Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Казнено процесно право 16.10.2018
Термин за испит

Испитот по предметот Казнено процесно право во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 31.10.2018 год. (среда) со почеток во 10:00 часот

Стечај и стечајна постапка 12.10.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Стечај и стечајна постапка во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 30.10.2018 заедно со другите предмети што се закажани во тој ден

Разно 09.10.2018
Ноемвриска испитна сесија

Пријавувањето за казнената ноемвриска сесија ќе започне од 15.10.2018 до 19.10.2018 година, а се сијата ќе започне од 22.10.2018 до 02.11.2018

Распоред на ИСПИТИ

 

Разно 05.10.2018
Конечна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга
Разно 05.10.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга
Разно 03.10.2018
Отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права

Драги студенти, како дел од подготовките на клубот Titus Flavius Orestes, на 10.10.2018 година (среда), со КРЕДО центарот (со почеток во 12 часот) организираме отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права. Доколку се интересирате како изгледаат натпреварите, ве интересира областа на чо ...

Основи на економија 02.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите со бр. на инд. 575/с и 579/с дека комисиското полагање по предметот ќе се одржи на ден 08.10.2018г (понеделник) со  почеток во 11:30 часот

Облигационо право 01.10.2018
Консултации

Консултациите по испитот од септемвриска сесија по предметот Облигационо право ќе се одржат на ден 08.10.2018 година во 11.30 часот

Стварно право 01.10.2018
Консултации

Консултациите по испитот од септемвриска сесија по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 08.10.2018 година во 11.30 часот

 

Разно 01.10.2018
Дополнителен конкурс за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Јавни служби 01.10.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Јавни Служби  се закажува за на ден 08.10.2018 во 10:00ч.".

Јавна и државна администрација 01.10.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот  Јавна и државна администрација се закажува за на ден 08.10.2018 во 10:00ч

Трудово право 01.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот и Трудово право ќе се одржи на 05.10 со почеток во 9 00 часот.

Меѓународно јавно право 01.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот  Меѓународно јавно право  ќе се одржи на 05.10 со почеток во 9 00 часот.

Разно 01.10.2018
Распоред за предавања и вежби
Разно 27.09.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола распишува Конкурс за најдобар  

I. ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

II. ЕСЕЈ

 

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студентите зап ...

Разно 26.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

 Конечна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 25.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 24.09.2018
Електронска евалуација на наставниви и наставни програми на ПФК

Се известуваат сите студенти од втора и трета година дека при запишување на зимскиот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да пополнат анкетен лист  за оценување на квалитетот на студиската програма и за квалитетот на наставно-образовната дејност на наставниците/соработниците.

 

Напомена: С ...

Разно 24.09.2018
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Разно 20.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Конечна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 18.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 12.09.2018
Промена на термин за испит

 Испитите  Казнено право, Казнено процесно, Судски систем и Казнено право применета програма  кај проф.д-р Никола Тунтевски и предметот Еколошко право кај проф.д-р Светлана Вељановска закажани на ден 14.09.2018 (петок) ќе започнат во 12:00 часот

Разно 11.09.2018
Промена на термин за испит
Им се соопштува на студентите дека испитите кај доц.д-р Ангелина Станојоска закажани за 12.09.2018 година (среда) се презакажуваат и ќе се одржат на 17.09.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот
Разно 11.09.2018
Промена на термин за испит
Им се соопштува на студентите дека испитите кај доц.д-р Мирјана Ристовска закажани за 12.09.2018 година (среда) се презакажуваат и ќе се одржат на 17.09.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот.
Разно 06.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

 Конечна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 05.09.2018
Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема : Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност
Разно 04.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Јавни служби 01.09.2018
Промена на термин за испит
"Се известуваат студентите дека испитот по предметот Јавни Служби закажан за 04.09.2018 г. (Вторник) се одложува. Терминот за полагање ќе биде дополнително соопштен."
Облигационо право 30.08.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Облигационо право ќе се одржи на ден 04.09.2018 година  (вторник) во 11 часот

 

Мултилатерална дипломатија 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Мултилатерална дипломатија се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Јавна и државна администрација 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Јавна и државна администрација  се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Политички систем и право на ЕУ 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Политички систем и право на ЕУ се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Меѓународно приватно право 24.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно приватно право закажан за ден 11.09.2018 година (вторник) се презакажува за ден 03.09.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот. Студентите на кои им се поклопуваат испитите по Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право во ист ден, задолжително да ја контактира ...

Уставно право 22.08.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден 05.09.2018 (среда) ќе има консултации по предметот Уставно право со почеток во 10:30 часот

Разно 19.07.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК АКАДЕМСКА 2017/18
Разно 05.07.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола објавува Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј. Право на учество на Конкурсот имаат студентите запишани на прв циклус студии во академската 2018/2019 година. КОНКУРС

Разно 28.06.2018
Запишување на зимски семестар во академската 2018/19

Запишување на зимски семестар за академската 2018/19 ќе се спроиведи на 26.09 , 27.09 и 28.09.2018, и во исто време ќе се пополнуваат и анкетни листови за изборни предмети за прв циклус

Разно 28.06.2018
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија

Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се спроведе од 20.08.2018 до 24.08.2018 год, а септемврискиот испитен рок ќе започне од 03.09 - 17.09.2018 година

Разно 26.06.2018
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
Разно 26.06.2018
Информации за стипендии за македонски државјани
Министерството за надворешни работи, преку Министерството за образование и наука, објавува информација за можноста за стипендии за македонски државјани за академската 2018/2019 година, за магистерски и докторски студии за меѓународна јавна администрација. Рокот за пријавување е до 17 јули 2018 година, на ...
Дипломска работа 20.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Надица Богеска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Договор за шпедиција" каја е  изработена од страна на кандидатот/ка Надица Богеска, со задоволство констатира дека ...

Дипломска работа 20.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Светлана Велјановска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Акции на ТД - Акционерство и правата на акционерите со осврт на малциските права" каја е  изработена од страна на кан ...

Дипломска работа 20.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Катерина Нонческа

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Семејно насилство" каја е  изработена од страна на кандидатот/ка Катерина Ноческа, со задоволство констатира дек ...

Разно 14.06.2018
Промена на термин за испит

Сите предмети кај доц. д-р Мирјана Ристовска 

Се известуваат студентите дека испитите по предметите Арбитражно право, Филозофија на правото, Вонпарнично и извршно право, и Меѓународно приватно право, закажани за 19.06.2018 година се презакажуваат и истите ќе се одржат на 22.06.2018 година (п ...

Разно 14.06.2018
Промена на термин за испит

Сите предмети кај доц. д-р Ангелина Станојоска 

Се известуваат студентите дека испитите по предметите Криминологија, Криминалистика и Пенологија, закажани за 19.06.2018 година се презакажуваат и истите ќе се одржат на 22.06.2018 година (петок) со почеток во 10 часот.

Разно 12.06.2018
Потврда за пракса
Финансиско право 07.06.2018
Промена на термин за испит

 Испитот  по предметот Финансиско право ќе се одржи на 12.06.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот

 

Деловно и договорно право 07.06.2018
Промена на термин за испит

 Испитот  по предметот Деловно и договорно право ќе се одржи на 12.06.2018 (среда) со почеток во 12:00 часот

 

Јавни финансии 07.06.2018
Промена на термин за испит

 Испитот  по предметот Јавни финансии ќе се одржи на 12.06.2018 (среда) со почеток во 12:00 часот

 

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга