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Проф.д-р Арсе Петрески

arse.petreski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Проф.д-р Илија Тодоровски

milkemil@gmail.com

                           Повеќе
Проф.д-р Ѓорги Тоновски

gjorgi.tonovski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Проф.д-р Димитар Ефтимоски

dimitar.eftimoski@uklo.edu.mk

                           Повеќе
Проф.д-р Александра Патоска

aleksandra.patoska@uklo.edu.mk

                           Повеќе

Соопштенија
Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НАСТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА

Разно
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19

Разно
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19

Меѓународно јавно право
Термин за испит

Граѓанско процесно право
Термин за испит

Административно право и административна постапка
Термин за испит

Вовед во право
Термин за испит

Практична настава
Известување за практична настава

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга