Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Човекови права 16.10.2019
Предавања - вежби
Се известуваат студетите од втора година дека вежбите по предметот Човекови права ќе започнат во 11:00 часот, денот останува непроменет
Разно 08.10.2019
Конечни ранг листи на примени кандитати од IV уписен рок во Академската 2019-2020
Разно 08.10.2019
Прелиминарни резултати на примени кандидати од четврт уписен рок во Академската 2019-2020 година
Облигационо право 05.10.2019
Одлагање на предавања
Заради други активости на факултет наставата по Облигационо право кај Проф Др Саша Дукоски во понеделник 7 октомври нема да се одржи. Истата ќе биде одржана во друг договорен термин.
Разно 03.10.2019
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н IV К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Разно 01.10.2019
Избор на предмети во Академската 2019 - 2020

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево, со дисперзирани студии Битола и Струга дека најдоцна до 04.10.2019 (петок) да се јават во службата за студентски прашања за избор на предмети

Основи на економија 30.09.2019
Консултации

Консултации по предметот Основи на економија за студентите од Кичево и Струга ќе се одржат во петок 04,10 во Кичево со почеток во 11,30 часот.

 

Основи на економија 30.09.2019
Предавања

Се известуваат студентите од прва година дека предавањата по Основи на економија закажани за ден 07.10. (понеделник) ќе се одржат во петок 04.10. со почеток во 12 часот. 

Разно 28.09.2019
Почеток на настава на прв циклус студии
Се информираат студентите од студиските години на прв циклус дека редовната настава ќе почне да се одвива од 02.10.2019 (среда) по претходно објавениот распоред.
Разно 28.09.2019
Прв академски час
Се информираат студентите запишани во прва година дека првиот академски час во Битола и Кичево ќе се одржи на 01.10.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот.
Разно 28.09.2019
Прв академски час
Се информираат студентите запишани во прва година дека првиот академски час во Битола и Кичево ќе се одржи на 01.10.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот.
Разно 26.09.2019
Конечни ранг листи на примени кандитати од III уписен рок во Академската 2019-2020
Политички систем, Локална самоуправа 26.09.2019
Впишување оценки кај проф.д-р Илија Тодоровски

Се известуваат студентите дека потпит и внесување на оценки од проф д-р Илија Тодоровски ќе се врши на ден .01.10.2019 (вторник), студентите своите индекси да ги остават во службата на студентски прашања

Разно 25.09.2019
Избори за членови и претседател на Факултетско студентско собрание на Правен факултет - Кичево
Разно 25.09.2019
Прелиминарни резултати на примени кандидати од трет уписен рок во Академската 2019-2020
Разно 23.09.2019
Кандидати за претседател и членови на Студентско собрание при Правен факултет Кичево
Разно 23.09.2019
Распоред на предавања и вежби - Зимски семестар (Академска 2019-20)
Разно 20.09.2019
Конечни резултати на примени кандидати од втор уписен рок во Академската 2019-2020 година
Разно 18.09.2019
Прелиминарни резултати на примени кандидати од втор уписен рок во Академската 2019-2020 година
Разно 17.09.2019
Повик за учество на ПРАВНА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

ПОВИК

за учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

Ви нудиме:

  • Бегство од стандардната рутина на теоретското образование
  • Стекнување на практични знаења и совладување на правничките вештини, под на ...
Разно 13.09.2019
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Политички систем и право на ЕУ 13.09.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Политички систем и право на Е.У ќе се одржи на ден 18.09.2019 (среда) со почеток во 10:00 часот

Дипломска работа 10.09.2019
Одбрана на дипломски труд - Маринела Димоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Комуникацијата во јавната администрацијаод кандидатот/ката Маринела Димовска, кон ...

Разно 10.09.2019
Запишување на Зимски семестар во Академската 2019-2020

Запишување на Зимски семестар на Академската 2019-2020 ќе се извршува во периодот од 25.09.2019 до 10.10.2019 година.

НАПОМЕНА: Студентите задолжително да понесат со себе индекс во кој се внесени предметите од претходниот зимски семестар(2018-2019), и внесени оцени на тие предмети кои се положени.

Разно 06.09.2019
Оглас за пријавување на кандидати за членови и председател на Факултетско студентско собрание

О Г Л А С

за пријавување на кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание

Се распишува Оглас за избор на:

8 (осум) кандидати за членови на Факултетското студентско собрание и за претседател на Факултетското ст ...

Разно 06.09.2019
Конечни ранг листи на примени кандидати за Академската 2019-2020
Јавни финансии 05.09.2019
Комисиско полагање - Септември 2019

Комисиското полагање по предметот Јавни финансии за студентите со број на индекс 673 и 692 ќе се одржи на ден 13.09.2019 година (петок) во 11.00 часот

Разно 05.09.2019
Повик за обука за човекови права

Со поддршка на Франкофонската универзитетска агенција (AUF), во периодот од 04.11-09.11.2019 год., во Битола, Правниот факултет ќе организира франкофонска обука на тема: Европскиот суд за човекови права: идни предизвици и тенденции

Краен рок за пријавување: 20.09.2019 година (23:59 часот).

...
Разно 03.09.2019
Прелиминарни резултати на примени кандидати во Академската 2019-2020 година
Политички систем, Локална самоуправа 27.08.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Кичево ќе се одржат на 11.09.2019 год. со почеток во 14.30 часот.

Разно 26.08.2019
Информативна средба

Им се соопштува на студентите на Правниот факултет дека на ден 29.08.2019 година (четврток) со почеток во 9:30 часот во просториите на ПФК во Кичево, ќе се одржи информативна средба во врска со можноста за продолжување на четиригодишни правни студии од прв циклус.

                    ...

Разно 20.08.2019
Распоред на испити - Септемвриска испитна сесија 2018/19
Разно 19.08.2019
Известување од страна на асс. м-р Милка Димитровска

Се известуваат студентите кои имаат обврски кај асс. м-р Милка Димитровска  (семинарски, есеи и сл) истите да ги доставуваат кај предметните професори

Разно 13.07.2019
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА
Разно 04.07.2019
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19
Се известуваат студентите дека Септемвриската испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 02.09.2019 до 20.09.2019 година. Распоредите на испитите дополнително ќе биде објавен
Разно 04.07.2019
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19
Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 19.08.2019 до 23.08.2019 година. Студентите задолжително да ги пријават и електронски во зададениот период.
Практична настава 23.06.2019
Известување за практична настава

ИЗВЕСТУВАЊЕ

                                                                          

Се известуваат сту ...

Политички систем, Локална самоуправа 18.06.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитите по Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Кичево ќе се одржат на 26.06.2019 (среда), со почеток во 12:00 часот.

Деловно и договорно право 12.06.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Деловно и договорно право ќе се одржи на ден 24.06.2019 година (понеделник) во 11.00 часот

Казнено процесно право 11.06.2019
Комисиско полагање -Јуни 2019

Комисиското полагање за студентот со бр.на индекс 159 ќе се одржи на 17.06.2019 година, во 11 часот.

Наука за политиката 06.06.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Наука за политика кој закажан за на ден 10.06.2019 (понеделник) истиот се презакажува за на ден 13.06.2019( четврток) со почеток во 10:00 часот

Уставно право 06.06.2019
Консултации кај проф.д-р Елена Тиловска - Кечеџи

Консултациите кај проф.д-р Елена Тиловска - Кечеџи ќе се одржат на ден 13.06.2019(четврток) со почеток во 10:00 часот

Разно 04.06.2019
Распоред на испити Јунска испитна сесија 2018/19
Разно 01.06.2019
Пријавување на испити за Јунска испитна сесија 2018/19

Се известуваат стидентите дека пријавувањето на испити  за Јунска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 03.06.2019 до 07.06.2019 година. Исто така сите студенти кои имаат Iknow профил да ги пријават испитите електронски.

Распоредот на испити дополнително ќе биде о ...

Разно 28.05.2019
Еразмус + мобилност - официјален повик

Програма ERASMUS + Академска 2019/2020
 Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

УКЛО објавува
ПОВИК
за мобилност во рамките на Е+ Програмата
KA 1: индивидуал ...

Разно 23.05.2019
СРЕДБА СО СТУДЕНТИ

Средба со студенти

Се известуваат студентите дека средба со членовите на Деканатската управа и наставниот кадар, во однос на можностите за продолжување на студирањето на Правниот факултет или промена на моделот на студирање (трансфер од тригодишни студии во четиригодишни студ ...

Уставно право 21.05.2019
Термин за колоквиум

Колоквиумот по предметот Уставно право се презакажува за на ден 29.05.2019 (среда) со почеток во 10:00 часот

Разно 21.05.2019
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студен ...

Меѓународно приватно право 21.05.2019
Термин за колоквиум
Колоквиумот по предметот "Меѓународно приватно право" на 22.05.2019 година нема да се одржи. Истиот се презакажува за 29.05.2019 година (среда), со почеток во 10:30 часот
Јавна и државна администрација 20.05.2019
Термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека Колоквиумот 2 по предметот Јавна и државна администрација наместо на 21.05.2019 ќе се одржи во Четврток (23.05.2019) во 10:30 часот

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга