Римско право 24.02.2018
Предавања - Вежби
 

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Римско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски започнјуваќи од 26.02.2018 (понеделник), ќе се реализираат според истакнатиот распоред 

 

Соопштенија
Разно
Прелиминарна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево

Граѓанско процесно право
Комисиско полагање - Септември 2018

Англиски јазик
Промена на термин за испит

Разно
Конечна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево

Разно
Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема : Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност

Основи на менаџмент
Промена на термин за испит

Разно
Прелиминарна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево

Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Љупчо Гиноски

Компаративно граѓанско право
Промена на термин за испит

Облигационо право – полноважност на договори и надомест на штета
Промена на термин за испит

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга