Магистерски труд 21.06.2019
Одбрана на магистерски труд - Катерина Котевска - Калајџиевски
 

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „ПОСТАПУВАЊЕ И МЕРКИ НА ЗАШТИТА ВО СЛУЧАИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И НАСОКАТА НА НИВНО УНАПРЕДУВАЊЕ ПРЕКУ ОБВРСКИТЕ ОД ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЈА" од кандидатот Катерина Котевска - Калајџиевски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 28.06.2019 (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 15:00 часот

 

Соопштенија
Разно
Распоред на испити - Септемвриска испитна сесија 2018/19

Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Ивана Тановска

Разно
Консултации по предметите Граѓанско право и Наследно право

Разно
Известување од страна на асс. м-р Милка Димитровска

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НАСТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Разно
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА

Разно
Пријавување на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19

Разно
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19

Разно
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга