Резултати
Резултатите кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Компаративно граѓанско право - Прелиминарни резултати - Јуни Летен семестар 2018/19
» Правда и внатрешна политика на ЕУ - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Економски развој - Резултати од испит - Јуни 2019 Летен семестар 2018/19
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Вонредна априлска сесија 2018/19
» Даночно и царинско право - Резултати од испит - Април 2018/19
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит
» Право на осигурување - Резултати од испит - Февруарска испитна сесија 2019 кај Вон.проф. д-р Бранко Димески
» Монетарно, кредитно и девизно право - Резултати од испит - Ноември 2018
» Правда и внатрешна политика на ЕУ - Резултати од испит - Септемвриска сесија 2018
» Меѓународни организации и меѓунарони односи - Резултати од Испит - Мај 2018
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит - Априлска сесија
» Право на осигурување - Резултати од испит
» Граѓанско процесно право - Резултати од испит
» Право на конкуренција - Септемвриска испитна сесија 2017
» Адвокатско и нотарско право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Корпоративно право - Септемвриска испитна сесија 2017
» Правда и внатрешна политика на ЕУ - Септемвриска испитна сесија 2017
» Право на конкуренција - Јунска испитна сесија 2017
» Адвокатско и нотарско право - Јунска испитна сесија 2017
» Политичка социологија - Јунска испитна сесија 2017
» Компаративно граѓанско право - Јануарска испитна сесија 2016
» Право на конкуренција - Декемвриска испитна сесија 2015
» Меѓународно право применета програма - Декемвриска испитна сесија 2015
» Компаративно казнено право - Декемвриска испитна сесија 2015
» Методологија на општествени науки - Септемвриска испитна сесија 2015, конечни
» Компаративно казнено право - Септемвриска испитна сесија 2015
» Компаративно казнено право - Јунска испитна сесија 2015
» Облигационо право - Јунска испитна сесија 2015
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Социјална патологија - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, втор колоквиум
» Социологија на право - Јунска испитна сесија 2015, испит
» Меѓународно право применета програма - Испит (06.06.2015)
» Корпоративно право - Конечни резултати, мај 2015
» Меѓународно воено и хуманитарно право - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Меѓународно право применета програма - Априлска испитна сесија 2015, испит
» Меѓународно воено и хуманитарно право - Испит (17 април 2015 год)
» Методологија на општествени науки - Конечни резултати, ноември 2014
» Корпоративно право - Испит (12.02.2015 год.)
» Меѓународно право применета програма - Испит - 21 март 2015 год.
» Меѓународно воено и хуманитарно право - Испит - 20 март 2015 год.
» Јавна управа и јавни служби - Јануарска испитна сесија
» Економско-правен систем и економска политика на ЕУ - Јануарска испитна сесија
» Правда и внатрешни работи на ЕУ - Јануарска испитна сесија
» Корпоративно право - Прелиминарни резултати
» Јавна управа и јавни служби - Испит
» Земјишно книжно право - Испит
» Дипломатско и конзуларно право - Испит
» Меѓународно воено и хуманитарно право - Испит
» Корпоративно право - Септемвриска испитна сесија
» Јавна управа и јавни служби - Септемвриска испитна сесија
» Финансиски институции - Септемвриска испитна сесија
» Право на конкуренција - Септемвриска испитна сесија
» Прекршочно право и прекршочна постапка - Септемвриска испитна сесија
» Земјишно книжно право - Септемвриска испитна сесија
» Земјишно книжно право - Јунска сесија
» Финансиски институции - Јунска испитна сесија
» Прекршочно право и прекршочна постапка - Јунска сесија
» Адвокатско и нотарско право - Јунска испитна сесија
» Деловно комуницирање - Испит
» Современи политички системи - Испит
» Адвокатско и нотарско право - Испит
» Современи политички системи - Прелиминарни резултати
» Финансиски институции - Испит
» Меѓународни организации и меѓунарони односи - Испит
» Меѓународно право применета програма - Испит
» Дипломатско и конзуларно право - Испит
» Меѓународно воено и хуманитарно право - Испит
» Адвокатско и нотарско право - Септември 2013, конечни
» Земјишно книжно право - Испит
» Меѓународни организации и меѓунарони односи - Испит
 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга