Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 13.07.2019
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА
Разно 04.07.2019
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19
Се известуваат студентите дека Септемвриската испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 02.09.2019 до 20.09.2019 година. Распоредите на испитите дополнително ќе биде објавен
Разно 04.07.2019
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19
Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 19.08.2019 до 23.08.2019 година. Студентите задолжително да ги пријават и електронски во зададениот период.
Судски систем 26.06.2019
Впишување оценки по предметот Судски систем кај проф.д-р Светлана Вељановска

Се известуваат студентите дека внесување на оценки во индекс по предметот Судски систем кај проф.д-р Светлана Вељановска ќе се реализираат на ден 28.06.2019(петок) со почеток во 10:00 часот

Практична настава 23.06.2019
Известување за практична настава

ИЗВЕСТУВАЊЕ

                                                                          

Се известуваат сту ...

Административно право и административна постапка 20.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019

Се известуваат студентите со бр. на индекс 1367/Б и1638/Б дека комисиското полагање по предметот Административно право и административна постапка ќе се одржи на ден 28.06.2019 (петок) со почеток во 10:00 часот

Вовед во право 20.06.2019
термин за комисиско полагање

Комисискиот испит по предметот Вовед во правото ќе се одржи на Правен факултет Кичево. Дисперзирани студии во Битола на 28.06.2019 година во 12,оо часот.

                                                                            &n ...

Дипломска работа 19.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Дејан Велевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за расправањеоставина во правото на Р.Македонијаод кандидатот/ката Дејан Веле ...

Граѓанско процесно право 14.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019
Комисиското полагање на испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се реализира на 20.06.2019 во 12:00 часот.
Семејно право 13.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Семејно право ќе се одржи со почеток во 11:00 часот, денот останува ист
Дипломска работа 12.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Милчо Дочовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Предмет на управен спор и видови управни спорови"од кандидатот/ката Милчо Дочовски, констатира д ...

Основи на економија 11.06.2019
Консултации и внесување на оценки

Се известуваат студентите дека консултации и внесување на оценки по предметот Основи на економија кај Проф.д-р Димитар Ефтимоски ќе се изврши во 13.06.2019 (четврток) во 10:15 часот

Применета економија 10.06.2019
Термин за комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Приеменета економија во рамки на јунската испитна сесија ќе се одржи на ден 17.06.2019 (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на ПФК Битола.

                                            Претседател на испитна к ...

Политички систем 08.06.2019
Термин за испит на Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на јунската испитна сесија ќе се одржи на ден 18.06.2019 со почеток во 11.30 часот во просториите на ПФК Битола.

                                            Претседател на испитна комисија

Човекови права 06.06.2019
Комсултации и внесување на оценки
Се известуваат студентите дека внесување на оценки по предметот Човекови права ќе се реализира на ден 10.06.2019(понеделник) во 12:00 часот
Политички систем, Локална самоуправа 06.06.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 11.06.2019, вторник, со почеток во 16:15 часот.

 

Дипломска работа 05.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Александар Цветкоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Потражна дејност на полициските  органиод кандидатот/ката Александар Цветкоски, констатира дека ...

Дипломска работа 05.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Кристијан Павлески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Алтернативни мерки во Република Македонијаод кандидатот/ката Кристијан Павлески, ...

Разно 04.06.2019
Распоред на испити Јунска испитна сесија 2018/19
Разно 01.06.2019
Пријавување на испити за Јунска испитна сесија 2018/19

Се известуваат стидентите дека пријавувањето на испити  за Јунска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 03.06.2019 до 07.06.2019 година. Исто така сите студенти кои имаат Iknow профил да ги пријават испитите електронски.

Распоредот на испити дополнително ќе биде о ...

Римско право 29.05.2019
Термин за Есеј
Есејот по Римско право ќе се реализира на 03.06.2019 (понеделник) во 11 00 часот.
Разно 28.05.2019
Еразмус + мобилност - официјален повик

Програма ERASMUS + Академска 2019/2020
 Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

УКЛО објавува
ПОВИК
за мобилност во рамките на Е+ Програмата
KA 1: индивидуал ...

Стварно право 27.05.2019
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека колоквиумот по предметот Стварно право ќе се одржи на ден 28.05.2019 година (вторник) со почеток во 11.00 часот

Разно 23.05.2019
СРЕДБА СО СТУДЕНТИ

Средба со студенти

Се известуваат студентите дека средба со членовите на Деканатската управа и наставниот кадар, во однос на можностите за продолжување на студирањето на Правниот факултет или промена на моделот на студирање (трансфер од тригодишни студии во четиригодишни студ ...

Разно 21.05.2019
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студ ...

Казнено право 16.05.2019
Комисиско полагање - Мај 2019
Комисиското полагање по предметот Казнено право за студентот со број на индекс 899/Б, ќе се одржи на 22.05.2019 година (среда) со почеток во 9:30 часот.
Социјална патологија 16.05.2019
Термин за колоквиум
Им се соопштува на студентите дека вториот колоквиум по предметот Социјална патологија наместо на 22.05, ќе се одржи на 25.05.2019 година (сабота), со почеток во 10 часот.
Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PE ...

Разно 14.05.2019
Распоред на втор колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Разно 13.05.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола кај проф. Илија Тодоровски ќе се одржат на 20.05.2019 год. (понеделник) со почеток во 16.00 часот.

 

Римско право 08.05.2019
Предавања

Дополнителните предавања по Римско права ќе се одржат на 10.05.2019 во 10: 00 часот.

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Јован Јаневски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Обврските на субјектите во меѓународното тргувањеод кандидатот/ката Јован Јаневски

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Бенито Петрески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Системот на казни во Република Македонијаод кандидатот/ката Бенито Петрески, конст ...

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Христијан Миленкоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за давање дозвола за склучување брак според правото на Република Македонијаод кандид ...

Применета економија 16.04.2019
Предавања
Се информираат студентите дека редовните предавања по ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА нема да се одржат на ден 17.04.2019г.“ Проф.д-р Благој Ѓоргиевски
Јавна и државна администрација 15.04.2019
Предавања
Предавањата по предметот Јавна и државна администрација закажани за 17.04.2019 година (среда), нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.
Стварно право 15.04.2019
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Стварно право на ден 17.04.2019 година (среда) нема да се одржат.

                                                                                          &nb ...

Социјална патологија 15.04.2019
Социјална патологија - одложување на предавања

Предавањата по Социјална патологија закажани за 17.04.2019 година (среда), нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.

Локална самоуправа 15.04.2019
Консултации

На ден 19.04.2019 (петок) со почеток во 12:00 часот проф. д-р Елена Тиловска Кечеџи ќе одржи нонсултации по предметот Локана самоуправа, на консултации да се јават студентите:

1. Драгана Ризовска досие бр. 1391/Б

2. Кристина Томеска  досие бр. 1447/Б

3. Рахела Марковска доссие бр. 1401/Б

4. Димита ...

Локална самоуправа 15.04.2019
Предавања

Предававањата по предметот Локална самоуправа се презакажуваат за на ден 19.04.2019 (петок) со почеток во 11:00 часот

Уставно право 15.04.2019
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањeто по предметот Уставно право за ден 17.04.2019 (среда) се одлага за 19.04.2019 (петок) со почеток во 10.00 часот.

                                      ...

Настани и случувања 11.04.2019
Трибина „Говор на омраза“ во Битола

На 10.04.2019 година (среда) на Правниот факултет во Битола се одржа трибина на тема „Говор на омраза“ на која гости беа ученици од средните училишта во Битола. На настанот, на присутните им се обрати деканот, вон.проф.д-р Горан Илиќ, додека свои излагања имаа доц.д-р Ангелина Станојоска и асс.м-р Ивон ...

Политички систем 09.04.2019
Комисиско полагање - Април 2019

Се известуваат студентите дека комисиското полагање на испитот по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ќе се одржи на ден 15.04.2019 година (понеделник) со почеток во 16.00 часот.

Локална самоуправа 08.04.2019
Предавања

Наставата по предметот Локална сампоупрва на Правниот факултет во Битола, која е според распоред закажана за вторник, 9.04.2019 година нема да се одржи.

Социјална патологија 08.04.2019
Почеток на предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Социјална патологија закажани за среда (10.04.2019) наместо во 10, ќе започнат во 9 часот.

Измената важи само за тековната седмица.

Разно 05.04.2019
Летна школа European Union at the crossroads. New perspectives, current threats

Им се соопштува на студентите дека е во тек повикот за учесници на летната школа "EU at the crossroads. New perspectives, current threats" која од 8ми до 13ти јули, 2019 година, ќе се одржи вo Sinaia, Република Романија.

Заинтересираните студенти да го контактираат вон.проф.д-р Младен Караџоски, на e-mail адресата: Повеќе

Јавни финансии 03.04.2019
Комисиско полагање - Април 2019
Се известуваат студентите со број на индекс 542/Б и 1043/Б дека комисискиот испит по предметот Јавни финансии ќе се одржи на ден 16.04.2019 година (вторник) со почеток во 16.00 часот.
Разно 01.04.2019
Универзитетски спортски турнири

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ по повод 40 години од своето основање, на 17.04.2019 година (среда) организира три универзитетски турнири и тоа во пикадо, баскет (3 на 3) и пинг-понг. Право на учество имаат сите студенти од трите циклус на студии.
Заинтересираните студенти во екипна и поединеч ...

Дипломска работа 29.03.2019
Одбрана на дипломски труд - Арон Павлоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Профил и улога на современиот дипломатод кандидатот/ката Арон Павлоски, констатира дека се испол ...

Судски систем 28.03.2019
промена на термин за прв колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Судски систем ќе започне во 09:00 часот на 05.04.2019 (петок)

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга