Настани и случувања 22.10.2018
Меѓународна научна конференција „Безбедносни, политички и правни предизвици на модерниот свет“
 

Од 19.10-21.10.2018 година, во хотелот Епинал се одржа меѓународната научна конференција „Безбедносни, политички и правни предизвици на современиот свет“ во организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Факултетот за безбедност - Скопје и Правниот факултет - Кичево, со финансиска поддршка на Фондацијата Ханс Зајдел.

На истата со свои трудови учество зедоа и професори од нашиот факултет.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга