Правен факултет - Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга


Настани и случувања 20.09.2017
КРЕДО Информативниот ден
 

На 20.09.2017 година (среда), на Правниот факултет во Битола, се одржа КРЕДО Информативниот ден како дел од Twinning проектот "Developing cooperation between higher education institutions, the private sector and relevant public bodies" кој е проект на Франција, Обединетото кралство и Република Македонија.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга