Трговско право 08.06.2018
Промена на термин за испит
 
Испитот по трговско право кој е закажан за 13 јуни се презакажува за 11 јуни понеделник во терминот за испит кај професорот Саша Дукоски
 

Соопштенија
Разно
Промена на термин за предавања

Казнено процесно право
Термин за испит

Разно
Термин за испи по предметите Виктимологија, Пенологија и Криминалистика

Казнено процесно право
Презакажување на термин за испит по предметот Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски и доц. д-р. Ангелина Станојоска

Консултации
Комисиски испит по Вовед во правото за ДС Битола - Презакажување на термин за консултации по предметот Вовед во правото - Комисиски испит кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

Консултации
Презакажување на термин за консултации по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

Разно
Презакажување на консултации кај Доц.д-р Мирјана Ристовска

Дипломска работа
Одбрана на дипломски труд - Наташа Дудеска

Разно
Предавање на г-дин Francois Lafond

Разно
Предавање на г-дин Francois Lafond

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга