Меѓународно приватно право 18.09.2019
Впишување оценки кај Вонр.проф д-р Елена Темелковска - Аневска
 

Внесувањето на оценки во индекс по предметите Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право кај Вонр.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска ќе се врши во следните термини: на ден 20.09.2019 година (петок) во периодот од 12 до 13 часот и на ден 23.09.2019 година (понеделник) во 10 часот. 

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга