Настани и случувања 16.11.2017
Правна клиника - повик за учество
 

Повик за учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2017/2018 година

Правната клиника Ви нуди:

  • Бегство од стандардната рутина на теоретското образование
  • Стекнување на практични знаења и совладување на правничките вештини, под надзор на професори и експерти
  •  Усвојување на стандардите на правниот професионализам и правната етика;
  • Работа во мали групи со примена на интерактивни методи ;
  • Апликативна примена на претходно стекнатите знаења  на конкретни случаи.

 Очекуваме од Вас:

                  ·  Да сте отворени за нови идеи и тимска работа;

                  ·  Да сте подготвени за реализација на сите поставени задачи.

 

  • Право на учество има секој студент кој е II или III година од студиите на прв циклус или студент на втор циклус на студии;
  • Во работата на Правната клиника ќе учествуваат вкупно 30 студенти/ки.
  • После успешно завршената практична работа, студентите ќе добијат сертификат како доказ за стекнатата обука и доброволната работа во локалната заедница, кој воедно ќе носи и 2 ЕКТС кредити.

На повикот можете да се пријавите со пополнување на пријавниот лист и негово испраќање на pravnaklinika@uklo.edu.mk.

Последен ден за пријава е 30/11/2017 година.
Резултатите од  повикот ќе бидат објавени на web страната на  Факултетот.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга