Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Економски развој 17.09.2019
Консултации кај проф. д-р Димитар Ефтимоски

Кнсултациите по предметот Економски развој кај проф.д-р Димитар Ефтимоски ќе се одржат на ден 23.09.2019 со почеток во 11:00 часот

Разно 17.09.2019
Повик за учество на ПРАВНА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

ПОВИК

за учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

Ви нудиме:

  • Бегство од стандардната рутина на теоретското образование
  • Стекнување на практични знаења и совладување на правничките вештини, под на ...
Магистерски труд 12.09.2019
Одбрана на магистерски труд - Марина Тололеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Деликвентното однесување на личностите како последица од семејното насилс ...

Разно 06.09.2019
Оглас за пријавување на кандидати за членови и председател на Факултетско студентско собрание

О Г Л А С

за пријавување на кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание

Се распишува Оглас за избор на:

8 (осум) кандидати за членови на Факултетското студентско собрание и за претседател на Факултетското сту ...

Разно 05.09.2019
Повик за обука за човекови права

Со поддршка на Франкофонската универзитетска агенција (AUF), во периодот од 04.11-09.11.2019 год., во Битола, Правниот факултет ќе организира франкофонска обука на тема: Европскиот суд за човекови права: идни предизвици и тенденции

Краен рок за пријавување: 20.09.2019 година (23:59 часот).

...
Економски развој 29.08.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Економски развој ќе се одржи 04.09.2019 наместо во 13:30 часот ќе започне во 12:30 часот

Правда и внатрешна политика на ЕУ 27.08.2019
Термин за испит

Испитот по Правда и внатрешна политика на Еу од втор циклус на Правниот факултет во Кичево ќе се одржи на 05.09.2019 со почеток во 10:00 часот.

Методологија на општествени науки 27.08.2019
Термин за испит

Испитот по Методологија на општествените науки од втор циклус на Правниот факултет во Кичево ќе се одржи на 11.09.2019 со почеток во 14.30 часот.

Разно 23.08.2019
Распоред на испити - Септемвриска испитна сесија 2018/19
Разно 13.07.2019
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Разно 07.07.2019
Пријавување на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 19.08.2019 до 23.08.2019 година. Студентите задолжително да ги пријават и електронски во зададениот период

Казнено процесно право 21.06.2019
Термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Казнено процесно право закажан за 25.06.2019 година (вторник) се презакажува за 26.06.2019 година (среда) со почеток во 12 часот.  

Компаративно казнено право 21.06.2019
Термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Компаративно казнено право закажан за 25.06.2019 година (вторник) се презакажува за 26.06.2019 година (среда) со почеток во 12 часот.  

Малолетничко казнено право 21.06.2019
Термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Малолетничко казнено право закажан за 25.06.2019 година (вторник) се презакажува за 26.06.2019 година (среда) со почеток во 12 часот.

Политички систем, Локална самоуправа 18.06.2019
Термин за испит
Испитите по Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Кичево кои беа закажани за 21.06.2019 се одложуваат за идната недела, а точниот термин на нивното изведување ќе биде накнадно закажан на веб-сајт.
Магистерски труд 11.06.2019
Одбрана на магистерски труд - Аида Фејзулаи

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Општо за карактеристиките на облигационите договори со посебен осврт кон договорот за градба" од кан ...

Право на конкуренција 10.06.2019
Термин за испит и консултации

Се закажуваат дополнителни консултации / испит по право на конкуренција на ден 12.06.2019 (среда) со почеток во 11:00 часот

                                                                              Проф.д-р Благој Ѓорѓиевски

Магистерски труд 06.06.2019
Одбрана на магистерски труд - Љубица Николоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Доверители во стечајна постапка" од кандидатот Љубица ...

Разно 05.06.2019
Распоред на испити - Јунска сесија 2018/19
Разно 28.05.2019
Еразмус + мобилност - официјален повик

Програма ERASMUS + Академска 2019/2020
 Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

УКЛО објавува
ПОВИК
за мобилност во рамките на Е+ Програмата
KA 1: индивидуал ...

Разно 27.05.2019
Пријавување на испити во Јунска сесија 2018/19

Пријавување на испитите за јунска сесија ќе се реализира во периодот од 03.06 до 07.06  а сесијата ќе се одржи во периодот од 10. 06 до 28.06. 

Студентите задолжително испитите да ги пријават и електронски преку сопствениот Iknow профил

Распоредот дополнително ќе биде обја ...

Разно 21.05.2019
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студ ...

Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PE ...

Методологија на општествени науки 14.05.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Методологија на општествените науки, II циклус, на Правниот факултет во Кичево ќе се одржи на 29.05.2019 година (среда) со почеток во 14.30 часот.

Разно 06.05.2019
Повик за учество на ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНОТО ПРАВО на тема: „Предизвици на реформите во правниот, политичкиот и безбедносниот систем“

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ при МАНУ со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, ја организираат петтата сесија на Охридската школа на природното право, под наслов: Предизвици на реформите во правниот, политичкиот и безбедносниот систем во период 30 јуни – 7 јули 2019 г ...

Основи на менаџмент 09.04.2019
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Основи на менаџмент наместо на ден 16.04.2019 ќе се одржат на 23.04.2019 (вторник) во 14:00 часот

Разно 05.04.2019
Летна школа European Union at the crossroads. New perspectives, current threats

Им се соопштува на студентите дека е во тек повикот за учесници на летната школа "EU at the crossroads. New perspectives, current threats" која од 8ми до 13ти јули, 2019 година, ќе се одржи вo Sinaia, Република Романија.

Заинтересираните студенти да го контактираат вон.проф.д-р Младен Караџоски, на e-mail адресата: Повеќе

Разно 02.04.2019
Распоред на испити - Априлска вонредна сесија 2018/19
Разно 01.04.2019
Универзитетски спортски турнири

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ по повод 40 години од своето основање, на 17.04.2019 година (среда) организира три универзитетски турнири и тоа во пикадо, баскет (3 на 3) и пинг-понг. Право на учество имаат сите студенти од трите циклус на студии.
Заинтересираните студенти во екипна и поединеч ...

Разно 20.03.2019
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ТОМА ФИЛА

                                                                                     ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз  основа на Одлу ...

Разно 20.03.2019
КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите о ...

Разно 19.03.2019
Промена на Вонредна априлска сесија 2018/19

Ве известуваме дека Априлската сесија на барање на студентите е одложена и истата ќе биде спроведена од 15.04 - 19.04.Распоредите дополнително ќе бидат објавени

Магистерски труд 19.03.2019
Одбрана на Магистерски труд - Јована Аџиоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Брак - склучување,поништување и развод на брак со посебен осврт на последиц ...

Разно 13.03.2019
Пријавување на испити во Априлска вонредна сесија 2018/19
Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ,дека Правниот факултет овозможи дополнителна Априлска вонредна сесија за предметите од Зимски семестар. Сите студентии кои сакаат да полагаат во сесијата пријавувањето на испити ќе се реализира во пери ...
Магистерски труд 12.03.2019
Одбрана на магистерски труд - Анета Попоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Меѓународни договори за инвестирање со посебен осврт на ТИРЗ  ...

Магистерски труд 12.03.2019
Одбрана на магистерски труд - Дијана Дејаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Правни аспекти на катастар од кандидатот Дијана Дејанос ...

Трговско право 11.03.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите кои го имаат пријавено предметот Трговско право во февруарски испитен рок дека испитот ќе се одржи на ден 19.03.2019 година (вторник) во 11 часот

Меѓународно трговско право 11.03.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите кои ги имаат пријавено предметот Меѓународно трговско право во февруарски испитен рок дека испитот ќе се одржи на ден 19.03.2019 година (вторник) во 11 часот

Разно 26.02.2019
Распоред на предавања на Академски 4+1, Последипломски стручни студии 3+2 и Додипломски 3+1 - Граѓанско, Казнено, Меѓународно право - летен семестар 2018/19
Магистерски труд 25.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Елена Ц. Цветаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Обезбедување на договорите преку хипотека" од кандидатот 

Магистерски труд 25.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Александра Младеноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Утврдување на сопственост на движни и недвижни ствари во облигациониот ...

Разно 18.02.2019
Предавање на г-дин Francois Lafond

Им се соопштува на студентите дека на 20.02.2019 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола, предавање на тема: "Between Re-foundation and stagnation: the European Union in 2019" ќе одржи г-динот Francois Lafond, советник на Заменикот на претседателот на Владата, задол ...

Разно 13.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Втор циклус студии-сите насоки

Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 20.02.2019 до 22.02.2019 година.

 

Истовремено е потре ...

Вонпарнично и извршно право 05.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржи на 28.02 во 10:00 часот.

Право на осигурување 02.02.2019
Промена на термин за испит
Се известуваат студентите од II циклус студии дека испитот по предметот Право на осигурување се презакажува за на 05.03.2019 (Вторник) во 12ч.
Право на осигурување 01.02.2019
промена на термин за испит

Се известуваат студентите на II циклус дека испитот по предметот Право на осигурување ќе се одржи на 26.02.2019 (Вторник) во 12ч.".

Разно 01.02.2019
Распоред на испити

Објавени се распоредите за испити. РАСПОРЕД

Методологија на општествени науки 31.01.2019
Консултации

Консултациите со студентите по предметот Методологија на општествените науки на II циклус на Правниоит факултет во Кичево ќе се одржат на 7.02.2019 год. со почеток во 14.00 часот

Разно 22.01.2019
Задолжително пријавување на испити во IKNOW

Студентите кои ќе полагаат во Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 год. , Испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и електронски преку своите профили во IKNOW системот. Доколку студентот не го пријави електронски испитот нема да го има во извештајот за пола ...

Методологија на општествени науки 22.01.2019
Предавања

Предавањата по предметот Методологија на опшествени науки кај Проф.д-р Димитар Ефтимоски, ќе се извршат на ден 28.01.2019 (понеделник) во 13:15 часот

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга