Разно 17.09.2019
Повик за учество на ПРАВНА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година
 

ПОВИК

за учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

Ви нудиме:

  • Бегство од стандардната рутина на теоретското образование
  • Стекнување на практични знаења и совладување на правничките вештини, под надзор на професори и експерти
  •  Усвојување на стандардите на правниот професионализам и правнната етика;
  • Работа во мали групи со примена на интерактивни методи ;
  • Апликативна примена на претходно стекнатите знаења  на конкретнислучаи.
  • Учество на семинари, обуки и слични активности.

 

Очекуваме од Вас:

·Да сте отворени за нови идеи и тимска работа;

·Да сте подготвени за реализација на сите поставени задачи.

 

  • Право на учество има секој студент кој е II или III година од студиите на прв циклус или студент на втор циклус на студии (Просекот НЕ претставува критериум);
  • Во работата на Правната клиника ќе учествуваат вкупно 20 студенти/ки. 
  • После успешно завршената обука и работата со клиенти, студентите ќе добијат сертификат како доказ за стекнатата обука и доброволната работа во локалната заедница, кој воедно ќе носи и 2 ЕКТС кредити.

 

На конкурсот можете да се пријавите со пополнување на пријавниот лист и негово испраќање на pravnaklinika@uklo.edu.mk.

Последен ден за пријава е 30/09/2020 година.

Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени на web страната на Факултетот.

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРАВНАТА КЛИНИКА

 

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга