Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS
 

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PERSPECTIVE - CIII-PL-0815-07-1920, овозможени се апликации за мобилности на следните Универзитети:

 • New Bulgarian University – Sofia;
 • University of Zagreb;
 • Masaryk University in Brno;
 • University of Pécs;
 • University of Montenegro;
 • Jagiellonian University in Cracow;
 • University of Novi Sad;
 • University of Belgrade;
 • Matej Bel University Banská Bystrica;
 • School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (FUDŠ).

Во рамките на мрежата ETHICS AND POLITICS IN THE EUROPEAN CONTEXT - CIII-PL-0702-08-1920, овозможени се апликации за мобилности на следните Универзитети:

 • Catholic University Lady of Good Counsel;
 • University of Vienna;
 • Charles University;
 • Corvinus University of Budapest;
 • The John Paull II Catholic University of Lublin;
 • 'Cardinal Stefan Wyszynski' University;
 • University of Wroclaw;
 • The Pontifical University of John Paul II in Cracow;
 • The University of Bucharest;
 • “Babes Bolyai” University of Cluj-Napoca;
 • “Lucian Blaga” University of Sibiu;
 • University of Belgrade;
 • Catholic University in Ružomberok;
 • University of Trnava;
 • University of Ljubljana.

Аплицирањето е исклучиво on-line на страницата www.ceepus.info (со креирање на профил). Информациите поврзани со школарините се достапни на сајтот во делот на државите. Крајниот рок за аплицирање е 15 јуни 2019 година.

За подетални информации, обратете се кај Вон. Проф. д-р Младен Караџоски, координатор на CEEPUS програмата на Правен Факултет

 

Соопштенија
Практична настава
Известување за практична настава

Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Катерина Котевска - Калајџиевски

Административно право и административна постапка
Комисиско полагање - Јуни 2019

Виктимологија
Термин за испит

Трговија со луѓе
Термин за испит

Политика на сузбивање криминалитет
Термин за испит

Компаративно казнено право
Термин за испит

Вовед во право
термин за комисиско полагање

Дипломска работа
Одбрана на дипломски труд - Дејан Велевски

Граѓанско процесно право
Комисиско полагање - Јуни 2019

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга