Соопштенија
Соопштенијата кои беа поставени на старата веб страна се достапни тука.
Пенологија 20.03.2019
Термин за предавање

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Пенологија кај доц.д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат по следниот распоред:

12.04.2019 година (петок) од 10 до 14 часот;

15.04.2019 година (понеделник) од 10 до 14 часот;

16.04.2019 година (вторник) од 10 до 14 часот;

19.04.2019 година (петок) од 10 до 14 часот. ...

Политика на сузбивање криминалитет 20.03.2019
Термин за предавање

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Политика на сузбивање на криминалитет кај доц.д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат по следниот распоред:

27.03.2019 година (среда) од 14 до 18 часот;

01.04.2019 година (понеделник) од 14 до 18 часот.

Присуството на истите е задолжително.

Криминалистика 20.03.2019
Термин за предавање

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминалистика кај доц.д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат по следниот распоред:

28.03.2019 година (четврток) од 10 до 14 часот

29.03.2019 година (петок) од 10 - 14 часот

Присуството на истите е задолжително

Разно 20.03.2019
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ТОМА ФИЛА

                                                                                     ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз  основа на Одлу ...

Разно 20.03.2019
КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите о ...

Разно 20.03.2019
Промена на Вонредна априлска сесија 2018/19

Ве известуваме дека Априлската сесија на барање на студентите е одложена и истата ќе биде спроведена од 15.04 - 19.04.Распоредите дополнително ќе бидат објавени

Магистерски труд 15.03.2019
Одбрана на магистерски труд - Марина Спироска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : КАРАКТЕРИСТИКИ И ДИЛЕМИ ВРЗАНИ ЗА ПРАВНИОТ ИНСТИТУТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА&ldqu ...

Малолетничко казнено право 14.03.2019
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Малолетничко казнено право закажани за 15.03.2019 година (петок), наместо во 14 часот, ќе започнат во 10 часот. Присуството на истите е задолжително.
Разно 13.03.2019
Пријавување на испити во Априлска вонредна сесија 2018/19
Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ,дека Правниот факултет овозможи дополнителна Априлска вонредна сесија за предметите од Зимски семестар. Сите студентии кои сакаат да полагаат во сесијата пријавувањето на испити ќе се реализира во пери ...
Вонпарнично и извршно право 12.03.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржи на 18.03.2019 година во 15:00 часот.

Прекршочно право и прекршочна постапка 12.03.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Прекршочно право и постапка ќе се одржи на 18.03.2019 година во 10:00 часот

Граѓанско процесно право 06.03.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на ден 11.03.2019 год (понеделник ) со почеток во 13:00 часот

Разно 05.03.2019
Внесување оценки по сите предмети кај Доц.д-р Мирјана Ристовска

Внесувањето на оцените во индекс по предметите кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се реализира на 11.03.2019 во 12 00 часот.

Компаративно граѓанско право 01.03.2019
Предавања

Предавањето по предметот Компаратвно граѓанско право кај Проф.д-р Саша дукоски од 06.03.2019 се одлагаат и се презакажуваат за на 07.03.2019 (четврток) со почеток во 15:00 часот

Магистерски труд 01.03.2019
Одбрана на магистерски труд - Џули Шутеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Меѓународна правна рамка за спречување на трговијата со човечки органи, дел ...

Казнена политика на судовите 01.03.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Казнена политика на судовите за втор циклус студии на Дисперзирани студии во Битола ќе се одржи на 15.03.2019 година во 11,оо часот

Оштетно право 01.03.2019
Предавања

Предавањата по предметот Отштетно право на 2 циклус ќе се одвиват по следниов распоред 08.04 и 12.04  со почеток во 13 00 часот кај доц д-р Мирјана Ристовска

11.04 и 15.04 со почеток во 15 00 часот кај проф д-р Елена Темелковска Аневска

Разно 26.02.2019
Распоред на предавања на Академски 4+1, Последипломски стручни студии 3+2 и Додипломски 3+1 - Граѓанско, Казнено, Меѓународно право - летен семестар 2018/19
Право на конкуренција 25.02.2019
Предавања

Предавањата по предметот Право на конкуренција се презакажуваат за на ден 07.03.2019 со почеток во 10:00 часот

Земјишно книжно право 22.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот по Земјишно и книжно право закажан за 25.02.2019 (понеделник) ќе се одржи во 13:00 часот

Разно 21.02.2019
Термин за испи по предметите Виктимологија, Пенологија и Криминалистика

Им се соопштува на студентите дека терминот за полагање на некој од испитите по предметите Виктимологија, Пенологија и Криминалистика, е 25.02.2019 година (понеделник) со почеток во 10 часот.

Казнено процесно право 20.02.2019
Презакажување на термин за испит по предметот Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски и доц. д-р. Ангелина Станојоска

Испитот од втор циклус студии по предметот Казнено процесно право кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски и доц. д-р. Ангелина Станојоска , кои беа закажани за 22.02.2019 година во 12,оо часот се презакажуваат за 27.02.2019 година во 14,оо часот и истите ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола

Разно 18.02.2019
Предавање на г-дин Francois Lafond

Им се соопштува на студентите дека на 20.02.2019 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола, предавање на тема: "Between Re-foundation and stagnation: the European Union in 2019" ќе одржи г-динот Francois Lafond, советник на Заменикот на претседателот на Владата, задол ...

Магистерски труд 15.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Симона Пилкоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Материјални штети во облигационите односи од кандидатот 

Магистерски труд 15.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Александра Кебакоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Тестаментот во оставинска постапка и улогата на нотарите во нејзиното ре ...

Земјишно книжно право 14.02.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Земјишно и книжно право ќе се одржи 25.02.2019 год (понеделник) со почеток 15:30 часот

Разно 13.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Втор циклус студии-сите насоки

Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 20.02.2019 до 22.02.2019 година.

 

Истовремено е потре ...

Деловно и договорно право 05.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по Деловно право кај Вонр. проф Елизабета Тошева се презакажува во среда 13.02. со почеток во 11 часот.

 

Правда и внатрешна политика на ЕУ 05.02.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите на втор циклус студии по Казнено право на ПФК Битола, дека полагањето по предметот Правда и внатрешни работи на ЕУ ќе се одржи на ден 18.02.2019 во 12.00 часот во просториите на ПФК Битола.

 

                                    ...

Казнена политика на судовите 05.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Казнена политика на судовите од втор циклус студии, кој беше закажан за 11.02.2019 година за 10,оо часот на Дисперзирани студии во Битола нема да се одржи во закажаниот термин. Новиот термин за полагање на испитот по овој предмет ќе биде објавен дополнително и во договор со студентит ...

Разно 01.02.2019
Распоред на испити

Објавени се распоредите до втор циклс студии , РАСПОРЕДИ

Методологија на општествени науки 31.01.2019
Консултации

Консултациите со студентите по предметот Методологија на општествените науки на студиите од II циклус на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 5.02.2019 со почеток во 14.30 часот.

Право на конкуренција 24.01.2019
Предавања

Предавањата по Право на конкуренција кај Проф.д-р Благој Ѓорѓиевски кои се закажани за на ден 25.01.2019 се одлагаат и истите ќе се одржат на ден 28.01.2019 год (понеделник) со почеток во 10:00 часот

Магистерски труд 23.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Александар Милевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : МЕРКИТE ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КОРУПЦИЈАТА ВО ЕВРОПСКАТА У ...

Разно 22.01.2019
Задолжително пријавување на испити во IKNOW

Студентите кои ќе полагаат во Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 год. , Испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и електронски преку своите профили во IKNOW системот. Доколку студентот не го пријави електронски испитот нема да го има во извештајот за пола ...

Магистерски труд 22.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Милан Мишковиќ

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов :Компаративна анализа на правото на здравствена заштита и правото на живот во македонскиот здравствен систем и

Магистерски труд 22.01.2019
Одбрана на магистерски труд - Божидар Танчевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерски труд со наслов : "Комуникативна ситуација и отвореноста на институциите од аспект на жалбената п ...

Магистерски труд 21.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Сања Маркоска Великиќеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ТРГОВИЈА СО ЧОВЕЧКИ ОРГАНИ,

Компаративно граѓанско право 15.01.2019
Предавања

Предавањата по предметот Компаративно граѓанско право ќе се одржат на ден 16.01.2019(среда) со почеток во 12:00 часот

Граѓанско процесно право 14.01.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржат на ден 18.01.2019 (петок) со почеток во 11:00 часот

Магистерски труд 13.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Филип Богески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"РЕФОРМИТЕ ВО ПРАВОСУДСТВОТО ПРЕКУ ВОВ ...

Магистерски труд 13.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Стефан Богески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"АДВОКАТУРАТА КАКО СОСТАВЕН ДЕЛ НА ДЕМ ...

Разно 08.01.2019
Повик за доставување трудови во Годишникот на Правен факултет

Се повикуваат сите заинтересирани автори своите трудови во Годишникот на Правниот факултет да ги достават најдоцна до 25ти февруари 2019 година на e-mail: yearbook.pf@uklo.edu.mk Повеќе информации во повикот ПОВИК

Корпоративно право 08.01.2019
Предавања

Се известуваат студентите кои го имаат запишано предметот Корпоративно право дека на ден 09.01.2019 година (среда) со почеток во 13.00 часот ќе се одржи менторска средба со проф.д-р Александра Патоска.

Предавањата закажани за ден 11.01.2019 година (петок) кај проф.д-р Александра Патоска нема да се одржат.

Разно 06.01.2019
Пријавување на испити за Февруарска испитна сесија - Академска 2018/19
Пријавувањето на испити за втор циклус студии за февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива од 21.01.2019 год. (понеделник) до 23.01.2019 год.(среда) . Термините за полагањето на испитите ќе бидат објавени дополнително а истите ќе се реализираат во периодот од 11 февруари до 01 март 2019.
Методологија на општествени науки 04.01.2019
Предавања
Се известуваат студентите од втор циклус на Правниот факултет во Битола кои во јануари 2019 ќе го следат предметот Методологија на општествените истражувања дека нивното присуство во наставата е задолжително.
Деловно право 26.12.2018
Консултации - Литература
Се известуваат студентите дека на ден 28.12.2018(петок) со почетик во 12:30 ќе се одржат консултации, и студентите ќе можат да си подигнат литература
Деловно право 25.12.2018
Предавања
Предавањата по предметот Деловно право се закажуваат за среда 26.12 со почеток во 11 часот.
Разно 24.12.2018
Прелиминарен повик за Еразмус+

Ве известуваме дека УКЛО го објави повикот за изразување интерес за мобилност во рамките на Еразмус + програмата. 

 

Мобилноста за студенти може да трае еден семестар или една академска година;

Мобилноста за кадар трае пет работни денови со минимум осум работни часа.

  ...

Магистерски труд 23.12.2018
Одбрана на Магистерски труд - Ѓоко Стефаноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Правна рамка на компоративното управување во Европската унија и нејзината примена во ...

Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
pfk@uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга