Граѓанско процесно право 14.06.2018
Комисиско полагање - Јуни 2018
 

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 20.06.2018 (среда) година во 11:00 часот.

 

Соопштенија
Разно
Промена на термин за предавања

Казнено процесно право
Термин за испит

Разно
Термин за испи по предметите Виктимологија, Пенологија и Криминалистика

Казнено процесно право
Презакажување на термин за испит по предметот Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски и доц. д-р. Ангелина Станојоска

Консултации
Комисиски испит по Вовед во правото за ДС Битола - Презакажување на термин за консултации по предметот Вовед во правото - Комисиски испит кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

Консултации
Презакажување на термин за консултации по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

Разно
Презакажување на консултации кај Доц.д-р Мирјана Ристовска

Дипломска работа
Одбрана на дипломски труд - Наташа Дудеска

Разно
Предавање на г-дин Francois Lafond

Разно
Предавање на г-дин Francois Lafond

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга