Резултати
Резултатите кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
» Банкарско право - Резултати од испит
» Право на конкуренција - Септемвриска испитна сесија 2017
» Право на конкуренција - Јунска испитна сесија 2017
» Адвокатско и нотарско право - Јунска испитна сесија 2017
» Адвокатско и нотарско право - Јунска испитна сесија 2015
» Корпоративно право - Јунска испитна сесија 2015, конечни
» Адвокатско и нотарско право - Априлска испитна сесија
» Методологија на општествени науки - Конечни резултати, ноември 2014
» Корпоративно право - Испит (23.02.2015 год.)
» Јавна управа и јавни служби - Јануарска испитна сесија
» Финансиски институции - Јануарска испитна сесија
» Право на конкуренција - Испит
» Право на конкуренција - Испит
» Корпоративно право - Прелиминарни резултати
» Корпоративно право - Септемвриска испитна сесија
» Право на конкуренција - Септемвриска испитна сесија
» Земјишно книжно право - Јунска испитна сесија
» Адвокатско и нотарско право - Испит
» Адвокатско и нотарско право - Испит
» Организиран криминал - Конечни резултати
» Земјишно книжно право - Испит
» Корпоративно право - Прелиминарни резултати
» Адвокатско и нотарско право - Писмен испит, конечни
 

Соопштенија
Разно
Промена на термин за испит

Разно
Потврда за пракса

Казнено право
Комисиско полагање - Јуни 2018

Право на осигурување
Тремин за Испит - Јуни 2018

Стечај и стечајна постапка
Промена на термин

Основи на менаџмент
Промена на термин за испит

Меѓународно јавно право
Промена на термин за испит

Прекршочно право и прекршочна постапка
Промена на термин за испит

Вонпарнично и извршно право
Промена на термин за испит

Арбитражно право
Промена на термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга