Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Дипломска работа 04.12.2018
Одбрана на дипломски труд - Николина Манеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Правни карактеристики на договорот франсиза" од кандидатот/ката Николина Манеска, констатира дека ...

Деловно и договорно право 01.12.2018
Предавања

"Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни Служби закажани на ден 03.12.2018 се одложуваат. Терминот за нивното одржување ќе биде дополнително соопштен

Облигационо право 29.11.2018
Предавања

Се известуваат студентите од III година дека предавањата по предметот Облигационо право во понеделник, 03.12.2018 година се одлагаат и истите дополнително ќе бидат закажани.   

Криминологија 19.11.2018
Предавања

Предавањата по предметот Криминологија закажани за на ден 20.11.2018 (среда) се одлагаат, дополнително ќе биде објавен терминот за нивно одржување

Разно 06.11.2018
Распоред на колоквиуми - Зимски семестар 2018-19

Објавени се распоредите за колоквиуми за Зимски семестар во академската 2018/19 година. РАСПОРЕДИ

Разно 06.11.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ"

КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ЕСЕЈ

 

Правниот факултет - Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола,по повод десетгодишниот јубилеј распишува Конкурс за најдобар есеј  на тема:

 

ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Разно 01.11.2018
Известување од Асс. м-р Милка Тодоровска

Се известуваат студентите дека асс. М-р Милка Димитровска е на отсуство до јануари 2019 година, па сите контакти врзани за факултетски обврски и прашања да ги остваруваат директно со службите и со надлежните професори. Семинарските работи по предметите Политички систем и право на ЕУ, Политички систе ...

Трудово право 31.10.2018
Комисиско полагање - Ноември 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентите со бр на индекс 220/С, 575/С, 500/С и 598/С ќе се реализира на 06 .11 .со почеток во 11 30 часот.

Дипломска работа 24.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Ангела Митревска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за прогласување исчезнато лице за умрено и  докажување на смртта во Р.М"​ од кандидатот/ката А ...

Меѓународно јавно право 24.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право  за студентот со бр на индекс 538/С ќе се одржи на 30 октомври со почеток во 11 30 часот 

Разно 24.10.2018
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на VIIIFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во тек ...

Разно 24.10.2018
Европски ден на граѓанска правда

25ти октомври е Европскиот ден на граѓанска правда. Во насока на одбележување на истиот, Основниот суд во Битола го поканува сите професори и студенти од Правниот факултет, на 25.10.2018 година (четврток) да го посетат Судот, судењата кои се јавни и да добијат информации околу неговата работа.

Политички систем 22.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на ноемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 25.10.2018 со почеток во 12.00 часот во просториите на ПФК Струга.

                                                                &nb ...

Разно 22.10.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола распишува Конкурс за најдобар  

I. ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

II. ЕСЕЈ

 

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студентите зап ...

Разно 18.10.2018
Промена на термин за испит кај доц. д-р Мирјана Ристовска
Испитите по предметите Вонпарчично и извршно право и Меѓународно приватно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат на 30.10.2018 год. во 12:00 часот.
Криминалистика 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Криминалистика се закажува за 30.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Пенологија 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Пенологија се закажува за 30.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Казнено процесно право 16.10.2018
Термин за испит

Испитот по предметот Казнено процесно право во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 31.10.2018 год. (среда) со почеток во 10:00 часот

Стечај и стечајна постапка 12.10.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Стечај и стечајна постапка во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 30.10.2018 заедно со другите предмети што се закажани во тој ден

Разно 09.10.2018
Ноемвриска испитна сесија

Пријавувањето за казнената ноемвриска сесија ќе започне од 15.10.2018 до 19.10.2018 година, а се сијата ќе започне од 22.10.2018 до 02.11.2018

Распоред на ИСПИТИ

 

Разно 05.10.2018
Конечна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга
Разно 05.10.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга
Разно 03.10.2018
Отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права

Драги студенти, како дел од подготовките на клубот Titus Flavius Orestes, на 10.10.2018 година (среда), со КРЕДО центарот (со почеток во 12 часот) организираме отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права. Доколку се интересирате како изгледаат натпреварите, ве интересира областа на чо ...

Основи на економија 02.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите со бр. на инд. 575/с и 579/с дека комисиското полагање по предметот ќе се одржи на ден 08.10.2018г (понеделник) со  почеток во 11:30 часот

Облигационо право 01.10.2018
Консултации

Консултациите по испитот од септемвриска сесија по предметот Облигационо право ќе се одржат на ден 08.10.2018 година во 11.30 часот

Стварно право 01.10.2018
Консултации

Консултациите по испитот од септемвриска сесија по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 08.10.2018 година во 11.30 часот

 

Разно 01.10.2018
Дополнителен конкурс за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Јавни служби 01.10.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Јавни Служби  се закажува за на ден 08.10.2018 во 10:00ч.".

Јавна и државна администрација 01.10.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот  Јавна и државна администрација се закажува за на ден 08.10.2018 во 10:00ч

Трудово право 01.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот и Трудово право ќе се одржи на 05.10 со почеток во 9 00 часот.

Меѓународно јавно право 01.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот  Меѓународно јавно право  ќе се одржи на 05.10 со почеток во 9 00 часот.

Разно 01.10.2018
Распоред за предавања и вежби
Разно 26.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

 Конечна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 25.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 24.09.2018
Електронска евалуација на наставниви и наставни програми на ПФК

Се известуваат сите студенти од втора и трета година дека при запишување на зимскиот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да пополнат анкетен лист  за оценување на квалитетот на студиската програма и за квалитетот на наставно-образовната дејност на наставниците/соработниците.

 

Напомена: С ...

Разно 24.09.2018
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Разно 20.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Конечна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 18.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 12.09.2018
Промена на термин за испит

 Испитите  Казнено право, Казнено процесно, Судски систем и Казнено право применета програма  кај проф.д-р Никола Тунтевски и предметот Еколошко право кај проф.д-р Светлана Вељановска закажани на ден 14.09.2018 (петок) ќе започнат во 12:00 часот

Разно 11.09.2018
Промена на термин за испит
Им се соопштува на студентите дека испитите кај доц.д-р Ангелина Станојоска закажани за 12.09.2018 година (среда) се презакажуваат и ќе се одржат на 17.09.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот
Разно 11.09.2018
Промена на термин за испит
Им се соопштува на студентите дека испитите кај доц.д-р Мирјана Ристовска закажани за 12.09.2018 година (среда) се презакажуваат и ќе се одржат на 17.09.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот.
Разно 06.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

 Конечна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 05.09.2018
Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема : Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност
Разно 04.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Јавни служби 01.09.2018
Промена на термин за испит
"Се известуваат студентите дека испитот по предметот Јавни Служби закажан за 04.09.2018 г. (Вторник) се одложува. Терминот за полагање ќе биде дополнително соопштен."
Облигационо право 30.08.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Облигационо право ќе се одржи на ден 04.09.2018 година  (вторник) во 11 часот

 

Мултилатерална дипломатија 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Мултилатерална дипломатија се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Јавна и државна администрација 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Јавна и државна администрација  се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Политички систем и право на ЕУ 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Политички систем и право на ЕУ се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Меѓународно приватно право 24.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно приватно право закажан за ден 11.09.2018 година (вторник) се презакажува за ден 03.09.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот. Студентите на кои им се поклопуваат испитите по Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право во ист ден, задолжително да ја контактира ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга