Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 23.03.2018
Вонредна Априлска сесија
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ИСПИТИ ЗА АПРИЛСКАТА(ВОНРЕДНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 10.04.-13.04.2018 ГОДИНА.ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 16.04.-30.04.2018 ГОДИНА.
Разно 23.03.2018
Конкурс за доделување стипендија Тома Фила

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз основа на Одлуката на Одборот на Фондацијата бр.02-7/1 од 21.03.2018 година, Фондацијата Тома Фила објавува конкурс за доделување стипендија Тома Фила - Конкурс 
 

Уставно право 23.03.2018
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека колоквиумот по предметот Уставно право е презакажан за на ден 03.04.2018 год (Вторник) со почеток во 10:00 часот

Разно 21.03.2018
Распоред прв колоквиум - летен семестар 2017/18

Објавен е распоред за прв колоквиум за летен семестар 2017/18 - РАСПОРЕДИ

Разно 19.03.2018
ТРИВИУМ КОНКУРС - Натпревар во ораторство

КОНКУРС

УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО, на 24 април 2018 година, по трет пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема: &nb ...

Дипломска работа 16.03.2018
Одбрана на дипломска работа- Даниела Божиновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов : Нотаријатот во Р.М. од кандидатот/ката Даниела Божиновска, констатира дека  се исполнети условите з ...

Уставно право 13.03.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Уставно право во Струга кај асс. Милка Димитровска ќе се одржат во петок (16.03.2018) со почеток во 12.30 часот. 

 

Локална самоуправа 12.03.2018
Предавања

Неодржаните предавања од претходната недела по предметот Локална самоуправа во Струга, кај проф. Илија Тодоровски ќе се одржат во петок (16.03.2018) со почеток во 12.30 часот.

Притоа, потенцираме дека редовните предавања по истиот предмет ќе се одржат во четврток на 15.03.2018 со поч ...

Дипломска работа 07.03.2018
Одбрана на дипломска работа- Марио Кекеноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов : Правно политички согледувања на алиментационите барања во споредбеното семејно право од кандидатот/ката  ...

Уставно право 28.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите кај асс. м-р Милка Димитровска по Уставно право ќе се одржат во понеделник во 12:30, а по Локална самоуправа во 15:00.

Локална самоуправа 28.02.2018
Предавања - Вежби

Наставата по предметот Локална самоуправа кај проф. Илија Тодорвски во Струга нема да се одржи во четврток (1.03.2018), а за новиот термин на нејзиното одржување студентите накнадно ќе бидат известени.

Локална самоуправа 28.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите кај асс. м-р Милка Димитровска по Уставно право ќе се одржат во понеделник во 12:30, а по Локална самоуправа во 15:00.

 
Меѓународно приватно право 27.02.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Меѓународно приватно право  нема да се одржат на ден  01.03.2018 (четврток), а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде соопштен.

Стварно право 27.02.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Стварно право  нема да се одржат на ден  01.03.2018 (четврток), а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде соопштен.

Јавна и државна администрација 27.02.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Јавна и државна администрација  нема да се одржат на ден  01.03.2018 (четврток), а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде соопштен.

Дипломска работа 26.02.2018
Одбрана на дипломска работа- Сахид Идризоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов :"Прогласување на исчезнато лице за умрено и докажување на смрт" од кандидатот/ката Садих Идризо ...

Римско право 24.02.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Римско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски започнјуваќи од 26.02.2018 (понеделник), ќе се реализираат според истакнатиот распоред 

Граѓанско право 24.02.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Граѓанско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски започнјуваќи од 26.02.2018 (понеделник), ќе се реализираат според истакнатиот распоред 

Локална самоуправа 23.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметите Уставно право и Локална самоуправа што ги држи ас. Милка Димитровска во петок (23.02.2018) во Струга нема да се одржат, а за нивното одржување во некој нареден термин студентите ќе бидат накнадно известени.

Уставно право 23.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметите Уставно право и Локална самоуправа што ги држи ас. Милка Димитровска во петок (23.02.2018) во Струга нема да се одржат, а за нивното одржување во некој нареден термин студентите ќе бидат накнадно известени.

Разно 22.02.2018
Колоквиумска недела

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРВАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 26.03.-31.03,
А ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 14.05.-19.05
.

Разно 15.02.2018
Евалуација за Предметите и предметните професори

Се известуваат сите студенти дека при запишување на наредниот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да ја пополнат анкетата за евалуација за предметите и предметните професори  во зимскиот/летниот семестар. ЕВАЛУАЦИЈАТА СЕ ИЗВРШУВА ЕЛЕКТРОНСКИ ВО IKNOW СИСТЕМОТ

Уставно право 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Уставно право кои ги држи асс. Милка Димитровска во петок (16.02.2018) во Струга нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување.

Локална самоуправа 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Локална самоуправа кои ги држи асс. Милка Димитровска во петок (16.02.2018) воСтруга нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување

Локална самоуправа 15.02.2018
Предавања

Предавањата по предметот Локална самоуправа што ги држи проф. Илија Тодоровски нема да се одржат во четврток (17.02.2018), а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде соопштен.
 

Стварно право 14.02.2018
Предавања

Се изветуваат студентите дека на ден 15.02..2018 (Среда) нема да се одржи настава по предметот Стварно право

Локална самоуправа 12.02.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден 13.02.2018 (вторник) ќе се одржат консултации по предметот Локална самоуправа во 12:00 часот

Разно 05.02.2018
Достава на активна електронска пошта (email)

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга да доставатат активна електронска пошта (e-mail) до студентска служба најдоцна до 15.02.2018 год (четврток), без активна електронска сметка студентот нема да може да запише нов семестар.

Дипломска работа 05.02.2018
Одбрана на дипломска работа- Бранко Попоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Постапка за расправање оставина од кандидатот/ката Бранко Попоски, констатира дека  се исполнети ...

Уставно право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Уставно право кај Доц. д-р Елена Тиловска - Кечеџи дека нема да се одржат предавања на ден 06.02.2018 год

Римско право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Римако право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски нема да се одржува настава во наредните 3 недели

Граѓанско право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Граѓанско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски нема да се одржува настава во наредните 3 недели

Казнено процесно право 01.02.2018
Комисиско полагање

Комисиското полагање по Казнено процесно право за студентот со бр.на индекс 231/С

ќе се одржи на ден 13.02.2018 година (вторник) со почеток во 10:00 часот.

Стварно право 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 08.02.2018 година (четврток) во 11:30 часот

Политички систем 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Политички систем на Правниот факултеКичево, дисперзирани студии - Струга ќе се одржат на 8.02.2018 (четврток) со почеток во 15.00 часот.
 

Казнено процесно право 29.01.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Казнено процесно право право закажан за ден 30.01.2018 година (вторник) ќе започне во 11:30 часот

Казнено право 29.01.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Казнено право право закажан за ден 30.01.2018 година (вторник) ќе започне во 11:30 часот

Меѓународно јавно право 29.01.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 31.01.2018 година (среда) ќе започне во 9:30 часот.

Разно 28.01.2018
Запишување на летен семестар

Се информираат студентите дека заверка на зимски семестар и запишување на летен семестар во академската 2017/2018 ќе започне од 19.02.2018 (понеделник) и ке трае  до 21.02.2018 (среда)

Разно 28.01.2018
Изборни предмети

Се информираат студентите дека изборот на изборните предмети за летен семестар ќе се реализира во дополнително определениот рок од 30 јануари до 01 февруари 2018 година. Студентите кои нема да извршат избор во овој рок, ќе бидат распределени од страна на службите за студентски прашања на изборните пре ...

Вовед во право 26.01.2018
Промена на термин за испит

Се исвестуваат студентите кои ќе го полагаат предметот Вовед во право, дека е променет часот за полагање на истиот, полагањето ќе започне во 10:30 часот, датумот останува непроменет

Граѓанско процесно право 26.01.2018
Промена на термин за испит

Се исвестуваат студентите кои ќе го полагаат предметот Граѓанско процесно, дека е променет часот за полагање на истиот, полагањето ќе започне во 09:30 часот, датумот останува непроменет

Административно право и административна постапка 26.01.2018
Промена на термин за испит

Се исвестуваат студентите кои ќе го полагаат предметот Административно право и административна постапка дека е променет часот за полагање на истиот, полагањето ќе започне во 09:00 часот, датумот останува непроменет

Деловно и договорно право 22.01.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Деловно и договорно се презакажува за на ден 26.01.2018 ( петок ) , со почеток во 09:00 часот.

Јавни финансии 22.01.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Јавни финансии се презакажува за на ден 26.01.2018 ( петок ) , со почеток во 09:00 часот.

 

Трудово право 18.01.2018
Комисиско полагање

Се известува студентот со бр. на индекс 557/С дека комисиското полагање по предметот Трудово право ќе се одржи на ден 29.01.2018 (понеделник) со почеток во 12:00 часот

Основи на економија 16.01.2018
Промена на термин за испит

Испитот по Основи на економија се презакажува за ден 31. 01. со почеток во 10 часот.

Политички систем 15.01.2018
Комисиско полагање - Политички систем

Се известува студентот со број на индекс 496/С дека комисиското полагање по предметот Политички систем ќе се одржи на ден 25.01.2018 (четврток), со почеок во 11:00 часот.

Римско право 12.01.2018
Комисиско полагање

Се известуваат студентите со број  на индекс: 575/С дека полагањето по предметот Римско право ќе се реализира на 29.01.2018 година со почеток во 12 00 часот.

Еколошко право 11.01.2018
Почеток на испит

Се известуваат студентите дека полагањето по предметот Еколошко право ќе започне во 12 00 часот на 29.01 наместо во 11 00 истиот ден.

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга