Резултати
Резултатите кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
» Право на осигурување - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019 кај Вон.проф. д-р Бранко Димески
» Банкарско право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Банкарско право - Резултати од испит
» Право на конкуренција - Септемвриска испитна сесија 2017
» Право на конкуренција - Јунска испитна сесија 2017
» Адвокатско и нотарско право - Јунска испитна сесија 2017
» Адвокатско и нотарско право - Јунска испитна сесија 2015
» Корпоративно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Адвокатско и нотарско право - Априлска испитна сесија
» Методологија на општествени науки - Конечни резултати, ноември 2014
» Корпоративно право - Испит (23.02.2015 год.)
» Јавна управа и јавни служби - Јануарска испитна сесија
» Финансиски институции - Јануарска испитна сесија
» Право на конкуренција - Испит
» Право на конкуренција - Испит
» Корпоративно право - Прелиминарни резултати
» Корпоративно право - Септемвриска испитна сесија
» Право на конкуренција - Септемвриска испитна сесија
» Земјишно книжно право - Јунска испитна сесија
» Адвокатско и нотарско право - Испит
» Адвокатско и нотарско право - Испит
» Организиран криминал - Конечни резултати
» Земјишно книжно право - Испит
» Корпоративно право - Прелиминарни резултати
» Адвокатско и нотарско право - Писмен испит, конечни
 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга