Разно 13.03.2019
Пријавување на испити во Априлска вонредна сесија 2018/19
 

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ,дека Правниот факултет  овозможи дополнителна Априлска вонредна сесија за предметите од Зимски семестар. Сите студентии кои сакаат да полагаат во сесијата пријавувањето на испити ќе се реализира во периодот од 25.03.2019 до 29.03.2019. Испитите ќе се спроведат во периодот од 08.04.2019 до 12.04.2019 год. за кој дополнително ќе биде објавен редоследот на испити.

Студентите кои имаат активен iKnow профил и кои сакаат да полагаат во Априлска вонредна сесија задолжително електронски да ги пријават испитите(нивното пријавување можат да го извршат во периодот од 13.03.2019 до 29.03.2019 год), и во периодот од 25.03.2019 до 29.03.2019 исто така да достават и пријава со внесен сериски број од електронската пријава до службата на студентски прашања

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга