Консултации 20.02.2019
Термин за консултации по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски
 

На 22.02.2019 година во 11,15 часот на Правен факултет во Кичево ќе се одржат усмени консултации по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга