Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Криминологија 14.10.2019
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија ќе се одржат во среда (16.10.2019 година) со почеток во 9 часот. Измената важи за тековната седмица.
Криминологија 12.10.2019
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Криминологија закажани за 14.10.2019 година (понеделник) нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.
Наследно право 07.10.2019
Предавања - вежби
Се известуваат студентите од трета година дека вежбите по предметот Наследно право во среда (09.10.2019) ќе започнат во 13:00 часот
Криминологија 05.10.2019
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија наместо во понеделник (07.10.2019) ќе се одржат во среда (09.10.2019) со почеток во 9 часот. Измената важи само за таа седмица.
Разно 03.10.2019
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н IV К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Облигационо право 03.10.2019
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Облигационо право на ден 07.10.2019 година (понеделник) нема да се одржат и истите се одлагаат за 08.10.2019 година (вторник) во 9.30 часот

Јавни служби 03.10.2019
Предавања

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Јавни служби на дисперзираните студии во Струга дека наместо во понеделник предавањата ќе започнат во вторник (08.10.2019) во 09:30 часот

Разно 01.10.2019
Избор на предмети во Академската 2019 - 2020

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево, со дисперзирани студии Битола и Струга дека најдоцна до 04.10.2019 (петок) да се јават во службата за студентски прашања за избор на предмети

Разно 28.09.2019
Почеток на настава на прв циклус студии
Се информираат студентите од студиските години на прв циклус дека редовната настава ќе почне да се одвива од 02.10.2019 (среда) по претходно објавениот распоред.
Разно 25.09.2019
Избори за членови и претседател на Факултетско студентско собрание на Правен факултет - Кичево
Разно 23.09.2019
Кандидати за претседател и членови на Студентско собрание при Правен факултет Кичево
Разно 23.09.2019
Распоред на предавања и вежби - Зимски семестар (Академска 2019-20)
Разно 17.09.2019
Повик за учество на ПРАВНА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

ПОВИК

за учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

Ви нудиме:

  • Бегство од стандардната рутина на теоретското образование
  • Стекнување на практични знаења и совладување на правничките вештини, под на ...
Разно 13.09.2019
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Меѓународно јавно право 10.09.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право на 12.09.2019 година (четврток) ќе се одржи во 11 часот.

Разно 10.09.2019
Запишување на Зимски семестар во Академската 2019-2020

Запишување на Зимски семестар на Академската 2019-2020 ќе се извршува во периодот од 25.09.2019 до 10.10.2019 година.

НАПОМЕНА: Студентите задолжително да понесат со себе индекс во кој се внесени предметите од претходниот зимски семестар(2018-2019), и внесени оцени на тие предмети кои се положени.

Разно 06.09.2019
Оглас за пријавување на кандидати за членови и председател на Факултетско студентско собрание

О Г Л А С

за пријавување на кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание

Се распишува Оглас за избор на:

8 (осум) кандидати за членови на Факултетското студентско собрание и за претседател на Факултетското сту ...

Меѓународно приватно право 02.09.2019
Термин за испит
"Испитот по предметот Меѓународно приватно право закажан на ден 05.09.2019 се презакажува за 07.09.2019 година во 11 часот".
Разно 30.08.2019
Термини за испити кај доц. д-р Мирјана Ристовска

Се известуваат студентите дека испитите по предметите кај доц. д-р Мирјана Ристовска наместо на 04.09.2019 година, ќе се одржат на 05.09.2019 година (четврток) со почеток во  10 часот

Разно 30.08.2019
Термини за испити кај доц. д-р Ангелина Станојоска

Се известуваат студентите дека испитите по предметите кај доц. д-р Ангелина Станојоска наместо на 04.09.2019 година, ќе се одржат на 05.09.2019 година (четврток) со почеток во 10 часот.

 

Разно 29.08.2019
Информации за упис при ПФК

Им се соопштува на сите заинтересирани за упис на Правниот факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола дека Правниот факултет поседува свој информативен пункт во Струга каде може да се добијат сите информации за уписите за прв и втор циклус студии во Кичево и во Битола.

Разно 27.08.2019
Информативна средба

Им се соопштува на студентите на Правниот факултет дека на ден 29.08.2019 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во просториите на ПФК во Струга, ќе се одржи информативна средба во врска со можноста за продолжување на четиригодишни правни студии од прв циклус.

                  &nbs ...

Политички систем, Локална самоуправа 23.08.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Струга ќе се одржат на 6.09.2019 со почеток во 14.30 часот.

 

Разно 20.08.2019
Распоред на испити - Септемвриска испитна сесија 2018/19
Разно 19.08.2019
Известување од страна на асс. м-р Милка Димитровска

Се известуваат студентите кои имаат обврски кај асс. м-р Милка Димитровска  (семинарски, есеи и сл) истите да ги доставуваат кај предметните професори

Разно 13.07.2019
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА
Разно 04.07.2019
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19
Се известуваат студентите дека Септемвриската испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 02.09.2019 до 20.09.2019 година. Распоредите на испитите дополнително ќе биде објавен
Разно 04.07.2019
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19
Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 19.08.2019 до 23.08.2019 година. Студентите задолжително да ги пријават и електронски во зададениот период.
Меѓународно јавно право 24.06.2019
Термин за испит
"Испитот по предметот Меѓународно јавно право се презакажува за ден 28.06.2019 година (петок) во 10:30 часот."
Граѓанско процесно право 24.06.2019
Термин за испит
Испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на ден 27.06.2019(четврток) со почеток во 11:30 часот
Административно право и административна постапка 24.06.2019
Термин за испит
Испитот по предметот Административно право и постапка ќе се одржи на ден 27.06.2019(четврток) со почеток во 11:30 часот
Вовед во право 24.06.2019
Термин за испит
Испитот по предметот Вовед во право ќе се одржи на ден 27.06.2019(четврток) со почеток во 10:00 часот
Практична настава 23.06.2019
Известување за практична настава

ИЗВЕСТУВАЊЕ

                                                                          

Се известуваат сту ...

Вовед во право 20.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Вовед во право ќе започне во 10:00 часот, датумот останува непроменет
Дипломска работа 17.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Ибраим Фигем

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Наследување во брачна и семејна заедница"од кандидатот/ката Ибраим Фигем, констатира дека се испол ...

Меѓународно приватно право 10.06.2019
Термин за испит
"Испитот по предметот Меѓународно приватно право ќе започне во 11 часот. Датумот останува непроменет."
Локална самоуправа 10.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019

Се известуват студентот со бр. на инд. 483/С дека комисиското полагање по предметот Локална самоуправа ќе се одржи на ден 19.06.2019 (среда) со почеток во 11:00 часот

Политички систем 10.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот Политички систем ќе се одржи на ден 12.06.2019 (среда) со почеток во 10:00 часот

Уставно право 06.06.2019
Консултации кај проф.д-р Елена Тиловска - Кечеџи

Консултациите кај проф.д-р Елена Тиловска - Кечеџи ќе се одржат на ден 12.06.2019(среда) со почеток во 10:00 часот

Разно 06.06.2019
Промена на термини на испити кај Проф. д-р Саша Дукоски

Испитите кои се кај Проф.Д-р. Саша Дукоски наместо на 26.06. 2019 година , ќе се одржат на 20.06.2019 година со почеток во 11:30 часот.

Еколошко право 05.06.2019
Термин за испит
Испитот по предметот Еколошко право на 10 јуни ќе започне во 12 00 часот .Проф Вељановска
Разно 04.06.2019
Распоред на испити Јунска испитна сесија 2018/19
Разно 01.06.2019
Пријавување на испити за Јунска испитна сесија 2018/19

Се известуваат стидентите дека пријавувањето на испити  за Јунска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 03.06.2019 до 07.06.2019 година. Исто така сите студенти кои имаат Iknow профил да ги пријават испитите електронски.

Распоредот на испити дополнително ќе биде о ...

Разно 28.05.2019
Еразмус + мобилност - официјален повик

Програма ERASMUS + Академска 2019/2020
 Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

УКЛО објавува
ПОВИК
за мобилност во рамките на Е+ Програмата
KA 1: индивидуал ...

Разно 23.05.2019
СРЕДБА СО СТУДЕНТИ

Средба со студенти

Се известуваат студентите дека средба со членовите на Деканатската управа и наставниот кадар, во однос на можностите за продолжување на студирањето на Правниот факултет или промена на моделот на студирање (трансфер од тригодишни студии во четиригодишни студ ...

Реторика на право 21.05.2019
Термин за колоквиум

Се известуват студентите од втора година на дисперзираните студии од Правниот факултет во Струга дека вториот колоквиум по предметот Реторика и право кај проф. д-р Александар Јованоски се презакажува за на ден 23.05.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот

Разно 21.05.2019
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студ ...

Административно право и административна постапка 20.05.2019
Термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека полагањето на колоквиум по предметот Административно право и постапка наместо во 11:00 часот ќе се одржи во 10:00 часот, датумот останува непроменет

Локална самоуправа 15.05.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа
Консултации по предметите Локална самоуправа и Политички систем на Правниот факултет во Струга ќе се одржат на 27.05.2019 год. (понеделник) со почеток vo 16.00 часот.
Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PE ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга