Меѓународно јавно право 04.06.2018
Промена на термин за испит
 

Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 08.06.2018 година (петок) се одложува. Истиот ќе се одржи на ден 18.06.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот.

Студентите на кои им се поклопуваат испитите по Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право во ист ден, задолжително да ја контактираат предметната професорка на следниот e-mail: e.temelkovska@gmail.com

 

Соопштенија
Разно
Прелиминарна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево

Граѓанско процесно право
Комисиско полагање - Септември 2018

Англиски јазик
Промена на термин за испит

Разно
Конечна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево

Разно
Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема : Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност

Основи на менаџмент
Промена на термин за испит

Разно
Прелиминарна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево

Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Љупчо Гиноски

Компаративно граѓанско право
Промена на термин за испит

Облигационо право – полноважност на договори и надомест на штета
Промена на термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга