Правен факултет - Кичево обезбедува настава за:
- прв циклус додипломски правни студии со времетраење од три години,
- стручни правни студии од втор циклус (дипломски правни студии),
- втор циклус на стручни правни студии (последипломски стручни студии)
на следните студиски програми: меѓународно право, граѓанско право и казнено право.

Правен факултет - Кичево обезбедува и настава за втор циклус на академски студии на следните студиски програми: меѓународно право, деловно право и казнено право.
Исто така, Правен факултет - Кичево обезбедува и настава за трет циклус на академски студии на студиската програма: меѓународно право и политика.

Со запишувањето и студирањето на Правен факултет - Кичево Вие го правите вистинскиот избор.
 
 
Соопштенија           Резултати           Распореди           Документи           Настани           Публикации     
Прв циклус
Разно
 
Основи на економија
 
Дипломска работа
 
Право на интелектуална сопственост
 
Дипломска работа
 
Трудово право
 
Втор циклус
Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Стефанија Атанасовска
 
Адвокатско и нотарско право
Презакажување на испит
 
Виктимологија
Презакажување на испит
 
Компаративно казнено право
Термин за испит
 
Правда и внатрешна политика на ЕУ
Термин за испит
 
Магистерски труд
Одбрана на магистерски труд - Илија Илиоски
 
Трет циклус
Разно
 
Разно
 
Мултилатерална дипломатија
 
Мултилатерална дипломатија
 
Дипломатија на големите европски сили и Балканот
 
Мултилатерална дипломатија
 
Корисни линкови

Универзитет "Св.Климент Охридски" - Битола Министерство за образование и наука
Универзитетско радио УКЛО ФМ Pravo.org.mk
Европска Унија Лисабонски договор
Правдико  
Најавување на корисници

Корисничко име
Лозинка
 
Адреса
Рудничка Б.Б, 6500 Кичево
Партизанска Б.Б, 7000 Битола
Владо Малески Тале 24, 6500 Струга
Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола и Струга
www.pfk.uklo.edu.mk
contact@pfk.uklo.edu.mk
Телефони
045 220 267 - Кичево
047 221 115 - Битола
046 780 721 - Струга