Разно 13.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19
 

Втор циклус студии-сите насоки

Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 20.02.2019 до 22.02.2019 година.

 

Истовремено е потребно да се изврши анкетирање на студентите во врска со изборните предмети. Студентите за Анкетните листи да се обратат до студентска служба во периодот од 20.02.2019 до 22.02.2019 год.

 

Исто така Студентите  задолжително да извршат анкетирање за самоевалуација на Анкетен прашалник за академски кадар, Анкетен прашалник за соработници, Анкета за програма  во Iknow системот. Анкетата е  овозможена од 11.02.2019 год. (без извршена анкета за самоевалуација студентот не може да завери семестар).

 

Соопштенија
Разно
СРЕДБА СО СТУДЕНТИ

Уставно право
Термин за колоквиум

Разно
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

Разно
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

Меѓународно приватно право
Термин за колоквиум

Јавна и државна администрација
Термин за колоквиум

Судски систем
Термин за колоквиум

Разно
Соопштение - CEEPUS

Разно
Соопштение - CEEPUS

Методологија на општествени науки
Термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга