Правен факултет - Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга


Француски јазик 1 22.09.2017
Информација
 

Се замолуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Француски јазик 1 во зимскиот семестар да се обратат кај предметниот професор на следната адреса: milena.kasaposka@uklo.edu.mk

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга