Казнено процесно право 20.02.2019
Презакажување на термин за испит по предметот Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски и доц. д-р. Ангелина Станојоска
 

Испитот од втор циклус студии по предметот Казнено процесно право кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски и доц. д-р. Ангелина Станојоска , кои беа закажани за 22.02.2019 година во 12,оо часот се презакажуваат за 27.02.2019 година во 14,оо часот и истите ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга