Разно 21.02.2019
Термин за испи по предметите Виктимологија, Пенологија и Криминалистика
 

Им се соопштува на студентите дека терминот за полагање на некој од испитите по предметите Виктимологија, Пенологија и Криминалистика, е 25.02.2019 година (понеделник) со почеток во 10 часот.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга