Дипломска работа 30.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Аида Фејзулаи
 

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Акционерско друштво изработен од страна на кандидатката Аида Фејзулаи, со задоволство констатира дека се исполнети условите за нејзина јавна одбрана.
Одбраната се закажува за ден 06.12.2017 во просториите на Правниот факултет во Струга, со почеток во 12:00 часот.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга