Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 20.03.2019
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ТОМА ФИЛА

                                                                                     ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз  основа на Одлу ...

Разно 20.03.2019
КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите о ...

Разно 19.03.2019
Промена на Вонредна априлска сесија 2018/19

Ве известуваме дека Априлската сесија на барање на студентите е одложена и истата ќе биде спроведена од 15.04 - 19.04.Распоредите дополнително ќе бидат објавени

Магистерски труд 19.03.2019
Одбрана на Магистерски труд - Јована Аџиоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Брак - склучување,поништување и развод на брак со посебен осврт на последиц ...

Разно 13.03.2019
Пријавување на испити во Априлска вонредна сесија 2018/19
Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ,дека Правниот факултет овозможи дополнителна Априлска вонредна сесија за предметите од Зимски семестар. Сите студентии кои сакаат да полагаат во сесијата пријавувањето на испити ќе се реализира во пери ...
Магистерски труд 12.03.2019
Одбрана на магистерски труд - Анета Попоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Меѓународни договори за инвестирање со посебен осврт на ТИРЗ  ...

Магистерски труд 12.03.2019
Одбрана на магистерски труд - Дијана Дејаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Правни аспекти на катастар од кандидатот Дијана Дејанос ...

Трговско право 11.03.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите кои го имаат пријавено предметот Трговско право во февруарски испитен рок дека испитот ќе се одржи на ден 19.03.2019 година (вторник) во 11 часот

Меѓународно трговско право 11.03.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите кои ги имаат пријавено предметот Меѓународно трговско право во февруарски испитен рок дека испитот ќе се одржи на ден 19.03.2019 година (вторник) во 11 часот

Разно 26.02.2019
Распоред на предавања на Академски 4+1, Последипломски стручни студии 3+2 и Додипломски 3+1 - Граѓанско, Казнено, Меѓународно право - летен семестар 2018/19
Магистерски труд 25.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Елена Ц. Цветаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Обезбедување на договорите преку хипотека" од кандидатот 

Магистерски труд 25.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Александра Младеноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Утврдување на сопственост на движни и недвижни ствари во облигациониот ...

Разно 18.02.2019
Предавање на г-дин Francois Lafond

Им се соопштува на студентите дека на 20.02.2019 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола, предавање на тема: "Between Re-foundation and stagnation: the European Union in 2019" ќе одржи г-динот Francois Lafond, советник на Заменикот на претседателот на Владата, задол ...

Разно 13.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Втор циклус студии-сите насоки

Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 20.02.2019 до 22.02.2019 година.

 

Истовремено е потре ...

Вонпарнично и извршно право 05.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржи на 28.02 во 10:00 часот.

Право на осигурување 02.02.2019
Промена на термин за испит
Се известуваат студентите од II циклус студии дека испитот по предметот Право на осигурување се презакажува за на 05.03.2019 (Вторник) во 12ч.
Право на осигурување 01.02.2019
промена на термин за испит

Се известуваат студентите на II циклус дека испитот по предметот Право на осигурување ќе се одржи на 26.02.2019 (Вторник) во 12ч.".

Разно 01.02.2019
Распоред на испити

Објавени се распоредите за испити. РАСПОРЕД

Методологија на општествени науки 31.01.2019
Консултации

Консултациите со студентите по предметот Методологија на општествените науки на II циклус на Правниоит факултет во Кичево ќе се одржат на 7.02.2019 год. со почеток во 14.00 часот

Разно 22.01.2019
Задолжително пријавување на испити во IKNOW

Студентите кои ќе полагаат во Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 год. , Испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и електронски преку своите профили во IKNOW системот. Доколку студентот не го пријави електронски испитот нема да го има во извештајот за пола ...

Методологија на општествени науки 22.01.2019
Предавања

Предавањата по предметот Методологија на опшествени науки кај Проф.д-р Димитар Ефтимоски, ќе се извршат на ден 28.01.2019 (понеделник) во 13:15 часот

Магистерски труд 21.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Славе Блажески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА АДВОКАТИТЕ" од кандидатот/ката Слав ...

Методологија на општествени науки 11.01.2019
Предавања

Наставата по предметот Методологија на Правниот факултет во Кичево денеска, 11.01.2019,  нема да се одржи, а нејзиното одржување во друг термин накнадно ќе биде објавено.

 

Разно 08.01.2019
Повик за доставување трудови во Годишникот на Правен факултет

Се повикуваат сите заинтересирани автори своите трудови во Годишникот на Правниот факултет да ги достават најдоцна до 25ти февруари 2019 година на e-mail: yearbook.pf@uklo.edu.mk Повеќе информации во повикот ПОВИК

Разно 06.01.2019
Пријавување на испити за Февруарска испитна сесија - Академска 2018/19
Пријавувањето на испити за втор циклус студии за февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива од 21.01.2019 год. (понеделник) до 23.01.2019 год.(среда) . Термините за полагањето на испитите ќе бидат објавени дополнително а истите ќе се реализираат во периодот од 11 февруари до 01 март 2019.
Криминалистика 05.01.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по Криминалистика, закажани за 10.01 и 11.01.2019 година нема да се одржат. Студентите да ја контактираат доц.д-р Ангелина Станојоска на e-mail: angelina.stanojoska@uklo.edu.mk

Методологија на општествени науки 04.01.2019
Предавања
Се известуваат студентите на втор циклус на Правниот факултет Кичево кои во јануари 2019 ќе ја следат наставата по предметот Методологија на општествените истражувања кај проф. Илија Тодоровски дека присуството на наставата е задолжително.
Право на конкуренција 25.12.2018
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Право на конкуренција кај Проф.д-р Благој Ѓорѓиовски ќе се одржат на ден 27.12.208(четврток) со почеток во 09:00 часот
Методологија на општествени науки 25.12.2018
Консултации

Се известуваат студентите на втор циклус (сите насоки) дека на ден 27.12.2018 во 10:30 часот ќе се одржат консултации по предметот Методологија на опшествени науки кај Проф.д-р Димитар Ефтимоски

Деловно право 24.12.2018
Предавања
Предавања и консултации по предметите Банкарско право и Деловно право кај вонр. проф. д-р Елизабета Тошева ќе се одржат во четврток 27.12 со почеток во 12 часот.
Банкарско право 24.12.2018
Предавања
Предавања и консултации по предметот Банкарско право кај вонр. проф. д-р Елизабета Тошева ќе се одржат во четврток 27.12 со почеток во 12 часот.
Разно 24.12.2018
Прелиминарен повик за Еразмус+

Ве известуваме дека УКЛО го објави повикот за изразување интерес за мобилност во рамките на Еразмус + програмата. 

 

Мобилноста за студенти може да трае еден семестар или една академска година;

Мобилноста за кадар трае пет работни денови со минимум осум работни часа.

  ...

Разно 20.12.2018
СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ ПО ПОВОД 10 ГОДИНИ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Почитувани студенти,

На ден 27.12.2018 година во 11 часот, во просториите на Правен факултет- Кичево, Ве покануваме да присуствувате на свеченоста по повод нашиот јубилеј - 10 години од основањето на ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ- КИЧЕВО. По овој повод Ве известуваме дека ќе се од ...

Прекршочно право и прекршочна постапка 17.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Прекршочно право и постапка ќе се одржат на 19.12.2018 во 11:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 17.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржат на 19.12.2018 во 09:00 часот.

 

Право на конкуренција 13.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Право на конкуренција кај Проф.д-р Саша Дукоски кои се закажани за на ден 17.12.2018 (понеделник), наместо во 13:00 часот ќе започнат во 09:00 часот

 

Адвокатско и нотарско право 12.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Адвокатско и нотарско право кај проф.д-р Арсе Петрески  ќе се одржат на ден 13.12.2018 со почеток во 17:30 часот

Прекршочно право и прекршочна постапка 10.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Прекршочно право и постапка ќе се одржат на 12.12.2018 во 11:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 10.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржат на 12.12.2018 во 09:00 часот.

Разно 19.11.2018
Распоред на предавања во Зимски семестар 2018/19

Почитувани идни студенти, Ве известуваме дека се објавени распоредите за Зимски семестар во академската 2018/19 година. РАСПОРЕДИ

Разно 08.11.2018
Четврт уписен рок за втор циклус студии

Правен факултет - Кичево ќе врши уписи на втор циклус студии во четврт уписен рок на следниве насоки:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Разно 08.11.2018
Ранг листа на примени кандидати - трет уписен рок
Разно 26.10.2018
Ранг листа на примени кандидати
Разно 24.10.2018
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на VIIIFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во тек ...

Магистерски труд 22.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Анета Грујоска Китаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Промена на сопственоста на недвижности по пат на екпропријација-со посебен ос ...

Разно 12.10.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
Разно 12.10.2018
Пријавување на испити и термин за полагање

Се известуваат студентите на Втор циклус студии на Правниот Факултет Кичево (дисперзирани студии Битола) дека пријавување на испити во ноемвриската сесија ќе се одвива од 15.10.2018 до 19.10.2018 годинаПолагањата ќе бидат организирани во периодот од 22.10.2018 до 02 11.2018 година

Разно 03.10.2018
Отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права

Драги студенти, како дел од подготовките на клубот Titus Flavius Orestes, на 10.10.2018 година (среда), со КРЕДО центарот (со почеток во 12 часот) организираме отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права. Доколку се интересирате како изгледаат натпреварите, ве интересира областа на чо ...

Разно 01.10.2018
Ранг листа на примени кандидати
Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Ангела Јордеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Жените и криминалот- појава и м ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга