Правен факултет – Кичево (Битола и Струга) има мисија за достигнување на супериорноста, со обврска за насочување на своите студенти кон иднината. Во таа насока, факултетот го сочинуваат еминенти наставно-научни профили од областа на општествените науки, посебно правото, кои своето знаење и практично искуство секогаш се подготвени да го пренесат на оние за кои постои факултетот - студентите!
Во интерес на достапноста на студиите факултетот поседува свои дисперзирани единици лоцирани во Битола и во Струга. Факултетот обезбедува настава за прв циклус додипломски студии по право со времетраење од четири години (4+1), како и настава за втор циклус на академски студии на следните студиски програми: Меѓународно право, Деловно право и Казнено право. Исто така, во тек е организирањето и на трет циклус академски студии. Со запишувањето и студирањето на Правен факултет - Кичево Вие го правите вистинскиот избор.
 
Соопштенија           Резултати           Распореди           Документи           Настани           Публикации     
Прв циклус
Втор циклус
Корисни линкови

Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола Министерство за образование и наука
Универзитетско радио УКЛО ФМ Pravo.org.mk
Европска Унија Лисабонски договор
Правдико  
Најавување на корисници

Корисничко име
Лозинка
 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
contact@pfk.uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга