Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 23.05.2019
СРЕДБА СО СТУДЕНТИ

Средба со студенти

Се известуваат студентите дека средба со членовите на Деканатската управа и наставниот кадар, во однос на можностите за продолжување на студирањето на Правниот факултет или промена на моделот на студирање (трансфер од тригодишни студии во четиригодишни студ ...

Реторика на право 21.05.2019
Термин за колоквиум

Се известуват студентите од втора година на дисперзираните студии од Правниот факултет во Струга дека вториот колоквиум по предметот Реторика и право кај проф. д-р Александар Јованоски се презакажува за на ден 23.05.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот

Разно 21.05.2019
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студ ...

Административно право и административна постапка 20.05.2019
Термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека полагањето на колоквиум по предметот Административно право и постапка наместо во 11:00 часот ќе се одржи во 10:00 часот, датумот останува непроменет

Локална самоуправа 15.05.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа
Консултации по предметите Локална самоуправа и Политички систем на Правниот факултет во Струга ќе се одржат на 27.05.2019 год. (понеделник) со почеток vo 16.00 часот.
Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PE ...

Разно 14.05.2019
Распоред на втор колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Дипломска работа 16.04.2019
Одбрана на Дипломска работа - Ивона Божиновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Трговија со луѓеод кандидатот/ката Ивона Божиновска, констатира дека се исполнети усл ...

Локална самоуправа 15.04.2019
Предавања

Предавањата по предметот Локална самоуправа ќе се одржат на ден 16.04.2019 (вторник ) со почеток во 11:00 часот

Локална самоуправа 10.04.2019
Предавања

Наставата по предметот Локална самоуправа на Правниот факултет во Струга, која по распоред е предвидена за четврток, 11.04.2019 год. нема да се одржи.

Разно 05.04.2019
Летна школа European Union at the crossroads. New perspectives, current threats

Им се соопштува на студентите дека е во тек повикот за учесници на летната школа "EU at the crossroads. New perspectives, current threats" која од 8ми до 13ти јули, 2019 година, ќе се одржи вo Sinaia, Република Романија.

Заинтересираните студенти да го контактираат вон.проф.д-р Младен Караџоски, на e-mail адресата: Повеќе

Меѓународно приватно право 03.04.2019
термин за колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Меѓународно приватно право закажан за ден 04.04.2019 година (четврток) ќе започне во 10:30 часот.

Разно 01.04.2019
Универзитетски спортски турнири

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ по повод 40 години од своето основање, на 17.04.2019 година (среда) организира три универзитетски турнири и тоа во пикадо, баскет (3 на 3) и пинг-понг. Право на учество имаат сите студенти од трите циклус на студии.
Заинтересираните студенти во екипна и поединеч ...

Разно 25.03.2019
Распоред на прв колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Разно 25.03.2019
Распоред на прв колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Локална самоуправа 25.03.2019
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Локална самоуправа закажани за ден 28.03.2019 нема да се одржат
Разно 20.03.2019
КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за ст ...

Разно 20.03.2019
Промена на Вонредна априлска сесија 2018/19

Ве известуваме дека Априлската сесија на барање на студентите е одложена и истата ќе биде спроведена од 15.04 - 19.04.Распоредите дополнително ќе бидат објавени

Разно 13.03.2019
Пријавување на испити во Априлска вонредна сесија 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ,дека Правниот факултет  овозможи дополнителна Априлска вонредна сесија за предметите од Зимски семестар. Сите студентии кои сакаат да полагаат во сесијата пријавувањето на испити ќе се реализира ...

Дипломска работа 01.03.2019
Одбрана на дипломски труд - Александар Јованоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Мерки за ограничување на движењето на лица, заседа, рација, блокадаод кандидатот/ката Ал ...

Трудово право 25.02.2019
Предавања

Предавањата по предметот Трудово право кај Проф.д-р Анастас Џуроски ќе започнат на ден 01.03.2019(Петок) со почеток во 10:00 часот

Уставно право 18.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Уставно право ќе се одржи на ден 19.02.2019 (вторник) во 12:00 часот

Разно 18.02.2019
Предавање на г-дин Francois Lafond

Им се соопштува на студентите дека на 20.02.2019 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола, предавање на тема: "Between Re-foundation and stagnation: the European Union in 2019" ќе одржи г-динот Francois Lafond, советник на Заменикот на претседателот на Владата, задол ...

Трудово право 12.02.2019
Термин за испит

Полагањето по предметот Трудово право ќе се одржи на 20.02.2019 (среда) со почеток во 14:00 часот

Меѓународно јавно право 12.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 13.02.2019 година (среда) се презакажува за ден 21.02.2019 година (четврток) со почеток во 9:30 часот.

Разно 12.02.2019
Консултации - Стварно право и Облигацино право

Консултациите по предметите Стварно право и Облигационо право ќе се одржат на ден 21.02.2019 година (чеврток) во 11.30 часот

Од предметниот професор

Разно 08.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево, Дисперзирани студии - Струга дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 25.02.2019 до 01.03.2019 година.

Претходно е потребно да се изврши анкетирање на студентите во врска со изборни ...

Меѓународно приватно право 05.02.2019
Промена на термин / време на полагање

Испитот по предметот Меѓународно приватно право закажан на ден 06.02.2019 година (среда), ќе започне во 11 часот.

Разно 04.02.2019
Распоред на предавања и вежби во летен семестар - Академска 2018/19
Разно 31.01.2019
Консултации - Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите со студентите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Струга ќе се одржат на 8.02.2019 со почеток во 14.30 часот.

 

Уставно право 29.01.2019
Термин за испит
Испитот по предметот Уставно право закажан за ден 30.01.2019 (среда) се одлага.
Облигационо право 25.01.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Облигационо право ќе се одржи на ден 29.01.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот Од предметниот наставник
Разно 22.01.2019
Задолжително пријавување на испити во IKNOW

Студентите кои ќе полагаат во Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 год. , Испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и електронски преку своите профили во IKNOW системот. Доколку студентот не го пријави електронски испитот нема да го има во извештајот за пола ...

Разно 11.01.2019
Распоред на испити - Јануарска испитна сесија во академската 2018/19
Јавни финансии 09.01.2019
Дополнителна литература

Дополнителната литература по предметот јавни финансии студентите можат да ја подигнат на ден 17.01.2019 (четврток)

Разно 08.01.2019
Повик за доставување трудови во Годишникот на Правен факултет

Се повикуваат сите заинтересирани автори своите трудови во Годишникот на Правниот факултет да ги достават најдоцна до 25ти февруари 2019 година на e-mail: yearbook.pf@uklo.edu.mk Повеќе информации во повикот ПОВИК

Разно 03.01.2019
Пријавување на испити за Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19

Пријавувањето на испити за Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 ке се одвива од  21.01.2019 год. (понеделник)  до 25.01.2019 год.(петок)

Разно 31.12.2018
Систематски преглед - ЗАДОЛЖИТЕЛНО
Разно 28.12.2018
Распоред на втор колоквиум - Зимски семестар 2018/19

Објавени се распоредите на втор колоквиум . РАСПОРЕДИ

Политички систем 24.12.2018
Предавања

Наставата по предметот Политички систем на Правниот факултет за Струга се поместува од четврток во петок, 28.12.2018 год. со почеток во 13.00 часот.

 

Разно 24.12.2018
Прелиминарен повик за Еразмус +

Ве известуваме дека УКЛО го објави повикот за изразување интерес за мобилност во рамките на Еразмус + програмата. 

 

Мобилноста за студенти може да трае еден семестар или една академска година;

Мобилноста за кадар трае пет работни денови со минимум осум работни часа.

  ...

Разно 21.12.2018
Резултати од Конкурсот за најдобар есеј

На распишаниот награден Kонкурс за најдобар есеј на Правниот факултет Кичево конкурсната комисија ја донесе следната одлукa  

Наградата за најдобар есеј се доделува на есејот со наслов : „Право и правда состојби и предизвици“ пристигнат под шифра Н88А, од  Невена  Димовска, студент ...

Јавни служби 20.12.2018
Предавања
Се известуваат студентите дека заради прославување на 10 -от јубилеј на факултетот, предавањата по предметот Јавни Служби ќе се одржат во Понеделник (24.12.2018) во 10:00ч
Облигационо право 20.12.2018
Предавања
Се известуваат студентите од трета година дека предавањата по предметот Облигационо право, заради обврски на предметниот наставник на ден 27.12.2018 година ќе се одржат во вообичаениот термин во понеделник, 24.12.2018 година во 10 часот Проф.д-р Александра Патоска
Разно 20.12.2018
СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ ПО ПОВОД 10 ГОДИНИ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека за свеченото доделување на дипломите, потребно е да доставите потврда за уплатени 3.800,00 денари на сметката на факултетот, најдоцна до среда, 26.12.2018 година, кај следните одговорни лица: ...

Јавни служби 20.12.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни Служби наместо во Понеделник ќе се одржат во Четврток (27.12.2019) во 09:00ч.

Дипломска работа 19.12.2018
Одбрана на дипломски труд - Анета Ситникоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Судска контрола врз управата во Република Македонија" од кандидатот/ката Анета Ситникоска, ко ...

Облигационо право 19.12.2018
Промена на термин за предавања

Се известуваат студентите од трета година дека предавањата по Облигационо право во понеделник, 24.12.2018 година нема да се одржат, а ќе бидат одржани во четврток, 27.12.2018 година од 9.00 часот

Проф.д-р Александра Патоска

Дипломска работа 18.12.2018
Одбрана на дипломски труд - Андријана Тупаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Наследување врз основа на тестамент" од кандидатот/ката Андријана Тупаноска, констатира дека ...

Дипломска работа 18.12.2018
Одбрана на дипломски труд - Стојан Велјановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Договор за градење" од кандидатот/ката Стојан Велјановски, констатира дека се исполнети услов ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга