Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Административно право 16.10.2017
Комисиско полагање

Комисиско полагање по предметот Административнво право и постапка за студентот со број на динекс 522/С се закажува на ден 24.10.2017 год. во 11:00 часот.

Разно 13.10.2017
Ноемвриска испитна сесија 2017

Пријавување на испити за вонредната ноемвриска сесија ќе се спроведе од 18.10.2017 - 20.10.2017.
Распоредот ќе биде дополнително објавен.

Разно 13.10.2017
Колоквиумска недела

Првата колоквиумска недела ќе се одржи во периодот од 06.11.2017 до 11.11.2017 год.
Распоредот ќе биде дополнително објавен.

Разно 12.10.2017
Надворешна евалуација на Универзитетот

На 17, 18 и 19 октомври 2017 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ќе се реализира втората посета на експертскиот тим од Институционалната евалуациона програма при Европската асоцијација на универзитети во рамките на процесот на спроведување надворешна евалуација на Универз ...

Казнено право 10.10.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Казнено право за студентот со бр.на индекс 522/С ќе се одржи на ден 17.10.2017 година (вторник) со почеток во 11 часот.

Разно 09.10.2017
Практична работа во Германија

Одборот на германското стопанство за источните земји и  Делегацијата на германското стопанство во Македонија ја спроведуваат програмата за стипендии на Германското стопанство за 2018 година. Целта на оваа програма е да обезбеди практична работа за квалификувани кандидати од Македонија во најус ...

Дипломска работа 04.10.2017
Одбрана на дипломска работа - Лаура Бајрами

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Заштита на правата од интелектуална сопственост во Р. Македонија изработен од страна на к ...

Казнено право 03.10.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Казнено право ќе се одржат на 04.10.2017 год. во 09:00.

Политички систем 02.10.2017
Вежби

Вежбите по Политички систем на 06.10.2017 (петок), ќе се одржат во терминот 12:30-14:15 часот.

Разно 02.10.2017
Информативна средба за студентите од III и IV година

Се информираат студентите кои ги реализираа предавањата по предметите предвидени за III и IV година, односно студентите со статус на апсолвенти, дека на 03.10.2017 година (вторник) во 12 :00 часот ќе се одржи информативна средба со членовите на Деканатската управа во однос на престојните уписи на последипло ...

Разно 28.09.2017
Конечна ранг листа - четврт уписен рок

Конечни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на четврт уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти
Специј ...

Разно 28.09.2017
Запишување на зимски семестар

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 02.10.2017 (ПОНЕДЕЛНИК) ДО 06.10.2017 (ПЕТОК).

Разно 26.09.2017
Прелиминарни листи на примени кандидати во четврт уписен рок

Прелиминарни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на четврт уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти
Повеќе

Наука за политиката 25.09.2017
Консултации

Консултациите по предметите Локална самоуправа и Наука за политика кај Доц. Д-р Елена Тиловска Кечеџи се закажуваат на ден 26.09.2017 год. во 11:30 часот.

Локална самоуправа 25.09.2017
Консултации

Консултациите по предметите Локална самоуправа и Наука за политика кај Доц. Д-р Елена Тиловска Кечеџи се закажуваат на ден 26.09.2017 год. во 11:30 часот.

Разно 25.09.2017
Информативна средба

Се информираат студентите кои ги реализираа предавањата по предметите предвидени за III и IV година, односно студентите со статус на апсолвенти, дека на 26.09.2017 година (вторник) во 12 :00 часот ќе се одржи информативна средба со членовите на Деканатската управа во однос на престојните уписи на последипло ...

Криминологија 25.09.2017
Откажување на предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија закажани за ден 26.09.2017 година (вторник) нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.

Француски јазик 1 22.09.2017
Информација

Се замолуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Француски јазик 1 во зимскиот семестар да се обратат кај предметниот професор на следната адреса: milena.kasaposka@uklo.edu.mk

Разно 21.09.2017
Изборни предмети

Се известуваат студентите дека е потребно да направат избор на предмети во периодот од 25.09.2017 - 27.09.2017 год.
При упис на зимски семестар, студентите задолжително да достават потврда за посетена практична настава.

Политички систем 19.09.2017
Консултации

Консултациите по предметот Политички систем на Правниот факултет во Струга ќе се одржат на 20.09.2017 (среда) со почеток во 15.15 и 27.09.2017 (среда) исто со почеток во 15.15 часот.

Сите премети 18.09.2017
Внесување на оценки во индекс - проф.д-р Светлана Вељановска

Внесување на оценки по предметите  кај Проф д-р Светлана Вељановска ќе се реализира во среда на 20.09.2017 во 10 часот.

Разно 13.09.2017
Прв академски час

Првиот свечен час за студентите од генерацијата 2017/2018, запишани на прв циклус студии на Правниот факултет – Кичево (со дисперзирани студии во Битола и Струга), ќе се одржи на ден 18.09.2017 год. (понеделник) со почеток во:

• 10.00 часот (Битола)
• 12.00 часот (Кичево)
• 12.00 часот (Струга)
...

Разно 07.09.2017
Конечна ранг листа - втор уписен рок

Конечни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на втор уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти
Повеќе

Граѓанско процесно право 07.09.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право се закажува на ден 13.09.2017 год. во 10:30 часот.

Разно 07.09.2017
Меѓународниот научен симпозиум

Амбасадата на Република Австрија во Скопје, Почесниот конзулат на Република Австрија во Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Институтот за национална историја-Скопје, НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола и Македонското научно друштво Битола, Ве покануваат да учествувате со ...

Разно 05.09.2017
Прелиминарна ранг листа - втор уписен рок

Прелиминарни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии на втор уписен рок:

Државна квота
Вонредни студенти

Повеќе
Јавни финансии 04.09.2017
Нов термин за испит

Испитот по предметот Јавни финансии се презакажува на ден 14.09.2017 во 13:30 часот.

Граѓанско право 04.09.2017
Резултати од испит

Резултати од испитот по „Граѓанско право“, одржан на 2.9.2017 г. на ПФК, ДС-Струга
Писмениот испит го положиле кандидатите:
1. 616/с     6
2. 621/с     6

Криминологија 04.09.2017
Презакажување на испит

Испитот по Криминологија наместо на 06.09.2017 година, ќе се одржи на 13.09.2017 година со почеток во 10:30 часот.

Пенологија 04.09.2017
Презакажување на испит

Испитот по Пенологија наместо на 06.09.2017 година, ќе се одржи на 13.09.2017 година со почеток во 10:30 часот.

Криминалистика 04.09.2017
Презакажување на испит

Испитот по Криминалистика наместо на 06.09.2017 година, ќе се одржи на 13.09.2017 година со почеток во 10:30 часот.

Казнено процесно право 04.09.2017
Презакажување на комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Казнено процесно право за студентот со бр.на индекс 349/С, наместо на 06.09.2017 година, ќе се одржи на 13.09.2017 година со почеток во 10:30 часот.

Разно 29.08.2017
Втор уписен рок

Пријавување: 01.09 и 04.09.2017
Објавување прелиминарна ранг-листа: 05.09.2017
Објавување решение за прием:  07.09.2017
Запишување: 12.09 и 13.09.2017
 
Во вториот уписен рок на УКЛО може да се запишат 3095  студенти. Покрај со државна и меѓународна матура,
право на упис имаат и кандидати со заврш ...

Административно право 29.08.2017
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Административно право и админстративна постапка за студентите со број на индекс 330/С, 429/С и 437/С се закажува на ден 11.09.2017 год. во 10:00 часот.

Казнено процесно право 27.08.2017
Комисиско полагање

Комисиско полагање по предметот Казнено процесно право за студентот со бр.на индекс 349/С ќе се одржи на 06.09.2017 година (среда) со почеток во 10:30 часот.

Деловно и договорно право 27.08.2017
Презакажување на испит

Испитот по предметот Деловно и договорно право се презакажува на ден 14.09.2017 год. во 12:00 часот.

Финансиско право 27.08.2017
Презакажување на испит

Испитот по предметот Финансиско право се презакажува на ден 14.09.2017 год. во 12:00 часот.

Разно 25.08.2017
Промена на термин за испит - доц.д-р Мирјана Ристовска

Испитите по предметите Меѓународно приватно право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право и Римско право кај доц.д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат на закажаниот ден 29.08.2017 година, со почеток во 10:00 часот.

Разно 24.08.2017
YIG MK - повик

Националниот младински совет на Македонија отвара повик за вклучување нови членови во работно тело за истражување и креирање на политики, YIG MK (Youth Inspiration Group MK). По процесот на селекција кон YIG MK групата ќе имаат можност да се приклучат меѓу 3 и 5 млади луѓе кои ќе пројават желба и мотивација за дејству ...

Разно 23.08.2017
Конечна ранг листа - прв уписен рок

Конечни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии:

Државна квота
Вонредни студенти
Студенти со високо образов ...

Граѓанско процесно право 22.08.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Граѓанско процесно право се закажува на ден 31.08.2017 год во 11:00 часот.

Разно 21.08.2017
Прелиминарна ранг листа - прв уписен рок

Прелиминарни ранг листи на примени кандидати на прв циклус студии:

- Државна квота
- Вонредни студенти
- Втор факултет или з ...

Политички систем 16.08.2017
Консултации

Консултациите по предметот Политички систем на Правниот факултет во Струга ќе се одржат на 25.08.2017 (петок) со почеток во 12.30 часот.

Разно 14.08.2017
Септемвриска испитна сесија 2017

Пријавувањето на испити во септемвриската испитна сесија ќе се спроведе од 21.08.2017 - 25.08.2017 год.
Септемвриската испитна сесија ќе се спроведи во периодот од 29.08.2017 - 14.09.2017 год.

Политички систем 20.07.2017
Консултации

Консултации по предметот Политички систем во Струга ќе се одржат помеѓу 15 и 20 август, а конкретниот термин дополнително ќе биде определен.

Локална самоуправа 20.07.2017
Консултации

Консултации по предметот Политички систем во Струга ќе се одржат помеѓу 15 и 20 август, а конкретниот термин дополнително ќе биде определен.

Право на интелектуална сопственост 05.07.2017
Почеток на испит

Испитот по предметот Право на интелектуална сопственост наместо во 10:00 ќе започе во 11:00 часот.

Еколошко право 29.06.2017
Почеток на испит

Испитот по Еколошко право во Струга ќе започне во 13.30 часот истиот ден кога е закажан.

Политички систем и право на ЕУ 29.06.2017
Почеток на испит

Испитот по Политички систем и право на Европската Унија во Струга ќе започне во 13.30 часот истиот ден кога е закажан.

Уставно право 29.06.2017
Почеток на испит

Испитот по Уставно право во Струга ќе започне во 13.30 часот истиот ден кога е закажан.

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга