Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 23.05.2019
СРЕДБА СО СТУДЕНТИ

Средба со студенти

Се известуваат студентите дека средба со членовите на Деканатската управа и наставниот кадар, во однос на можностите за продолжување на студирањето на Правниот факултет или промена на моделот на студирање (трансфер од тригодишни студии во четиригодишни студ ...

Разно 21.05.2019
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студ ...

Казнено право 16.05.2019
Комисиско полагање - Мај 2019
Комисиското полагање по предметот Казнено право за студентот со број на индекс 899/Б, ќе се одржи на 22.05.2019 година (среда) со почеток во 9:30 часот.
Социјална патологија 16.05.2019
Термин за колоквиум
Им се соопштува на студентите дека вториот колоквиум по предметот Социјална патологија наместо на 22.05, ќе се одржи на 25.05.2019 година (сабота), со почеток во 10 часот.
Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PE ...

Разно 14.05.2019
Распоред на втор колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Разно 13.05.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола кај проф. Илија Тодоровски ќе се одржат на 20.05.2019 год. (понеделник) со почеток во 16.00 часот.

 

Римско право 08.05.2019
Предавања

Дополнителните предавања по Римско права ќе се одржат на 10.05.2019 во 10: 00 часот.

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Јован Јаневски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Обврските на субјектите во меѓународното тргувањеод кандидатот/ката Јован Јаневски

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Бенито Петрески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Системот на казни во Република Македонијаод кандидатот/ката Бенито Петрески, конст ...

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Христијан Миленкоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за давање дозвола за склучување брак според правото на Република Македонијаод кандид ...

Применета економија 16.04.2019
Предавања
Се информираат студентите дека редовните предавања по ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА нема да се одржат на ден 17.04.2019г.“ Проф.д-р Благој Ѓоргиевски
Јавна и државна администрација 15.04.2019
Предавања
Предавањата по предметот Јавна и државна администрација закажани за 17.04.2019 година (среда), нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.
Стварно право 15.04.2019
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Стварно право на ден 17.04.2019 година (среда) нема да се одржат.

                                                                                          &nb ...

Социјална патологија 15.04.2019
Социјална патологија - одложување на предавања

Предавањата по Социјална патологија закажани за 17.04.2019 година (среда), нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.

Локална самоуправа 15.04.2019
Консултации

На ден 19.04.2019 (петок) со почеток во 12:00 часот проф. д-р Елена Тиловска Кечеџи ќе одржи нонсултации по предметот Локана самоуправа, на консултации да се јават студентите:

1. Драгана Ризовска досие бр. 1391/Б

2. Кристина Томеска  досие бр. 1447/Б

3. Рахела Марковска доссие бр. 1401/Б

4. Димита ...

Локална самоуправа 15.04.2019
Предавања

Предававањата по предметот Локална самоуправа се презакажуваат за на ден 19.04.2019 (петок) со почеток во 11:00 часот

Уставно право 15.04.2019
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањeто по предметот Уставно право за ден 17.04.2019 (среда) се одлага за 19.04.2019 (петок) со почеток во 10.00 часот.

                                      ...

Настани и случувања 11.04.2019
Трибина „Говор на омраза“ во Битола

На 10.04.2019 година (среда) на Правниот факултет во Битола се одржа трибина на тема „Говор на омраза“ на која гости беа ученици од средните училишта во Битола. На настанот, на присутните им се обрати деканот, вон.проф.д-р Горан Илиќ, додека свои излагања имаа доц.д-р Ангелина Станојоска и асс.м-р Ивон ...

Политички систем 09.04.2019
Комисиско полагање - Април 2019

Се известуваат студентите дека комисиското полагање на испитот по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ќе се одржи на ден 15.04.2019 година (понеделник) со почеток во 16.00 часот.

Локална самоуправа 08.04.2019
Предавања

Наставата по предметот Локална сампоупрва на Правниот факултет во Битола, која е според распоред закажана за вторник, 9.04.2019 година нема да се одржи.

Социјална патологија 08.04.2019
Почеток на предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Социјална патологија закажани за среда (10.04.2019) наместо во 10, ќе започнат во 9 часот.

Измената важи само за тековната седмица.

Разно 05.04.2019
Летна школа European Union at the crossroads. New perspectives, current threats

Им се соопштува на студентите дека е во тек повикот за учесници на летната школа "EU at the crossroads. New perspectives, current threats" која од 8ми до 13ти јули, 2019 година, ќе се одржи вo Sinaia, Република Романија.

Заинтересираните студенти да го контактираат вон.проф.д-р Младен Караџоски, на e-mail адресата: Повеќе

Јавни финансии 03.04.2019
Комисиско полагање - Април 2019
Се известуваат студентите со број на индекс 542/Б и 1043/Б дека комисискиот испит по предметот Јавни финансии ќе се одржи на ден 16.04.2019 година (вторник) со почеток во 16.00 часот.
Разно 01.04.2019
Универзитетски спортски турнири

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ по повод 40 години од своето основање, на 17.04.2019 година (среда) организира три универзитетски турнири и тоа во пикадо, баскет (3 на 3) и пинг-понг. Право на учество имаат сите студенти од трите циклус на студии.
Заинтересираните студенти во екипна и поединеч ...

Дипломска работа 29.03.2019
Одбрана на дипломски труд - Арон Павлоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Профил и улога на современиот дипломатод кандидатот/ката Арон Павлоски, констатира дека се испол ...

Судски систем 28.03.2019
промена на термин за прв колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Судски систем ќе започне во 09:00 часот на 05.04.2019 (петок)

Дипломска работа 25.03.2019
Одбрана на дипломски труд - Томислав Вељановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Субјекти на Вонпарнична постапка за извршување според правото на Р.Мод кандидатот/ката Том ...

Разно 25.03.2019
Распоред на прв колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Локална самоуправа 25.03.2019
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Локална самоуправа закажани за ден 26.03.2019 нема да се одржат
Јавна и државна администрација 25.03.2019
Предавања

Се известуваат студентите по Јавна и државна администрација дека предавањата закажани во Среда (27.03.2019) се одложуваат и се презакажуваат за на 29.03.2019 (Петок) во 10.15ч.

Административно право и административна постапка 24.03.2019
Предавања
Предавањата по предметот Административно право и административна постапка закажани за на ден 25.03.2019год (понеделник) се одлагаат.
Разно 20.03.2019
КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите о ...

Разно 20.03.2019
Промена на Вонредна априлска сесија 2018/19

Ве известуваме дека Априлската сесија на барање на студентите е одложена и истата ќе биде спроведена од 15.04 - 19.04.Распоредите дополнително ќе бидат објавени

Социјална патологија 14.03.2019
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Социјална патологија закажани за 20.03.2019 (среда), ќе се одржат на 18.03.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Измената важи само за тековната седмица.
Разно 13.03.2019
Пријавување на испити во Априлска вонредна сесија 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ,дека Правниот факултет  овозможи дополнителна Априлска вонредна сесија за предметите од Зимски семестар. Сите студентии кои сакаат да полагаат во сесијата пријавувањето на испити ќе се реализира ...

Разно 11.03.2019
Впишување оценки кај Ред.проф д-р Блаѓој Ѓорѓиевски

Се известуваат студентите дека внесувањето на оценките по предметите "Јавни финансии" и "Применета економија" ќе се одржи на ден 14.03.2019 во 11:00 часот

Меѓународно приватно право 11.03.2019
Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно приватно право на ден 11.03.2019 година нема да се одржат.

Уставно право 05.03.2019
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Уставно право од ден 06.03.2019 се одложува и истото ќе се одржи на ден 08.03.2019 (петок) во 10.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Горан Илиќ, с.р.
Локална самоуправа 26.02.2019
Комисиско полагање - Март 2019

 Комисиско полагање по предметот Локална самоуправа Беглија Рахманоска 741, на ден 25.03.2019 год.со почеток  во 12:00 часот, во просториите на правен факултет на дисперзирани студии Битола

Разно 26.02.2019
Впишување оценки кај доц.д-р Ангелина Станојоска

Им се соопштува на студентите дека доц.д-р Ангелина Станојоска ќе впишува оценки за предметите од јануарската испитна сесија на ден 27.02.2019 година (среда) во 11:30 часот.

Стварно право 26.02.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Стварно право на ден 27.02.2019 година (среда) нема да се одржат. Терминот за нивно одржување дополнително ќе биде закажан

Уставно право 25.02.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Уставно право од ден 27.02.2019 се одложува и истото ќе се одржи на ден 01.03.2019 (петок)
во 10.00 часот.

                                                                          ...

Трудово право 25.02.2019
Предавања

Предавањата по предметот Трудово право ќе се одржуваат во четврток со почеток во 09:00 часот кај Проф.д-р Саша Дукоски

Разно 25.02.2019
Внесување оценки по сите предмети кај Проф.д-р Светлана Вељановска

С известуваат студентите дека Проф.д-р Светлана Вељановска на ден 28.02.2019(четврток) со почеток во 12:00 часот ќе врши внесување на оценки по сите предмети на кој предава

Разно 21.02.2019
Промена на термин за предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Административно право закажани за понеделник ќе започнат во 10:00 часот, а предметот Меѓународно приватно право ќе започне во 13:00 часот 

Консултации 20.02.2019
Комисиски испит по Вовед во правото за ДС Битола - Презакажување на термин за консултации по предметот Вовед во правото - Комисиски испит кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

Консултациите по предметот Вовед во правото - Комисиски испит кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски, кои беа закажани за 22.02.2019 година во 12,оо часот се презакажуваат за 27.02.2019 година во 11,30 часот и истите ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола

Консултации 20.02.2019
Презакажување на термин за консултации по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

„Консултациите од прв циклус студии по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски, кои беа закажани за 22.02.2019 година во 12,оо часот се презакажуваат за 27.02.2019 година во 11,30 часот и истите ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола

Разно 20.02.2019
Презакажување на консултации кај Доц.д-р Мирјана Ристовска

Консултациите и увидот на испитните тетратки по предметите кај Доц.д-р Мирјана Ристосвска закажани на 22.02.2019 (петок) се презакажуваат за 25.02.2019 (понеделник) во 12:00 часот

Дипломска работа 19.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Наташа Дудеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Права од индустриска сопственостод кандидатот/ката Наташа Дудеска, констатира дек ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга