Правен факултет - Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга


Разно 21.09.2017
Изборни предмети
 

Се известуваат студентите дека е потребно да направат избор на предмети во периодот од 25.09.2017 - 27.09.2017 год.
При упис на зимски семестар, студентите задолжително да достават потврда за посетена практична настава.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга