Резултати
Резултатите кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
» Право на осигурување - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019 кај Вон.проф. д-р Бранко Димески
» Банкарско право - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019
» Банкарско право - Резултати од испит
» Право на конкуренција - Септемвриска испитна сесија 2017
» Право на конкуренција - Јунска испитна сесија 2017
» Адвокатско и нотарско право - Јунска испитна сесија 2017
» Адвокатско и нотарско право - Јунска испитна сесија 2015
» Корпоративно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Адвокатско и нотарско право - Априлска испитна сесија
» Методологија на општествени науки - Конечни резултати, ноември 2014
» Корпоративно право - Испит (23.02.2015 год.)
» Јавна управа и јавни служби - Јануарска испитна сесија
» Финансиски институции - Јануарска испитна сесија
» Право на конкуренција - Испит
» Право на конкуренција - Испит
» Корпоративно право - Прелиминарни резултати
» Корпоративно право - Септемвриска испитна сесија
» Право на конкуренција - Септемвриска испитна сесија
» Земјишно книжно право - Јунска испитна сесија
» Адвокатско и нотарско право - Испит
» Адвокатско и нотарско право - Испит
» Организиран криминал - Конечни резултати
» Земјишно книжно право - Испит
» Корпоративно право - Прелиминарни резултати
» Адвокатско и нотарско право - Писмен испит, конечни
 

Соопштенија
Практична настава
Известување за практична настава

Казнено процесно право
Термин за испит

Компаративно казнено право
Термин за испит

Малолетничко казнено право
Термин за испит

Политички систем, Локална самоуправа
Термин за испит

Политички систем, Локална самоуправа
Термин за испит

Деловно и договорно право
Промена на термин за испит

Казнено процесно право
Комисиско полагање -Јуни 2019

Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Аида Фејзулаи

Право на конкуренција
Термин за испит и консултации

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга