Разно 12.02.2019
Консултации - Стварно право и Облигацино право
 

Консултациите по предметите Стварно право и Облигационо право ќе се одржат на ден 21.02.2019 година (чеврток) во 11.30 часот

Од предметниот професор

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга