Магистерски труд 17.09.2019
Одбрана на магистерски труд - Наталија Илиевска
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП ВО ПЕРИОД ОД 2008ма ДО 2017та ГОДИНА од кандидатот Наталија Илиевска, констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана

Одбраната се закажува за ден 25.09.2019 година (среда) во просториите на Правен факултет Кичево – дисперзирани студии Битола, со почеток во 12.00 часот.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга