Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Разно 13.07.2019
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Разно 07.07.2019
Пријавување на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 19.08.2019 до 23.08.2019 година. Студентите задолжително да ги пријават и електронски во зададениот период

Магистерски труд 21.06.2019
Одбрана на магистерски труд - Катерина Котевска - Калајџиевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „ПОСТАПУВАЊЕ И МЕРКИ НА ЗАШТИТА ВО СЛУЧАИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И НАСОКАТА НА НИ ...

Виктимологија 20.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Виктимологија закажан за 26.06.2019 година (среда) се презакажува и истиот ќе се одржи на 28.06.2019 година (петок) со почеток во 12 часот.
Трговија со луѓе 20.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Трговија со луѓе закажан за 26.06.2019 година (среда) се презакажува и истиот ќе се одржи на 28.06.2019 година (петок) со почеток во 12 часот.
Политика на сузбивање криминалитет 20.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Политика на сузбивање криминал закажан за 24.06.2019 година (понеделник), се презакажува и истиот ќе се одржи на 28.06.2019 година (петок) со почеток во 12 часот.
Компаративно казнено право 20.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Компаративно казнено право закажан за 28.06.2019 година (петок) наместо во 10 часот, ќе започне во 12 часот.
Магистерски труд 06.06.2019
Одбрана на магистерски труд - Ѓорѓи Менкиноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Осигурување на моторни возила и патничко осигурување во Република Северн ...

Магистерски труд 06.06.2019
Одбрана на магистерски труд - Катерина Марковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Улогата на адвокатот во вонпарничната постапка со посебните постапки"

Разно 05.06.2019
Распоред на испити - Јунска сесија 2018/19
Методологија на општествени науки 04.06.2019
Термин за испит и консултации
Испитите и консултациите по предметот Методологија на општествените науки (II циклус) на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 11.06.2019 (вторник) со почеток во 12.15 часот.
Разно 28.05.2019
Еразмус + мобилност - официјален повик

Програма ERASMUS + Академска 2019/2020
 Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

УКЛО објавува
ПОВИК
за мобилност во рамките на Е+ Програмата
KA 1: индивидуална мобил ...

Магистерски труд 28.05.2019
Одбрана на Магистерски труд - Марина Илиеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : И ...

Разно 27.05.2019
Пријавување на испити во Јунска сесија 2018/19

Пријавување на испитите за јунска сесија ќе се реализира во периодот од 03.06 до 07.06  а сесијата ќе се одржи во периодот од 10. 06 до 28.06. 

Студентите задолжително испитите да ги пријават и електронски преку сопствениот Iknow профил

Распоредот дополнително ќе биде обја ...

Магистерски труд 21.05.2019
Одбрана на дипломски труд - Верче Хаџиеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Правно регулирање на Родителските права и правото на сурогат мајчинство" ...

Разно 21.05.2019
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студ ...

Магистерски труд 17.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Томислав Дивјакоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Улогата на нотарите во вонпарничната постапка и постапката за извршување ...

Магистерски труд 17.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Христијан Тупанчески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Системот на прекршочно правната одговорност на здравствените работници ...

Магистерски труд 15.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Лаура Е. Бајрами

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Корисните модели во правото на инте ...

Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PE ...

Политика на сузбивање криминалитет 14.05.2019
Предавања
Предавањата по предметот Политика на сузбивање на криминалот за втор циклус студии во Битола ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола на 15.05.2019 година во 13,00 часот. Присуството е задолжително.
Трговија со луѓе 14.05.2019
Предавања
Предавањата по предметот Трговија со луѓе за втор циклус студии во Битола ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола на 15.05.2019 година во 11,30 часот. Присуството е задолжително.
Методологија на општествени науки 13.05.2019
Термин за испит и консултации

Испитот и консултациите по предметот Методологија на општествените науки, II циклус,  на Правниот факултет во Битола ќе се одржи на 21.05.2019 (вторник) со почеток во 11.00 часот.

Магистерски труд 08.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Андријана Стојановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Застапеноста на кривичните дела против културното наследство и природн ...

Магистерски труд 08.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Александар Настевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Предности и недостатоци на мерката притвор во однос на непрешено водење ...

Магистерски труд 08.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Јован Чорбевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : ПРИМЕНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ИСТРАЖНИ МЕРКИ ВО ПОСТАПКА НА ОТКРИВАЊЕ И ДОКАЖУВАЊ ...

Земјишно книжно право 06.05.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Земјишно и книжно право кај проф. д-р Дејан Витански ќе се одржат на ден 10.05.2019 (петок) со почеток во 10:00 часот

Разно 06.05.2019
Повик за учество на ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНОТО ПРАВО на тема: „Предизвици на реформите во правниот, политичкиот и безбедносниот систем“

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ при МАНУ со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, ја организираат петтата сесија на Охридската школа на природното право, под наслов: Предизвици на реформите во правниот, политичкиот и безбедносниот систем во период 30 јуни – 7 јули 2019 г ...

Магистерски труд 25.04.2019
Одбрана на Магистерски труд - Маја Најдевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : ПОСТАПКА ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ПРЕД ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРАВОТО И ПРА ...

Магистерски труд 25.04.2019
Одбрана на Магистерски труд - Тања Китани

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Компаративен преглед  на граѓанското право од Канонот на Лек  Дукаѓи ...

Магистерски труд 23.04.2019
Одбрана на Магистерски труд - Тања Глигуроска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Улогата на нотарот како повереник на судот во спроведување на непаричните ...

Магистерски труд 22.04.2019
Одбрана на Магистерски труд - Григор Велјановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗА КОМУНИЦИРАЊЕ И СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН ...

Магистерски труд 20.04.2019
Одбрана на Магистерски труд - Дијана Илиовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Недозволена трговија со оружје во Република Македонија, со посебен осврт н ...

Магистерски труд 19.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Сара Колевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Кривичното дело ,,Полов напад врз дете кое не наполнило 14 години&rdquo ...

Магистерски труд 19.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Антонио Ѓ. Стрезовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : ДОГОВОРИТЕ - ОСНОВ ЗА РЕДЕФИНИРАЊЕ НА МОНОПОЛСКАТА ПОЗИЦИЈА НА ЈАВНИТЕ К ...

Магистерски труд 19.04.2019
Одбрана на магистерски труд - Ивана Илиевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Учесници во парнична постапка" од кандидатот Ивана Илие ...

Магистерски труд 19.04.2019
Одбрана на магистерски труд - Ангела Ристевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Граѓанско правни аспекти во борбата с ...

Виктимологија 19.04.2019
Термин за испит

Испитот по Виктимологија закажан за 22.04.2019 (понеделник) наместо во 13 часот, се презакажува и ќе се одржи во 17 часот (истиот ден).

Економски развој 16.04.2019
Предавања
Се информираат студентите дека закажаните предавања по ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ на ден 17.04.2019г. нема да се одржат. Новиот термин на одржување ќе биде дополнително утврден“ Проф.д-р Благој Ѓоргиевски
Виктимологија 15.04.2019
Термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Виктимологија за презакажува за 22.04.2019 година (среда) и ќе започне во 13 часот.

Трговија со луѓе 15.04.2019
Презакажување на предавања

Предавањата по предметот Трговија со луѓе кај доц.д-р Ангелина Станојоска, закажани за 17.04.2019 година (среда) се презакажуваат и ќе се одржат на 22.04.2019 година (понеделник) со почеток во 9 часот.

Прекршочно право и прекршочна постапка 08.04.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Прекршочно право и постапка ќе се одржи на 22.04.2019 во 14:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 08.04.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржи на 22.04.2019 во 14:00 часот.

Стечај и стечајна постапка 05.04.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Стечај и стечајна постапка закажани за на ден 06.04.2019 9 (сабота ) се одлагаат

Магистерски труд 05.04.2019
Одбрана на магистерски труд - Виолета Стојаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : КОНКУРЕНЦИЈА ВО ФОРМАЛНОТО И НЕФОРМ ...

Разно 05.04.2019
Летна школа European Union at the crossroads. New perspectives, current threats

Им се соопштува на студентите дека е во тек повикот за учесници на летната школа "EU at the crossroads. New perspectives, current threats" која од 8ми до 13ти јули, 2019 година, ќе се одржи вo Sinaia, Република Романија.

Заинтересираните студенти да го контактираат вон.проф.д-р Младен Караџоски, на e-mail адресата: Повеќе

Земјишно книжно право 04.04.2019
Предавања
Предавањата по предметот Земјишно и книжно право кај Проф.д-р Дејан Витански закажани за на ден 08.04.2019 и 12.04.2019 се одлагаат. Терминот за нивно одржување дополнително ке биде определен
Разно 02.04.2019
Распоред на испити - Априлска вонредна сесија 2018/19
Граѓанско процесно право 01.04.2019
Комисиско полагање - Април 2019

Комисиското полагање на испитот по Граѓанско процесно право ќе се реализира на 17.04.2019 во 16:00 часот.

Разно 01.04.2019
Универзитетски спортски турнири

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ по повод 40 години од своето основање, на 17.04.2019 година (среда) организира три универзитетски турнири и тоа во пикадо, баскет (3 на 3) и пинг-понг. Право на учество имаат сите студенти од трите циклус на студии.
Заинтересираните студенти во екипна и поединеч ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга