Основи на менаџмент 09.04.2019
Предавања
 

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Основи на менаџмент наместо на ден 16.04.2019 ќе се одржат на 23.04.2019 (вторник) во 14:00 часот

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга