Јавни финансии 30.11.2017
Презакажување на предавања
 

Предавањата по предметот Јавни финансии на ден 30.11.2017 год нема да се одржат.
Истите ќе се одржат на ден 11.12.2017 год. во 15:00 часот.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга