Судски систем 19.09.2019
Консултации кај Вонр. проф.д-р Светлана Вељановска
 

Консултациите по предметот Судски систем се закажуваат на 25.09.2019 со почеток во 10:00 часот од Предметниот професор

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга