Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 20.03.2019
КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите о ...

Разно 20.03.2019
Промена на Вонредна априлска сесија 2018/19

Ве известуваме дека Априлската сесија на барање на студентите е одложена и истата ќе биде спроведена од 15.04 - 19.04.Распоредите дополнително ќе бидат објавени

Социјална патологија 14.03.2019
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Социјална патологија закажани за 20.03.2019 (среда), ќе се одржат на 18.03.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Измената важи само за тековната седмица.
Разно 13.03.2019
Пријавување на испити во Априлска вонредна сесија 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ,дека Правниот факултет  овозможи дополнителна Априлска вонредна сесија за предметите од Зимски семестар. Сите студентии кои сакаат да полагаат во сесијата пријавувањето на испити ќе се реализира ...

Разно 11.03.2019
Впишување оценки кај Ред.проф д-р Блаѓој Ѓорѓиевски

Се известуваат студентите дека внесувањето на оценките по предметите "Јавни финансии" и "Применета економија" ќе се одржи на ден 14.03.2019 во 11:00 часот

Меѓународно приватно право 11.03.2019
Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно приватно право на ден 11.03.2019 година нема да се одржат.

Уставно право 05.03.2019
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Уставно право од ден 06.03.2019 се одложува и истото ќе се одржи на ден 08.03.2019 (петок) во 10.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Горан Илиќ, с.р.
Локална самоуправа 26.02.2019
Комисиско полагање - Март 2019

 Комисиско полагање по предметот Локална самоуправа Беглија Рахманоска 741, на ден 25.03.2019 год.со почеток  во 12:00 часот, во просториите на правен факултет на дисперзирани студии Битола

Разно 26.02.2019
Впишување оценки кај доц.д-р Ангелина Станојоска

Им се соопштува на студентите дека доц.д-р Ангелина Станојоска ќе впишува оценки за предметите од јануарската испитна сесија на ден 27.02.2019 година (среда) во 11:30 часот.

Стварно право 26.02.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Стварно право на ден 27.02.2019 година (среда) нема да се одржат. Терминот за нивно одржување дополнително ќе биде закажан

Уставно право 25.02.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Уставно право од ден 27.02.2019 се одложува и истото ќе се одржи на ден 01.03.2019 (петок)
во 10.00 часот.

                                                                          ...

Трудово право 25.02.2019
Предавања

Предавањата по предметот Трудово право ќе се одржуваат во четврток со почеток во 09:00 часот кај Проф.д-р Саша Дукоски

Разно 25.02.2019
Внесување оценки по сите предмети кај Проф.д-р Светлана Вељановска

С известуваат студентите дека Проф.д-р Светлана Вељановска на ден 28.02.2019(четврток) со почеток во 12:00 часот ќе врши внесување на оценки по сите предмети на кој предава

Разно 21.02.2019
Промена на термин за предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Административно право закажани за понеделник ќе започнат во 10:00 часот, а предметот Меѓународно приватно право ќе започне во 13:00 часот 

Консултации 20.02.2019
Комисиски испит по Вовед во правото за ДС Битола - Презакажување на термин за консултации по предметот Вовед во правото - Комисиски испит кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

Консултациите по предметот Вовед во правото - Комисиски испит кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски, кои беа закажани за 22.02.2019 година во 12,оо часот се презакажуваат за 27.02.2019 година во 11,30 часот и истите ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола

Консултации 20.02.2019
Презакажување на термин за консултации по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

„Консултациите од прв циклус студии по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски, кои беа закажани за 22.02.2019 година во 12,оо часот се презакажуваат за 27.02.2019 година во 11,30 часот и истите ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола

Разно 20.02.2019
Презакажување на консултации кај Доц.д-р Мирјана Ристовска

Консултациите и увидот на испитните тетратки по предметите кај Доц.д-р Мирјана Ристосвска закажани на 22.02.2019 (петок) се презакажуваат за 25.02.2019 (понеделник) во 12:00 часот

Дипломска работа 19.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Наташа Дудеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Права од индустриска сопственостод кандидатот/ката Наташа Дудеска, констатира дек ...

Разно 18.02.2019
Предавање на г-дин Francois Lafond

Им се соопштува на студентите дека на 20.02.2019 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола, предавање на тема: "Between Re-foundation and stagnation: the European Union in 2019" ќе одржи г-динот Francois Lafond, советник на Заменикот на претседателот на Владата, задол ...

Дипломска работа 15.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Николче Недановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Приватизација на јавните службиод кандидатот/ката Николче Недановски, констатира ...

Трудово право 12.02.2019
Термин за испит

Полагањето по предметот Трудово право ќе се одржи на 18.02.2019 (понеделник) со почеток во 11:00 часот

Дипломска работа 12.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Никола Ристевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Социолошки објаснувања на криминалното објаснување" од кандидатот/ката Никола Ристевски, кон ...

Разно 12.02.2019
Консултации - Политички систем и Локална самоуправа

Косултациите по предметите Локална самоуправа и Политички систем на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 19.02.2019 год со почеток во 15.00 часот.

 

Разно 08.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево, Дисперзирани студии - Битола дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 25.02.2019 до 01.03.2019 година.

Претходно е потребно да се изврши анкетирање на студентите во врска с ...

Разно 04.02.2019
Распоред на предавања и вежби во летен семестар - Академска 2018/19
Трудово право 02.02.2019
Термин за комисиско полагање
Соопштение за комисиско полагање Се известува студентот со бр на индекс 975/Б дека испитот по предметот Трудово право ќе се реализира на 07.02. 2019 година со почеток во 11 00 часот.
Вовед во право 02.02.2019
Термин за комисиско полагање
Комисиското полагање на испитот по предметот Вовед во право се закажува за четврток - 07.02.2019 година во 9,оо часот на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола“
Административно право и административна постапка 01.02.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по преедметите Локална самоуправа и Административно право и постапка во Битола, ќе се одржат на ден 14.02.2019год. (четврток) со почеток во 11:00 часот

Локална самоуправа 01.02.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по преедметите Локална самоуправа и Административно право и постапка во Битола, ќе се одржат на ден 14.02.2019год. (четврток) со почеток во 11:00 часот

Разно 01.02.2019
Консултации - Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите со студентите на Правниот факултет во Битола по предметите Политички систем и Локална самоуправа ќе се одржат на 5.02.2019 год. со почеток во 15.00 часот.

 

Јавни финансии 31.01.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по предметот Јавни финансии за студентот со број на индекс 588/Б ќе се одржи на ден 08.02.2019 година (петок) со почеток во 9.00 часот (Предавална 3)

Разно 22.01.2019
Задолжително пријавување на испити во IKNOW

Студентите кои ќе полагаат во Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 год. , Испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и електронски преку своите профили во IKNOW системот. Доколку студентот не го пријави електронски испитот нема да го има во извештајот за пола ...

Основи на економија 22.01.2019
Консултации и внесување на потписи

Консултации и внесување потписи кај Проф.д-р Димитар Ефтимоски, ќе се извршат на ден 28.01.2019 (понеделник) во 10:45 часот

Дипломска работа 21.01.2019
Одбрана на дипломски труд - Надежда Милошевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Сериски масовни убиства" од кандидатот/ката Надежда Милошевска, констатира дека се исполнети ...

Судски систем 15.01.2019
Термин за испит

Испитот по Судски систем закажан за  30 01 2019 наместо во 11 00 часот,  ќе започне во 9 30 часот 

од предметниот професор 

Информатика 15.01.2019
Термин за колоквиум

Објавен е терминот за втор колоквиум во академската 2018/19

Распоред - втор колоквиум (прва година) - Зимски семестар 2018-19
Казнено право 14.01.2019
Термин за колоквиум

Полагањата за прв поправен и втор колоквиум по предметот Казнено право во втора година на дисперзирани студии во Битола, наместо на 14.01.2019 год., ке се одрзат на 15.01.2019 година со почеток во 12:00 часот во просториите на ПФК Дисперзирани студии во Битола

 

Разно 11.01.2019
Распоред на испити - Јануарска испитна сесија во академската 2018/19
Вонпарнично и извршно право 11.01.2019
Термин за колоквиум

Колоквиумот по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се реализира на 21.01.2019 во 11:00 часот.

Меѓународно приватно право 11.01.2019
Термин за колоквиум

Колоквиумот по предметот Мегународно приватно право ќе се реализира на 15.01.2019 во 10:00 часот

Основи на економија 10.01.2019
Промена на термин за колоквиум

Вториот колоквиум по предметот Основи на економија (на 14.01.2019 год.) наместо во 11:00 часот ќе се одржи 12:45 часот

Разно 08.01.2019
Повик за доставување трудови во Годишникот на Правен факултет

Се повикуваат сите заинтересирани автори своите трудови во Годишникот на Правниот факултет да ги достават најдоцна до 25ти февруари 2019 година на e-mail: yearbook.pf@uklo.edu.mk Повеќе информации во повикот ПОВИК

Разно 03.01.2019
Пријавување на испити за Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19

Пријавувањето на испити за Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 ке се одвива од  21.01.2019 год. (понеделник)  до 25.01.2019 год.(петок)

Разно 31.12.2018
Систематски преглед - ЗАДОЛЖИТЕЛНО
Разно 28.12.2018
Распоред на втор колоквиум - Зимски семестар 2018/19

Објавени се распоредите на втор колоквиум . РАСПОРЕДИ

Вовед во право 24.12.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека есејот по предметот Вовед во право наместо во четврток ќе се одржи на ден 25.12.2018 (вторник) со почеток во 10:30 ч

Наследно право 24.12.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека есејот по предметот Наследно право наместо во четврток ќе се одржи на ден 25.12.2018 (вторник) со почеток во 09:00 ч

Разно 24.12.2018
Прелиминарен повик за Еразмус +

Ве известуваме дека УКЛО го објави повикот за изразување интерес за мобилност во рамките на Еразмус + програмата. 

 

Мобилноста за студенти може да трае еден семестар или една академска година;

Мобилноста за кадар трае пет работни денови со минимум осум работни часа.

  ...

Јавни служби 24.12.2018
Одржување на презентации
Се известуваат студентите по предметот Јавни Служби дека во Среда 26.12.2018 нема да се одржат презентации по предметот Јавни Служби. Се замолуваат студентите да ги испратат своите презентации за нивна евалуација на е-маил кај предметниот наставник.
Меѓународно јавно право 21.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно јавно право на ден 24.12.2018 година (понеделник) ќе започнат во 9:30 часот. Вежбите по предметот "Казнено право" на ден 24.12.2018 година ќе започнат во 12 часот. 

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга