Практична настава 23.06.2019
Известување за практична настава
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

                                                                          

Се известуваат студентите од прв циклус на студии дека практичната настава и потврдата за кредитите кои таа ги носи се ЗАДОЛЖИТЕЛЕН предуслов за запишување на семестар.

За успешна реализација на практичната настава секој студент е должен да се пријави кај РЕФЕРЕНТОТ НА СТУДЕНСКИ ПРАШАЊА.

 НАПОМЕНА:

Студентите кои се во можност самостојно да си обезбедат практична настава кај адвокат, нотар, извршител или на друго место соодветно на правничката професија да се јават кај СВОЈОТ РЕФЕРЕНТ НА СТУДЕНСКИ ПРАШАЊА за да добијат потврда со помош на која ќе се упатат, а потоа и ќе добијат доказ дека дека ја реализирале праксата.

ОСТАНАТИТЕ ЌЕ ВИДАТ ЕВИДЕНТИРАНИ, А факултетот ја превзема обврската да му обезбеди ангажман за кој ќе добие соодветна потврда која студентот ја приложува при запишувањето на семестар.

 

Соопштенија
Разно
Распоред на испити - Септемвриска испитна сесија 2018/19

Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Ивана Тановска

Разно
Консултации по предметите Граѓанско право и Наследно право

Разно
Известување од страна на асс. м-р Милка Димитровска

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НАСТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА

Разно
Пријавување на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19

Разно
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19

Разно
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга