Правен факултет - Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга


Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 19.07.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК АКАДЕМСКА 2017/18
Разно 05.07.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола објавува Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј. Право на учество на Конкурсот имаат студентите запишани на прв циклус студии во академската 2018/2019 година. КОНКУРС

Разно 28.06.2018
Запишување на зимски семестар во академската 2018/19

Запишување на зимски семестар за академската 2018/19 ќе се спроиведи на 26.09 , 27.09 и 28.09.2018, и во исто време ќе се пополнуваат и анкетни листови за изборни предмети за прв циклус

Разно 28.06.2018
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија

Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се спроведе од 20.08.2018 год, а септемврискиот испитен рок ќе започне од 03.09 - 17.09.2018 година

Разно 26.06.2018
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
Разно 26.06.2018
Информации за стипендии за македонски државјани
Министерството за надворешни работи, преку Министерството за образование и наука, објавува информација за можноста за стипендии за македонски државјани за академската 2018/2019 година, за магистерски и докторски студии за меѓународна јавна администрација. Рокот за пријавување е до 17 јули 2018 година, на ...
Дипломска работа 20.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Надица Богеска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Договор за шпедиција" каја е  изработена од страна на кандидатот/ка Надица Богеска, со задоволство констатира дека ...

Дипломска работа 20.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Светлана Велјановска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Акции на ТД - Акционерство и правата на акционерите со осврт на малциските права" каја е  изработена од страна на кан ...

Дипломска работа 20.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Катерина Нонческа

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Семејно насилство" каја е  изработена од страна на кандидатот/ка Катерина Ноческа, со задоволство констатира дек ...

Разно 14.06.2018
Промена на термин за испит

Сите предмети кај доц. д-р Мирјана Ристовска 

Се известуваат студентите дека испитите по предметите Арбитражно право, Филозофија на правото, Вонпарнично и извршно право, и Меѓународно приватно право, закажани за 19.06.2018 година се презакажуваат и истите ќе се одржат на 22.06.2018 година (п ...

Разно 14.06.2018
Промена на термин за испит

Сите предмети кај доц. д-р Ангелина Станојоска 

Се известуваат студентите дека испитите по предметите Криминологија, Криминалистика и Пенологија, закажани за 19.06.2018 година се презакажуваат и истите ќе се одржат на 22.06.2018 година (петок) со почеток во 10 часот.

Разно 12.06.2018
Потврда за пракса
Финансиско право 07.06.2018
Промена на термин за испит

 Испитот  по предметот Финансиско право ќе се одржи на 12.06.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот

 

Деловно и договорно право 07.06.2018
Промена на термин за испит

 Испитот  по предметот Деловно и договорно право ќе се одржи на 12.06.2018 (среда) со почеток во 12:00 часот

 

Јавни финансии 07.06.2018
Промена на термин за испит

 Испитот  по предметот Јавни финансии ќе се одржи на 12.06.2018 (среда) со почеток во 12:00 часот

 

Трудово право 06.06.2018
Комисиско полагање - Јуни 2018
Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентот со бр на индекс 586/С ќе се одржи на 14.06.со почеток во 10 часот
Право на интелектуална сопственост 04.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Право на интелектуална сопственост  ќе започне во 10:00 часот датумот останува непроменет

Семејно право 04.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Семејно право ќе започне во 10:00 часот датумот останува непроменет

Наука за политиката 04.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Наука за политика наместо во 11:00 часот ќе започне во 10:00 часот датумот останува непроменет

Уставно право 04.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Уставно право наместо во 11:00 часот ќе започне во 10:00 часот датумот останува непроменет

Дипломска работа 01.06.2018
Одбрана на дипломска работа- Азбије Исмајлоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов Наследување врз основа на закон од кандидатот/ката Азбије Исмајлоска, констатира дека  се исполнети ...

Разно 31.05.2018
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
Меѓународно јавно право 30.05.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 01.06.2018 година (петок) се одложува. Истиот ќе се одржи на ден 11.06.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот. Студентите на кои им се поклопуваат испитите по Меѓународно јавно право и Меѓународно
приватно право во ист ден, задолжително да ...

Право на интелектуална сопственост 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на испит по предметот Право на интелектуална сопственост наместо во 13:00ч. се презакажува за во 11:00ч. Датумот (денот) на полагање останува непроменет

Семејно насилство 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на испит по предметот Семејно право наместо во 13:00ч. се презакажува за во 11:00ч. Датумот (денот) на полагање останува непроменет

Јавни служби 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на испит по предметот Јавни Служби наместо во 11:00 ч. се презакажува за во 12:00ч. Датумот (денот) на полагање останува непроменет.

Разно 28.05.2018
Повик за мобилност во рамките на CEEPUS програмата

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2018/2019 годинаИм се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен ...

Облигационо право 28.05.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Облигационо право ќе се одржи на ден 04.06.2018 година (понеделник) со почеток во 11.00 часот

Трудово право 28.05.2018
Комисиско полагање- Јуни 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентот со бр  на индекс 560/С   ќе се одржи на 14.06.со почеток во 10 часот  

Разно 23.05.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК
Разно 16.05.2018
Упис за втор циклус студии

Правниот факултет-Кичево оваа академска година ќе врши упис на студенти на втор циклус (постдипломски) студии на следните насоки:
- Казнено право
- Граѓанско право
- Меѓународно право
Овие насоки се однесуваат како на моделот 3+1, така и на моделот 3+2 

Разно 16.05.2018
Пријавување на испити за јунска испитна сесија

Се известуваат студентите на прв циклус студии дека пријавувањето на испити ќе трае од 21.05 (понеделник) до 23.05.2018 (среда). Сесијата ќе трае од 01.06.2018 до 15.06.2018 год

(сите студенти кои имаат активно електронско досие, задолжително електронски да ги пријават  предметите кои ќе ги по ...

Разно 10.05.2018
РАСПОРЕД НА ВТОР КОЛОКВИУМ - ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/18
Разно 03.05.2018
ПОВИК за Програмата ERASMUS+ во академската 2018/2019 година

Објавен е официјалниот Повик за Програмата ERASMUS + за мобилности на кадар

и студенти во академската 2018/2019 година. Повеќе информации кај Еразмус + координаторот доц. д-р Ангелина Станојоска и на следниот линк:

ERAZMUS + CALL 

Разно 03.05.2018
Оглас за вршење практична работа во Народната банка на Република Македонија

Ве известуваме дека студентите на високообразовните институции од областа на економијата, правото, информатичките науки и други општествени науки коишто се во доменот на работата на организациските единици во Народната банка имаат можност да вршат практична работа во Народната банка на Репуб ...

Разно 30.04.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА"
Трудово право 18.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право ќе се реализира на 25.04.2018 со почеток во 14 00 часот

од Комисијата 

Административно право и административна постапка 16.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Се известува студентот со бр на инд. 428/с дека комисиското полагање по предметот Административно право и постапка ќе се одржи на ден 26.04.2018 год. (четврток) со почеток во 12:00 часот

Разно 16.04.2018
Промена на термин за испит

Сите испити закажани за ден 19.04.2018 (четврток) се одлагаат и истите се презакажуваат за ден 03.05.2018 ( четврток) со почеток во 12:00 часот

Јавна и државна администрација 16.04.2018
Предавања - Вежби

На ден 19.04.2018 (четврток) предавањата по предметот Јавна и државна администрација нема да се одржат 

Стварно право 16.04.2018
Предавања - Вежби

На ден 19.04.2018 (четврток) предавањата по предметот Стварно право нема да се одржат 

Дипломска работа 16.04.2018
Одбрана на дипломска работа- Билјана Стојановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Работно време критериум за заработувачка од кандидатот/ката Билјана Стојановска, констатира дека&nb ...

Трудово право 16.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентите со бр на индекс 496/С и 560/С ќе се одржи на 25.04.2018 со почеток во 14 00 часот

Граѓанско право 13.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Комисиското полагање на испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 26.04.2018 година во 12:00 часот.

Казнено право 12.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Комисиското полагање за студентот со бр.на индекс 538/С ќе се одржи на 17.04.2018 година (вторник) со почеток во 12 часот.

Монетарна економија 12.04.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Монетарна економија во Априлски испитен рок ќе се одржи на ден 17.04.2018 год.  (вторник) со почеток во 14:00 часот

Локална самоуправа 10.04.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Локална самоуправа во Струга кај проф. Илија Тодоровски наместо во четврток ќе се одржат во петок, 13.04.2018, со почеток во 12.30 часот. 
 

Разно 05.04.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТЕН РОК
Применета економија 24.03.2018
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека колоквиумот по Применета економија ќе се одржи на ден 27.03.2018 (Вторник) со почеток во 10:00 часот

Разно 23.03.2018
Вонредна Априлска сесија
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ИСПИТИ ЗА АПРИЛСКАТА(ВОНРЕДНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 10.04.-13.04.2018 ГОДИНА.ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 16.04.-30.04.2018 ГОДИНА.
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга