Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS
 

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PERSPECTIVE - CIII-PL-0815-07-1920, овозможени се апликации за мобилности на следните Универзитети:

 • New Bulgarian University – Sofia;
 • University of Zagreb;
 • Masaryk University in Brno;
 • University of Pécs;
 • University of Montenegro;
 • Jagiellonian University in Cracow;
 • University of Novi Sad;
 • University of Belgrade;
 • Matej Bel University Banská Bystrica;
 • School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (FUDŠ).

Во рамките на мрежата ETHICS AND POLITICS IN THE EUROPEAN CONTEXT - CIII-PL-0702-08-1920, овозможени се апликации за мобилности на следните Универзитети:

 • Catholic University Lady of Good Counsel;
 • University of Vienna;
 • Charles University;
 • Corvinus University of Budapest;
 • The John Paull II Catholic University of Lublin;
 • 'Cardinal Stefan Wyszynski' University;
 • University of Wroclaw;
 • The Pontifical University of John Paul II in Cracow;
 • The University of Bucharest;
 • “Babes Bolyai” University of Cluj-Napoca;
 • “Lucian Blaga” University of Sibiu;
 • University of Belgrade;
 • Catholic University in Ružomberok;
 • University of Trnava;
 • University of Ljubljana.

Аплицирањето е исклучиво on-line на страницата www.ceepus.info (со креирање на профил). Информациите поврзани со школарините се достапни на сајтот во делот на државите. Крајниот рок за аплицирање е 15 јуни 2019 година.

За подетални информации, обратете се кај Вон. Проф. д-р Младен Караџоски, координатор на CEEPUS програмата на Правен Факултет

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга