Настани и случувања 11.12.2017
Почеток на предавањата на втор циклус студии
 

На 07.12.2017 година со почеток во 10:30 часот, на Правниот факултет (Битола) се одржа свечен час за одбележување на почетокот на наставата на вториот циклус студии во академската 2017/2018 година. На свечениот час, на студентите им се обрати деканот, вон.проф.д-р Горан Илиќ, како и дел од останатите членови на Деканатската управа.
На нашите студенти на втор циклус студии им посакуваме успешна академска година.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга