Разно 14.06.2018
Академски календар
 

ххххх

 

 1. Казнена испитна сесија: пријавување од 15.10 до 19.10; сесија од 22.10 до 09.11 (без 23 );

 

 

 

 

2. Прва колоквиумска недела: 12.11.2018 - 17.11.2018;

 

 

3.   08.12.2018 Национален празник (неработен ден)

(Св. Климент Охридски - Патронен празник на универизтетот Св. Климент Охридски - Битола)

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

4.    Втора колоквиумска недела: 08.01.2019 - 14.01.2019;

5. Февруарска сесија: пријавување од 21.01. до 25.01; сесија од 28.01.2019 до 13.02.2019;

 

 

 

 

 

6. Почеток на летен семестар: 18.02.2019;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прва колоквиумска недела: 01.04.2019 - 06.04.2019;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

8. Втора колоквиумска недела: 20.05.2019 - 29.05.2019 (без 23, 24 и 25 мај);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Јунска сесија: пријавување од 03.06.2019 до 07.06.2019; сесија од 10.06. до 28.06 (без 14.06).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга