Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Дипломска работа 19.09.2019
Одбрана на дипломски труд - Илче Зуламоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Законски аспекти на законот за Јавен обвинител на РМ (историски развој од 1991 до 2019 година)од кан ...

Судски систем 19.09.2019
консултации кај Вонр. проф.д-р Светлана Вељановска

Консултациите по предметот Судски систем се закажуваат на 25.09.2019 со почеток во 09:00 часот од Предметниот професор

Разно 18.09.2019
Прелиминарни резултати на примени кандидати од втор уписен рок во Академската 2019-2020 година
Меѓународно приватно право 18.09.2019
Впишување оценки кај Вонр.проф д-р Елена Темелковска - Аневска

Внесувањето на оценки во индекс по предметите Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право кај Вонр.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска ќе се врши во следните термини: на ден 20.09.2019 година (петок) во периодот од 12 до 13 часот и на ден 23.09.2019 година (понеделник) во 10 часот. 

Меѓународно јавно право 18.09.2019
Впишување оценки кај Вонр.проф д-р Елена Темелковска - Аневска

Внесувањето на оценки во индекс по предметите Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право кај Вонр.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска ќе се врши во следните термини: на ден 20.09.2019 година (петок) во периодот од 12 до 13 часот и на ден 23.09.2019 година (понеделник) во 10 часот. 

Меѓународно јавно право 17.09.2019
Комисиско полагање - Септември 2019

Комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право за студентот со бр на индекс 884/Б се закажува за четврток 19.09.2019 со почеток во 9 00 часот.

                                                                              ...

Локална самоуправа 17.09.2019
Комисиско полагање - Септември 2019

Комисиското полагање по предметот Локална самоуправа, во Витола за студентот со индекс број 1367/Б ќе се одржи на ден 26.09.2019(четврток) во 10:00 часот

Разно 17.09.2019
Повик за учество на ПРАВНА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

ПОВИК

за учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

Ви нудиме:

  • Бегство од стандардната рутина на теоретското образование
  • Стекнување на практични знаења и совладување на правничките вештини, под на ...
Политички систем 17.09.2019
Комисиско полагање - Септември 2019

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ќе се одржи на ден 26.09.2019 (четврток) со почеток во 11.00 часот во просториите на ПФК Битола.

                                      &nb ...

Применета економија 13.09.2019
Термин за комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Приеменета економија за студентот со број на индекс 1043/Б во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 19.09.2019 (четврток) со почеток во 11 часот во просториите на ПФК Битола.

 Претседател на испитна комисија

Разно 13.09.2019
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Дипломска работа 12.09.2019
Одбрана на дипломски труд - Марјан Којчев

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Криминалистичко планирање и верзии.од кандидатот/ката Марјан Којчев, констатира де ...

Дипломска работа 12.09.2019
Одбрана на дипломски труд - Горан Милинајдовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Правни лекови во вонпарничната постапка и постапката за извршување според правото на Р.М.од кан ...

Политички систем, Локална самоуправа 10.09.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на ден 17.09.2019 со почеток во 14.30 часот.

Разно 10.09.2019
Запишување на Зимски семестар во Академската 2019-2020

Запишување на Зимски семестар на Академската 2019-2020 ќе се извршува во периодот од 25.09.2019 до 10.10.2019 година.

НАПОМЕНА: Студентите задолжително да понесат со себе индекс во кој се внесени предметите од претходниот зимски семестар(2018-2019), и внесени оцени на тие предмети кои се положени.

Разно 06.09.2019
Оглас за пријавување на кандидати за членови и председател на Факултетско студентско собрание

О Г Л А С

за пријавување на кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание

Се распишува Оглас за избор на:

8 (осум) кандидати за членови на Факултетското студентско собрание и за претседател на Факултетското ст ...

Разно 06.09.2019
Конечни ранг листи на примени кандидати за Академската 2019-2020
Разно 05.09.2019
Повик за обука за човекови права

Со поддршка на Франкофонската универзитетска агенција (AUF), во периодот од 04.11-09.11.2019 год., во Битола, Правниот факултет ќе организира франкофонска обука на тема: Европскиот суд за човекови права: идни предизвици и тенденции

Краен рок за пријавување: 20.09.2019 година (23:59 часот).

...
Основи на економија 04.09.2019
Термин за испит
Соопштение за испитот "Основи на економија" Студентите кои не го полагаа испитот по предметот "Основи на економија" кај Проф. Д-р Димитар Ефтимовски, истиот ќе се одржи на 23.09.2019 во 13:00 часот во Битола.
Меѓународно јавно право 03.09.2019
Термин за испит
"Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 04.09.2019 година се презакажува за ден 06.09.2019 година во 12 часот."
Разно 03.09.2019
Прелиминарни резултати на примени кандидати во Академската 2019-2020 година
Разно 02.09.2019
Дополнителен термин за испит по предметите Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право

Дополнителен термин за полагање на испитите по предметите Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право е 16.09.2019 во 13:00 часот

Социјална патологија 30.08.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по Социјална патологија наместо на 10.09, се презакажува и ќе се одржи на 12.09.2019 година со почеток во 12 часот.

 

Криминалистика 30.08.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по Криминалистика наместо на 10.09, се презакажува и ќе се одржи на 12.09.2019 година со почеток во 12 часот.

 

Пенологија 30.08.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по Пенологија наместо на 10.09, се презакажува и ќе се одржи на 12.09.2019 година со почеток во 12 часот.

Казнено право применета програма 30.08.2019
Казнено право - применета програма - Комисиско полагање

Комисиското полагање за студентит со број на индекс 856/Б ќе се одржи на 13.09.2019 година во 10 часот.

Меѓународно јавно право 29.08.2019
Комисиско полагање - Септември 2019

Комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право за студентите со бр на индекс 991/Б   и 856/Б се закажува за 06.09. 2019 со почеток во 9 часот

Основи на економија 29.08.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Основи на економија ќе се одржи на ден 04.09.2019 со почеток во 09:00 часот

Меѓународно јавно право 27.08.2019
Комисиско полагање - Септември 2019
Комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право за студентот со бр на индекс 1453/Б се закажува за 06.09. 2019 со почеток во 9 часот Од комисијата
Казнено право 27.08.2019
Комисиско полагање - Септември 2019
Се известува студентот со број на индекс 1327/Б дека комисиското полагање по предметот Казнено право ќе се одржи на 02.09.2019 година (понеделник) во 10 часот.
Разно 26.08.2019
Информативна средба

Им се соопштува на студентите на Правниот факултет дека на ден 29.08.2019 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во просториите на ПФК во Битола, ќе се одржи информативна средба во врска со можноста за продолжување на четиригодишни правни студии од прв циклус.

                  &nbs ...

Разно 23.08.2019
Консултации по предметите Политички систем и право на ЕУ и Уставно право

Консултациите по предметите Политички систем и право на ЕУ и Уставно право кај Проф. д-р Горан Илиќ ќе се одржат на ден 27.08.2019 (вторник) во 10:30 часот во просториите на ПФК Битола

Политички систем, Локална самоуправа 21.08.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа ќе се одржат на ден 03.09.2019 (вторник) во периодот од 14:00 -16:00 часот

Разно 20.08.2019
Распоред на испити - Септемвриска испитна сесија 2018/19
Разно 19.08.2019
Консултации по предметите Граѓанско право и Наследно право

Се известуваат студентите што се повикани на консултации дека истите ќе се одржат на ден 27.08.2019 (вторник) со почеток во 11:00 часот

Разно 19.08.2019
Известување од страна на асс. м-р Милка Димитровска

Се известуваат студентите кои имаат обврски кај асс. м-р Милка Димитровска  (семинарски, есеи и сл) истите да ги доставуваат кај предметните професори

Разно 13.07.2019
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА
Разно 04.07.2019
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19
Се известуваат студентите дека Септемвриската испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 02.09.2019 до 20.09.2019 година. Распоредите на испитите дополнително ќе биде објавен
Разно 04.07.2019
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19
Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 19.08.2019 до 23.08.2019 година. Студентите задолжително да ги пријават и електронски во зададениот период.
Судски систем 26.06.2019
Впишување оценки по предметот Судски систем кај проф.д-р Светлана Вељановска

Се известуваат студентите дека внесување на оценки во индекс по предметот Судски систем кај проф.д-р Светлана Вељановска ќе се реализираат на ден 28.06.2019(петок) со почеток во 10:00 часот

Практична настава 23.06.2019
Известување за практична настава

ИЗВЕСТУВАЊЕ

                                                                          

Се известуваат сту ...

Административно право и административна постапка 20.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019

Се известуваат студентите со бр. на индекс 1367/Б и1638/Б дека комисиското полагање по предметот Административно право и административна постапка ќе се одржи на ден 28.06.2019 (петок) со почеток во 10:00 часот

Вовед во право 20.06.2019
термин за комисиско полагање

Комисискиот испит по предметот Вовед во правото ќе се одржи на Правен факултет Кичево. Дисперзирани студии во Битола на 28.06.2019 година во 12,оо часот.

                                                                            &n ...

Дипломска работа 19.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Дејан Велевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за расправањеоставина во правото на Р.Македонијаод кандидатот/ката Дејан Веле ...

Граѓанско процесно право 14.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019
Комисиското полагање на испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се реализира на 20.06.2019 во 12:00 часот.
Семејно право 13.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Семејно право ќе се одржи со почеток во 11:00 часот, денот останува ист
Дипломска работа 12.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Милчо Дочовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Предмет на управен спор и видови управни спорови"од кандидатот/ката Милчо Дочовски, констатира д ...

Основи на економија 11.06.2019
Консултации и внесување на оценки

Се известуваат студентите дека консултации и внесување на оценки по предметот Основи на економија кај Проф.д-р Димитар Ефтимоски ќе се изврши во 13.06.2019 (четврток) во 10:15 часот

Применета економија 10.06.2019
Термин за комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Приеменета економија во рамки на јунската испитна сесија ќе се одржи на ден 17.06.2019 (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на ПФК Битола.

                                            Претседател на испитна к ...

Политички систем 08.06.2019
Термин за испит на Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на јунската испитна сесија ќе се одржи на ден 18.06.2019 со почеток во 11.30 часот во просториите на ПФК Битола.

                                            Претседател на испитна комисија

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга