Правен факултет - Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга


Криминологија 04.09.2017
Презакажување на испит
 

Испитот по Криминологија наместо на 06.09.2017 година, ќе се одржи на 13.09.2017 година со почеток во 10:30 часот.

 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга