Политички систем 07.12.2017
Консултации
 

Усни консултации на предметот Политички систем во Струга ќе се одржат во среда (13.12.2017).
​Mожност на консултации имаат студентите со над 30.0 бода добиени на првиот колоквиум кои го полагале писмено.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга